Počas výstavy MWC sa v Barcelone konal samit Huawei Green ICT Summit. Peng Song, prezident pre stratégiu a marketing IKT spoločnosti Huawei, predniesol hlavný prejav s názvom „Green & Development, Choosing Not to Choose“.

Li Peng pri svojom prejaveZdroj: TOUCHIT.sk
Li Peng pri svojom prejave

Peng poukázal na to, že prebieha veľký nástup umelej inteligencie (AI). AI prináša operátorom nové výhody a príležitosti. Vyžaduje si však aj lepšiu infraštruktúru IKT, a to z dôvodu vyššej šírky pásma a zvýšeného výpočtového výkonu. To vedie k rýchlemu nárastu spotreby energie v sieti. Podľa Penga sa zdá, že odvetvie IKT stojí aktuálne pred ťažkou voľbou, či sa má stať ekologickým, alebo sa má rozvíjať ako doteraz.

Huawei Day0 v znamení zelenejZdroj: TOUCHIT.sk
Huawei Day0 v znamení zelenej

Peng poukázal na to, že súčasný rozvoj zelených IKT a IKT je možný, ak sa dosiahne správna rovnováha medzi energetickou účinnosťou, využívaním obnoviteľných zdrojov energie a používateľským komfortom. Na veľtrhu MWC Barcelona 2023 spoločnosť Huawei predstavila riešenia, ktoré stelesňujú tento prístup ako dosiahnuť ekologický rozvoj sietí infraštruktúry IKT.

Greeen je základom modernej výbavyZdroj: TOUCHIT.sk
Greeen je základom modernej výbavy

Pokiaľ ide o energetickú účinnosť, Huawei presadzuje rozšírenie zamerania nielen na zlepšenie energetickej účinnosti siete, ale aj na zníženie spotreby energie. V scenároch s nízkou záťažou sa môže použiť viacrozmerná technológia vypínania. Tá umožňuje inteligentné vypínanie v rôznych parametroch, ako je frekvencia, čas, kanál a výkon. V scenároch s veľmi nízkou záťažou možno zariadenia uviesť do režimu hlbokého spánku. Na riešenie problémov s kondenzáciou a nízkou teplotou pri vypnutí AAU hardvéru sa môžu použiť napríklad nové materiály a procesy. Vďaka tomu môže napájací modul nezávisle zostať v pohotovostnom režime, čo znamená, že spotrebu energie AAU počas extrémne malého zaťaženia možno znížiť z 300 W na menej ako 10 W.

Huawei Day0 v znamení zelenejZdroj: TOUCHIT.sk
Huawei Day0 v znamení zelenej

Pokiaľ ide o obnoviteľnú energiu, Huawei vyzýva na rozšírenie zamerania, od rozsahu nasadenia zelenej energie až po efektívne využívanie obnoviteľnej energie. V záujme zvýšenia presnosti zavádzania obnoviteľnej energie sa môže uskutočniť prechod od politík zameraných na konkrétne siete k politikám zameraným na konkrétne lokality. Okrem toho je možné skrátiť čas potrebný na inteligentné plánovanie z dní na minúty, čím sa maximalizujú ekonomické a environmentálne prínosy obnoviteľnej energie.

Možno získať viacrozmerné informácie o lokalite, ako sú počasie, cena elektrickej energie, stav batérií a objem služieb, a algoritmy inteligentného plánovania môžu maximalizovať účinnosť výroby energie a dostupnosť energie na základe zaťaženia, pričom sa minimalizujú celkové náklady na energiu.

Huawei Day0 v znamení zelenejZdroj: TOUCHIT.sk
Huawei Day0 v znamení zelenej

V scenároch s nízkou prevádzkou sú zaručené základné sieťové KPI s cieľom maximalizovať úsporu energie, zatiaľ čo v scenároch s vysokou prevádzkou je zaručená používateľská skúsenosť. Prístupy založené na skúsenostiach sa zdokonaľujú na prístupy založené na údajoch, čo umožňuje generovať politiky úspory energie v priebehu minút a politiky optimalizácie v priebehu milisekúnd.

Li Pneg pri svojom prejaveZdroj: TOUCHIT.sk
Li Peng pri svojom prejave

Peng zdôraznil, že Huawei iteratívne aktualizuje svoje ekologické riešenia v súlade so svojím presvedčením o potenciáli uvedených troch oblastí a spustila riešenie Huawei Green 1-2-3. V rámci tohto riešenia sa číslo 1 vzťahuje na jeden index pre výstavbu zelenej siete; číslo 2 sa vzťahuje na zameranie na dva scenáre: vysokú energetickú účinnosť a ultranízku spotrebu energie; a číslo 3 sa vzťahuje na systematické trojvrstvové riešenie, ktoré zahŕňa lokality, siete a prevádzku. Peng na záver svojho prejavu zdôraznil ochotu Huawei spolupracovať s operátormi na celom svete na dosiahnutí rovnováhy medzi ekologickým prístupom a rozvojom s cieľom urýchliť rozvoj ekologických IKT.

Zdroje: vlastné, Huawei

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.