Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Aj vás nahnevalo zvyšovanie cien alebo iné nechcené zmeny v telekomunikačných službách? Možno ste si zahromžili na adresu telekomunikačného operátora alebo ste sa rozhodli prejsť k inému.

Viete si predstaviť, že váš operátor odchádza z trhu a služby vám bude poskytovať operátor, od ktorého ste pred časom odišli? A ak vám to nevyhovuje, tak si môžete vybrať len  spomedzi pár ďalších operátorov, ktorých služby vám z nejakého dôvodu nevyhovujú, lebo ďalší operátori už na trhu tiež nepôsobia?

Zdá sa vám to ako zlý sen? Telekomunikačná únia Slovenskej republiky upozorňuje, že za určitých okolností sa môže stať realitou. Európska komisia sa aktuálne zaoberá možnosťou deregulácie alebo výrazným zúžením regulácie sektora elektronických komunikácií. V dôsledku toho by národné regulačné autority (NRA), v Slovenskej republike Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, už neanalyzovali stav súťaže na trhu a v prípade neexistencie efektívnej súťaže by operátorom s významnou trhovou silou (s významným vplyvom na trhu) neukladali povinnosti s cieľom podporiť súťaž a rozvoj trhu. V dôsledku týchto negatívnych zmien by si operátori s významným vplyvom na trhu mohli diktovať také cenové a technické podmienky, ktoré by ešte viac deformovali súťaž, vytláčali konkurenciu z trhu, a v konečnom dôsledku by mohli požadovať neprimerane vysoké ceny od koncových užívateľov.

Na hroziaci problém upozorňuje otvorený list Európskej komisii

Telekomunikačná únia Slovenskej republiky, člen Európskej asociácie pre súťaž v telekomunikáciách (ECTA), dáva v tejto súvislosti do pozornosti otvorený list ECTA adresovaný ministrom pre telekomunikácie a Španielskemu predsedníctvu v Rade EÚ. ECTA upozorňuje, že v prípade obhajovania deregulácie bez toho, aby sme brali do úvahy existenciu operátorov s významným vplyvom na trhu, by sme nechtiac podporili prechod od širokej konkurencie k veľmi obmedzenému počtu väčších operátorov na trhu, pričom by zanikli prínosy účinnej a udržateľnej hospodárskej súťaže.

Národné regulačné autority v súčasnosti uplatňujú Európsky kódex elektronických komunikácií (do vnútroštátneho práva na Slovensku transponovaný od februára 2022), a to najmä prostredníctvom vykonávania analýz trhu. Bohužiaľ v členských štátoch EÚ sú aj naďalej identifikované zlyhania trhu, ktoré si vyžadujú primeraný regulačný zásah. V prípade, že na trhu nepôsobí operátor s významným vplyvom na trhu, národní regulátori nemôžu ukladať regulačné opatrenia, preto nie je potrebné meniť súčasný regulačný prístup.

Členovia ECTA vkladajú plnú dôveru do rúk Európskej komisie a menovite komisárovi T. Bretonovi. Budúci „zákon o digitálnych sieťach“ by sa mal naďalej zameriavať na efektívnu hospodársku súťaž pomocou ex-ante regulácie operátorov s významným vplyvom na trhu a riadiť sa zásadami zakotvenými v Európskom kódexe elektronických komunikácií uplatňovanými uvážlivo a len v prípade potreby. Je nevyhnutné, aby tento model aj naďalej fungoval a prinášal pozitívne výsledky pre občanov, podniky a verejnú správu.

Za zmienku stojí, že model EÚ prináša oveľa lepšie výsledky, pokiaľ ide o nasadenie vysokokapacitnej infraštruktúry, v porovnaní s USA, kde pretrváva deficit konkurencieschopnosti, čo vedenie k obmedzenému výberu a vysokým maloobchodným cenám.

Značky: