Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť HP Inc. oznámila rozšírenie svojho programu pre opätovné využitie a recykláciu spotrebného materiálu Planet Partners na celkovo 68 krajín vrátane Argentíny, Čile a Papuy-Novej Guiney. Spoločnosť HP rozšírením svojho programu pre recykláciu tlačových spotrebných materiálov na ďalšie trhy potvrdzuje svoje dlhodobé odhodlanie prispieť spoločne so svojimi partnermi a zákazníkmi k rozvoju cirkulárnej ekonomiky a k podpore nízkouhlíkového hospodárstva.

Program HP Planet Partners zákazníkom spoločnosti HP uľahčuje prijímanie udržateľných rozhodnutí a umožňuje im pomocou jednoduchých krokov dosiahnuť svoje ciele, zamerané na zníženie množstva odpadu. Doteraz počas programu prešlo recykláciou už viac ako 875 miliónov atramentových a tonerových kaziet HP.2 Nákupom a recykláciou originálnych atramentových a tonerových kaziet HP sa zákazníci a partneri stávajú súčasťou uzavretej cirkulárnej ekonomiky spoločnosti HP, čím prispievajú k úsiliu HP dosiahnuť riešenie, ktoré bude mať pozitívny vplyv na lesy a dosiahnutie uhlíkovej neutrality.

Podobne ako mnoho iných globálnych výziev tento rok, aj klimatická kríza ukazuje, ako sme vzájomne prepojení,“ uviedol Guillaume Gerardin, globálny riaditeľ a generálny riaditeľ globálnej divízie tlačových spotrebných materiálov spoločnosti HP. Naším cieľom je umožniť našim partnerom a zákazníkom pripojiť sa k nám pri presadzovaní zmysluplných zmien a väčšieho príklonu k obehovému hospodárstvu a tiež ich v tomto ohľade mobilizovať. Preto sme odhodlaní rozvíjať najlepšie iniciatívy vo svojej triede, medzi ktoré patrí aj náš program HP Planet Partners, zameraný na znižovanie množstva odpadu, ktorý by inak skončil na skládkach. Jeho súčasťou je aj novootvorená čistiaca linka na Haiti, ktorá pomôže znížiť množstvo plastov, ktoré by inak skončili v oceánoch.“

Program HP Planet Partners je vo svojej triede najlepším recyklačným programom určeným pre výrobcov originálnych produktov, zameriavajúcich sa na spotrebný tlačový materiál,“1 uviedla Rebecca Schiffenhaus zo spoločnosti Keypoint Intelligence. „Spoločnosť HP stojí na čele úsilia, ktorého cieľom je zabrániť tomu, aby plasty končili v prírode. Program HP Planet Partners naďalej svojím rozširovaním sa na ďalšie geografické oblasti preukazuje svoj udržateľný vplyv, pretože uľahčuje vrátenie kaziet a použitie recyklovaného obsahu na výrobu nových tlačových kaziet.“

Na splnenie tohto cieľa sa spoločnosť zaviazala rozšíriť svoj jedinečný program HP Amplify Impact, ktorého úlohou je zmobilizovať ekosystém distribučných kanálov na presadzovanie trvalo udržateľných riešení, k rozvoju rozmanitej a inkluzívnej pracovnej sily a k naplneniu potenciálu komunít, pričom by mal podľa záväzku do roku 2025 zahŕňať 50 percent jej partnerov.

Znižovanie množstva plastov končiacich v oceánoch

Spoločnosť HP investovala 2 milióny dolárov do novej čistiacej linky na plasty na Haiti, ktorá produkuje čistý a vysoko kvalitný recyklovaný plast, určený na použitie v špičkových výrobkoch HP, vrátane originálnych atramentových kaziet a najudržateľnejšieho portfólia počítačov HP, a otvára tiež tímu na Haiti nové trhy. Táto investícia do sebestačného dodávateľského reťazca spracovávajúceho plasty, ktoré by inak skončili v oceánoch, nadväzuje na dlhodobý záväzok spoločnosti HP využiť tieto plasty, prispieť k rozvoju nízkouhlíkového obehového hospodárstva a zároveň zabezpečiť miestnym komunitám príležitosti k zárobkom a k vzdelávaniu. Od dnešného dňa je umývacia linka vďaka miestnemu tímu technikov na Haiti a partnerovi HP, nemeckej spoločnosti STG Group, plne funkčná.

Na recykláciu v duchu programu HP Planet Partners sa tiež čiastočne používajú odpadové plasty, ktoré pochádzajú z Haiti a ktoré tu boli zhromaždené. Spoločnosť HP znižuje na Haiti množstvo plastov mieriacich do oceánu už od roku 2016 a vďaka tomuto úsiliu bolo opätovne využitých približne 771 ton plastových materiálov – čiže viac ako 60 miliónov fliaš, ktoré by sa inak dostali do vodných tokov a následne do oceánov. Z toho bolo viac ako 220 ton opätovne použitých v originálnych atramentových kazetách HP.

V októbri roku 2018 sa spoločnosť HP pripojila k otvorenej iniciatíve NextWave Plastics združujúcej popredné technologické spoločnosti a firmy zameriavajúce sa na spotrebiteľov, ktorej cieľom je spoločne vytvoriť prvú globálnu sieť dodávateľských reťazcov spracúvajúcich plasty, ktoré by inak skončili v oceánoch. Táto koalícia si dala za cieľ do konca roka 2025 opätovne využiť minimálne 25 000 ton plastov – čo zodpovedá 1,2 miliarde jednorazových plastových fliaš.

Spoločnosť HP pracuje na vytvorení priemyselného štandardu pre udržateľné postupy a ako člen konzorcia Nextwave Plastics odovzdáva svoje skúsenosti ďalším popredným firmám v odbore, aby dosiahla ešte väčší vplyv,“ hovorí Dune Ives, generálna riaditeľka spoločnosti Lonely Whale, ktorá vznik konzorcia NextWave iniciovala. „Kreativita spoločnosti HP a jej oddanosť práci na Haiti tvárou v tvár globálnej pandémii prináša rad pozitívnych zmien, ktoré súčasne prospievajú miestnym komunitám, oceánu i našej budúcnosti.“

Vo svojom úsilí o vytváranie udržateľného dopadu sa spoločnosť HP spojila aj s mimovládnou organizáciou Work a vytvorila viac ako 1 100 nových príležitostí k zárobku, zároveň na mieste zriadila nová vzdelávacie centrá pre deti, ktorých rodičia sa venujú recyklácii. Výukové centrá sú vybavené najnovšími technológiami vrátane notebookov a tlačiarní využívajúcich kazety vyrobené zo zozbieraných plastov.

Zapojiť sa je ľahšie ako kedykoľvek predtým

Ak sa chcete o programe HP Planet Partners a o možnostiach, ako sa doň zapojiť, dozvedieť viac, navštívte nové internetové stránky spoločnosti HP na tému recyklácie spotrebného materiálu, ktoré sú dostupné aj vo verzii vhodnej pre mobilné zariadenia, na adrese www.hp.com/hprecycle. Vďaka používateľsky prívetivému, prehľadnejšiemu dizajnu môžu zákazníci recyklovať takmer odkiaľkoľvek a stačí im menej kliknutí na to, aby sa rýchlo dostali tam, kam chcú. Nové internetové stránky spoločnosti HP, zamerané na recykláciu spotrebného materiálu, budú k dispozícii najskôr v Severnej Amerike a v niektorých krajinách Európy, Blízkeho východu a Afriky a do konca roka aj v Ázii, Tichomorí a v Južnej Amerike.[i] Na začiatku roka 2021 sa program recyklácie spotrebného materiálu rozšíri aj do Čile a Argentíny.

[i] Dostupnosť programu je v rôznych krajinách rôzna. Ďalšie podrobnosti nájdete na internetových stránkach www.hp.com/recycle.

Značky: