Roboty, super zrak aj inteligentné ulice.

Huawei na základe analýzy vlastných kvantitatívnych údajov a príkladov z praxe, týkajúcich sa využitia inteligentných technológií v jednotlivých odvetviach, zadefinoval 10 megatrendov, ktoré v súčasnosti významne ovplyvňujú náš život a prácu a budú prevládať do roku 2025:

1. Život s robotmi: Pokrok v oblastiach materiálnej vedy, vnímavej umelej inteligencie a sieťových technológií poháňajú zavádzanie robotiky doma a na pracovisku. GIV predpovedá v celosvetovom meradle 14-percentnú mieru nárastu rozšírenosti domácich robotov.

2. Super zrak: Spojenie 5G, virtuálnej reality (VR), rozšírenej reality (AR), strojového učenia a ďalších rozvíjajúcich sa technológií otvorí ľuďom nové možnosti v oblastiach obchodu aj kultúry. GIV predpovedá, že percento spoločností, ktoré budú používať AR/VR, sa do roku 2025 zvýši na 10%.

3. Zero Search: Keď spotrebiče a zariadenia zbierajúce dáta a využívajúce senzory začnú predvídať naše potreby, informácie si nás nájdu samé. Vyhľadávače budúcnosti nebudú potrebovať tlačidlá. Prispôsobivé sociálne siete budú vznikať bez námahy a priemysel bude ťažiť z výhod automatického zberu dát. GIV preto predpokladá, že 90% majiteľov inteligentných zariadení bude mať k dispozícií inteligentného osobného asistenta.

4. Inteligentné ulice: Inteligentné systémy dopravy spoja ľudí, dopravné prostriedky a infraštruktúru, predchádzajúc tak preťaženosti a využívajúc rýchle krízové systémy a iné funkcie. GIV očakáva, že 15% všetkých áut bude využívať celulárnu technológiu, ktorá ich spojí s ostatnými zariadeniami.

5. Práca s robotmi: Aj keď už roboty v súčasnosti pretvárajú podobu rôznych druhov priemyslu, inteligentná automatizácia sa v budúcnosti popasuje s rizikovými a repetitívnymi úlohami, ktoré vyžadujú vysokú presnosť a zaručia tak bezpečnosť a produktivitu. Podľa predpovedí GIV bude v roku 2025 v priemysle pripadať na 10 000 zamestnancov 103 robotov.

6. Rozšírená kreativita: Cloudová umelá inteligencia zníži náklady na vedecké experimenty, vývoj inovácií a umenie, čo prinesie obrovské rozšírenie potenciálu a príležitostí pre všetkých. GIV predpokladá, že až 97% spoločností bude využívať umelú inteligenciu.

7. Komunikácia bez obmedzení: Umelá inteligencia a analýza veľkých dát vytvorí takmer bezbariérové komunikačné kanály medzi spoločnosťami a zákazníkmi. Taktiež úplne preklenie jazykovú bariéru. Komunikácia budúcnosti sa bude vyznačovať presnosťou, porozumením a dôverou. GIV predpokladá, že firmy plne využijú až 86% dát, ktoré vytvoria.

8. Ekonomika symbiózy: Spoločnosti po celom svete začínajú využívať digitálne technológie a inteligentné aplikácie, ktoré fungujú na jednotných platformách – spolupráca, zdieľanie zdrojov, silnejší obchodný ekosystém a vyššia produktivita. Predpoveď GIV hovorí, že každá spoločnosť bude v 2025 využívať technológiu cloudu a 85% podnikových aplikácií bude fungovať práve na tomto princípe.

9. Rýchly nástup 5G: 5G je tu a je populárnejšia ako hociktorá z predchádzajúcich generácií bezdrôtového internetu. To prináša enormný potenciál pre jednotlivcov, firmy a celú spoločnosť. GIV predpokladá, že v roku 2025 bude mať prístup ku 5G až 58% svetovej populácie.

10. Globálne digitálne regulácie: Technologický pokrok musí byť sprevádzaný vytvorením jednotných svetových štandardov využívania dát. GIV predpovedá, že celkový ročný objem dát dosiahne úroveň 180 zettabajtov (1 zettabajt = 1 bilión gigabajtov).

Zdroj: Huawei

Prečítajte si aj:

Prichádza 5G-pokalypsa? Aký (ne)majú 5G siete dopad na naše zdravie