Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • O umelej inteligencii, jej implementácií v priemyselných odvetviach a o tom, kam smeruje informačno-komunikačný priemysel sa diskutovalo na Samite Analytikov Huawei. Podujatie spojilo viac ako 500 analytikov, výskumníkov a ďalších hostí z celého sveta.
  • Počas podujatia Eric Xu, podpredseda a rotujúci predseda spoločnosti Huawei predstavil využitie umelej inteligencie spoločnosťou a stratégiu All Intelligence.

Eric Xu na 21. samite priblížil iniciatívy Huawei v roku 2024 s osobitným dôrazom na kľúčové kroky, ktoré spoločnosť podniká, aby využila významné príležitosti v oblasti AI a posunula svoju stratégiu All Intelligence. S touto stratégiou chce Huawei napredovať vo viacerých smeroch. Prvým je podporiť pokrok v AI a vybudovať prosperujúce ekosystémy pre spoločný úspech. Druhá cesta zahŕňa použitie AI na zvýšenie konkurencieschopnosti produktov a riešení spoločnosti. Spoločnosť konkrétne:

  • Pomôže odvetviam prijať AI pomocou modelov umelej inteligencie pripravených na volanie, ktoré sú dostupné ako služba prostredníctvom cloudovej služby Ascend a modelov Pangu, ktoré sú špeciálne vyškolené na riešenie špecifických problémov odvetvia.
  • Prinesie zásadný pokrok v sieti O&M s riešeniami siete autonómneho riadenia (ADN).
  • Vydláždi cestu budúcnosti bez vodiča s riešeniami autonómneho riadenia vozidiel.
  • Zlepší užívateľský zážitok prostredníctvom vývoja inteligentného asistenta Celia na super AI agenta poháňaného Pangu modelom.

V rámci stratégie spoločnosť tiež aktívne integruje AI do svojho interného manažmentu s cieľom zvýšiť efektivitu a zároveň investuje do základného výskumu AI na podporu pokračujúcich inovácií v tejto oblasti. Huawei sa aktívne zapája a naďalej sa bude aktívne zapájať do globálneho riadenia AI a implementovať efektívne riadenie vo všetkých aktivitách súvisiacich s návrhom produktov pred uvedením na trh.

Ku koncu svojho prejavu Xu zdôraznil: „v októbri 2018 sme oficiálne predstavili našu stratégiu AI a portfólio AI Full-Stack, All-Scenario AI. Odvtedy s touto stratégiou napredujeme a vyvíjame všetky druhy AI riešení smerom k All Intelligence.“

Dr. Zhou Hong, prezident Inštitútu strategického výskumu Huawei sa vyjadril: „teraz viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme vedu a technológiu, aby sme podporili nové objavy. Keďže pokračujeme vo formovaní našich hypotéz a vízií do budúcnosti, chceme užšie spolupracovať s našimi partnermi na otvorených a spoločných inováciách.“

Zhou poznamenal, že umelá všeobecná inteligencia (AGI) bude hrať kľúčovú úlohu pri vytváraní budúcnosti definovanej vnímaním informácií, komunikáciou, výpočtovou technikou a kontrolou. Zmení spôsob, akým žijeme a pracujeme a predefinuje náš vzťah s prírodným prostredím. Načrtol štyri spôsoby na zvýšenie presnosti, adaptability, kreativity a efektívnosti AGI – rozvíjanie rôznych foriem inteligencie, budovanie autonómneho otvoreného inteligentného systému, vývoj nových výpočtových režimov, architektúry a komponentov a využívanie prístupu systémového inžinierstva k vývoju umelej inteligencie.

Značky: