Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Stalo sa nelichotivým celosvetovým trendom, že počet žien vo vedeckých a technických odboroch je stále výrazne nižší ako počet ich mužských náprotivkov.

Čínska spoločnosť Huawei nedávno ohlásila spustenie programu „Tisíc snov“, v rámci ktorého vyškolí tisíc mladých Slovákov. Ide o dlhodobú a komplexnú platformu zameranú na vzdelávanie a motivovanie mladých ľudí bez ohľadu na pohlavie.

Podľa celosvetového prieskumu Women in Tech (2018) sa percentuálne zastúpenie žien zamestnaných v technických zamestnaniach na Slovensku pohybuje na úrovni len 10 %. Aj vďaka rôznym iniciatívam sa budeme so ženami v IT „stretávať“ čoraz častejšie.  Jednou z takýchto iniciatív je Aj ty v IT, ktorá zastrešuje projekt Girl´s day na Slovensku. Štvrtý štvrtok vo štvrtom mesiaci roka sa uskutočňuje takzvaný celosvetový deň žien v informačno-komunikačných technológiách. Tento novodobý „sviatok“ pripadá tento rok na 25. apríla.

Girl´s day 2019 ponúka mladým dievčatám príležitosť navštíviť IT firmy, organizácie a školy, a tak sa presvedčiť na vlastné oči, že IT technológie môžu byť skutočne zaujímavé. „Našou víziou je, aby IT sektor už neprišiel ani o jednu šikovnú ženu a aby na IT školách študovalo aspoň 30 % dievčat a na IT pozíciách pracovalo aspoň 40 % žien,“ uviedla riaditeľka občianskeho združenia Petra Kotuliaková.

Absolventi technických odborov vysokých škôl sú dnes nepochybne žiadaní, čo dokresľuje aj fakt, že pracovný trh v posledných rokoch trpí výrazným nedostatkom mladých programátorov, technikov alebo dizajnérov. Práve vzdelávanie žien je kľúčovým bodom napríklad v agende udržateľného rozvoja OSN, ktorá sa zameriava aj na takého problémy. Analýzy OECD a iných svetových organizácií naznačujú, že celospoločenským trendom je postupné pribúdanie žien v IT.

Vzdelávanie je kľúčové

Dôležitú úlohu v rámci prípravy na IT prácu zohráva vzdelávanie. Na Slovensku je jednou z úspešných vzdelávacích platforiem v oblasti IT program „Mini Tech MBA for Women“. Ide o semestrálny vzdelávací program, v rámci ktorého majú študentky možnosť doplniť si svoje vzdelanie v rámci IT o nové zručnosti a vedomosti, a tak zvýšiť svoje šance na úspech v tomto odvetví.

Znalosti, ktoré poskytuje tento program, zahŕňajú získanie nevyhnutného prehľadu v jednotlivých IT zručnostiach, osvojenie si profesionálnej terminológie a orientáciu v odborných témach. Program sa snaží podporiť IT komunitu na Slovensku a okrem praktického vzdelania môže účastníkom pomôcť podnietiť aj rozvoj osobnosti.

„Mini Tech MBA for Women je určený skutočne pre všetky ženy, ktoré chcú vďaka technológiám osobnostne a kariérne rásť. Nejde len o programovanie a báť sa nemusia ani úplne začiatočníčky,“ popisuje PR manažérka Ela Dekánková, ktorá sama patrí medzi absolventky tohto programu. Dnes pôsobí ako hovorkyňa slovenského zastúpenia firmy Huawei. Práve Huawei najnovšie ohlásil plánované investície do vzdelávania zamerané na technické smery, a to v 16 krajinách strednej a východnej Európy vrátane Slovenska, Česka a Poľska

Huawei vidí vo vzdelávaní budúcnosť

Čínska spoločnosť nedávno ohlásila spustenie programu „Tisíc snov“, v rámci ktorého vyškolí tisíc mladých Slovákov. Ide o dlhodobú a komplexnú platformu zameranú na vzdelávanie a motivovanie mladých ľudí, aby sa zamestnali v IT sektore.

Program vsádza na princípy rodovej rovnosti a vyváženosti príležitostí. Jedným z problémov totiž stále zostáva aj alarmujúca nevyváženosť platov mužov a žien. Priemer Slovenska je v tomto ohľade ešte horší než priemer celej EÚ. Podľa údajov Eurostatu je rozdiel medzi mzdami u nás na úrovni 16,2 %.

Značky:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.