Masový predaj hybridov je najefektívnejším spôsobom, ako znížiť emisie  CO2 do atmosféry. Európa môže splniť svoje ciele na zníženie emisií do roku 2030 roku najmä vďaka hybridom.  Vyplýva to z najnovšej správy  britskej výskumnej spoločnosti Emissions  Analytics, ktorá testuje automobily priamo v premávke.

Možnosti výroby hybridných batérií sú v súčasnosti obmedzené z dôvodu vysokých nákladov  a problémov s dodávkami surovín. Preto je  efektívne využívanie  týchto zdrojov z hľadiska maximálneho zníženia emisií CO2 mimoriadne dôležité. Najefektívnejším spôsobom znižovania emisií z automobilov v blízkej budúcnosti je masový predaj hybridov. Plne elektrické vozidlá stále predstavujú malý podiel na trhu a nie sú schopné poskytnúť svetu taký rýchly efekt redukcie skleníkových plynov ako hybridy. K týmto záverom prišla medzinárodná výskumná spoločnosť Emissions Analytics – nezávislé centrum, ktoré vykonáva vedecké meranie emisií v reálnych podmienkach.

„Jednou z najväčších výziev pred akými stojíme, je výmena automobilového parku.  Autá sa zvyčajne používajú 12 rokov, čo znamená, že tento proces je veľmi pomalý,” vysvetľuje  Nick Molden, generálny riaditeľ Emissions Analytics.  „Pri pohľade na malý počet objednávok na elektromobily potrebujeme  alternatívu, ktorej  vplyv na úroveň emisií bude omnoho rýchlejší. Oxid uhličitý ostáva v atmosfére dlho, preto je aj malá, ale rýchla zmena lepšia, ako veľká v ďalekej budúcnosti.  Musíme optimalizovať využitie batérií, ktoré sme schopní vyrobiť, na čo najrýchlejšie zníženie  emisií CO2.”

Po rozsiahlych skúškach elektrifikovaných automobilov rôznych typov v reálnych podmienkach odborníci zo spoločnosti Emissions Analytics zistili, že hybridné vozidlá sú schopné najviac  zo všetkých elektrifikovaných áut zredukovať CO2 pri prepočte na kWh. Testy sa uskutočnili v jednotnom štandardnom výskumnom cykle spoločnosti, uskutočnenom na cestách.  Priemerný výsledok pre hybridy všetkých typov (full hybrid, mild hybrid a plug-in hybrid) predstavuje 30 % zníženie emisií CO2.

Do výpočtov boli zahrnuté  iba priame emisie CO2 počas jazdy vo vzťahu ku kapacite batérie. Emisie vyplývajúce z výroby paliva alebo elektriny neboli brané do úvahy.

Tím Emissions Analytics takisto vypočítal pomer redukcie  CO2 na vymedzenej trase k objemu batérie, pričom bral do úvahy plné hybridy (full hybrid), čiastočné hybridy (mild hybrid), hybridy nabíjané z vonkajšej siete  (plug-in hybrid) a batériové elektromobily (BEV). V prípade full hybridov bola úroveň redukcie 50,5 g/km/kWh, zatiaľ čo elektromobily vybavené veľkou batériou redukujú CO2 o  3,5 g/km/kWh, čiže výrazne menej efektívne.   Zaujímavé je, že výsledok mild hybridov predstavuje 73,9 g / km / kWh – to znamená, že prinášajú veľké zníženie emisií vo vzťahu ku kapacite použitej batérie, hoci absolútne zníženie emisií je v ich prípade malé. Pre porovnanie – full hybridy vypúšťajú  o niekoľko desiatok percent menej CO2 ako ich náprotivky s vnútorným spaľovaním a v mestských podmienkach sa pohybujú na elektromotore  viac ako polovicu času jazdy a prekonanej vzdialenosti.

Zlepšenie kvality ovzdušia v mestách je spolu s bojom proti globálnemu otepľovaniu  ďalším dôležitým dôvodom elektrifikácie automobilov. Najväčšími znečisťovateľmi sú staré autá, ktoré nespĺňajú súčasné normy ,,čistoty“ výfukových plynov. Výmena automobilov za úplné hybridy umožní zníženie emisie CO2 o 23 %, zatiaľ čo prechodné štádium vo forme čiastočných hybridov sa premietne do zníženia o 11 %.

Európska únia si stanovila za cieľ zníženie  emisií CO2 z osobných automobilov o 37,5 % do roku 2030. Testy Emissions Analytics ukazujú, že dokonca súčasná hybridizácia vozového parku nových automobilov v Európe umožní dosiahnuť iba 3/4 tohto cieľa. Ak vezmeme do úvahy ďalšie inovácie na zvýšenie účinnosti obmedzenia emisií, ktoré budú istotne zavedené v nasledujúcej dekáde, môže byť masový predaj hybridov postačujúci na dosiahnutie cieľov EÚ na rok 2030. Aby sa však emisie obmedzili nad úroveň 37,5 %, bude nevyhnutná radikálnejšia elektrifikácia.

Japonská Toyota, ako najväčší a najskúsenejší producent hybridných automobilov, môže zohrať v plnení týchto úloh významnú úlohu. Vo svojej značke má viacero modelov s hybridným pohonom, z ktorých si vodiči môžu vyberať – Auris, Yaris, crossover C-HR, sedemmiestny Prius+, Prius Plug-in, či obľúbené SUV RAV4.

Širokú ponuku hybridných vozidiel s vlastným dobíjaním nájdete aj v autosalónoch prémiovej značky Lexus. Či hľadáte luxusné kupé, šikovný kompakt, dynamický sedan alebo pôsobivé SUV – všetky majú aj hybridný pohon. Stojí za zmienku, že výhodou hybridných pohonov Toyoty a Lexusu nie je len nižšia produkcia emisií, ale predovšetkým výnimočná spoľahlivosť vozidiel, skvelé jazdné schopnosti a mimoriadne nízka spotreba paliva.

Ideálnym riešením pre dnešok by bol okamžitý prechod na hybridy, pri súčasnom zdokonaľovaní hybridných a elektrických pohonov v ďalšom desaťročí a plynulom rozvoji infraštruktúry a reťazca dodávok batérií, aby sme napokon dospeli k rozsiahlemu využívaniu elektrických vozidiel,” zhrnul Nick Molden.  „Do roku 2030 budú mať EÚ a USA ďalšie desaťročie na vývoj novej generácie elektromobilov s väčším dojazdom a trasformovanie energetického systému na čistejšie riešenia s cieľom znížiť vplyv elektromobilov na životné prostredie  počas celého cyklu ich života.”

 

Značky: