Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Elektrické vozidlá, ktoré sú vybavené inovatívnou technológiou Vehicle-to-Grid (V2G), môžu v budúcnosti slúžiť aj ako úložisko obnoviteľnej energie.
  • Technológia V2G využívaním obnoviteľnej energie uloženej v batériách elektromobilu a jej spätným dodávaním do siete v čase odbernej špičky prinesie výhody pre vlastníkov elektrických áut aj celú spoločnosť.

Podľa nedávneho hodnotenia Európskej environmentálnej agentúry bude do roku 2050 až 80 percent áut v EÚ plne elektrických. Zatiaľ čo prechod na obnoviteľnú energiu je určite pozitívny pre životné prostredie, táto mohutná transformácia so sebou prináša aj viacero výziev pre spotrebiteľov, spoločnosť a stabilitu miestnych elektrických sietí.

Jedným z riešení, ktoré môže pomôcť prechodu na obnoviteľnú energiu, je inovatívna technológia Vehicle-to-Grid (V2G). V2G dokáže využiť obnoviteľnú energiu uloženú v batériách elektrických vozidiel a v odbernej špičke ju dodávať späť do siete, z čoho získajú úžitok majitelia elektromobilov aj celá spoločnosť.

Výzvy pri prechode na obnoviteľnú energiu

Prvou výzvou je rastúci počet elektrických vozidiel na cestách, ktorý si bude vyžadovať väčšie množstvo dostupnej obnoviteľnej energie. Tak isto už dnes bežne zažívame prudký nárast odberu elektriny v istých časoch – ráno, keď sa ľudia zobudia a zapnú rýchlovarné kanvice a kávovary, a večer, keď varia večeru pri sledovaní televízie po návrate z práce.

Po druhé, nižšia miera využitia elektrární nevyhnutne povedie k vyšším prevádzkovým nákladom. To môže mať za následok zvýšenie cien elektriny pre spotrebiteľov.

Po tretie, hoci úroveň fosílnych palív používaných na výrobu elektriny pomaly klesá – z 39 percent v roku 2019 na 37 percent v roku 2021 – uhlíková náročnosť výroby energie sa musí ďalej znižovať.

Napokon, krajiny na celom svete stále potrebujú zvýšiť svoju kapacitu na výrobu a umiestnenie dostatočného množstva energie na uspokojenie nového dopytu.

Pri riešení týchto výziev a uľahčení prechodu na obnoviteľnú energiu by mohli pomôcť batérie v elektrických autách, ktoré ponúkajú veľmi efektívne možnosti pre inteligentné skladovanie a distribúciu energie.

Ako môže technológia Vehicle-to-Grid pomôcť?

Technológia Vehicle-to-Grid (V2G) je inovatívny koncept, ktorý sa vyvíja s cieľom využiť ponúkanú príležitosť. V konečnom dôsledku by V2G mohla byť kľúčovou funkciou, ktorou sú vybavené všetky batériové elektrické vozidlá. Hyundai ako jeden z popredných výrobcov dosahuje v tejto oblasti zaujímavé výsledky.

Technológia V2G umožňuje energetickým sieťam vyrovnať sa s prírastkovým zaťažením z nabíjania miliónov elektrických vozidiel a zároveň lepšie integrovať do systému viac obnoviteľných zdrojov. Elektromobily, ktoré sú vybavené technológiou V2G, môžu slúžiť ako efektívne úložisko obnoviteľnej energie.

Batérie elektrických vozidiel s technológiou V2G môžu slúžiť ako vyrovnávací element, kedykoľvek je to potrebné. Vozidlá môžu poskytovať obnoviteľnú energiu do siete v čase, keď nie je možné vyrábať slnečnú alebo veternú energiu, napríklad počas noci alebo bezvetria. V čase odbernej špičky, keď sa nárazovo spotrebúva veľké množstvo energie, zasa elektromobily môžu dodávať elektrinu späť do siete, aby vyrovnali dopyt.

Technológia V2G poskytne elektromobilom sekundárny účel nad rámec osobnej dopravy. Ich energia môže byť dodávaná späť do siete, aby ju mohli využiť miestne energetické distribučné spoločnosti. Ich batérie môžu byť tiež použité na uskladnenie energie, čo pomôže distribútorom energie stabilizovať sieť,“ hovorí Yukihiro Maeda z Hyundai Motor Europe. „Okrem riadenia dodávok energie počas špičiek a pomoci pri dekarbonizácii energetického systému má táto technológia dokonca potenciál vytvárať finančné výhody pre vodičov a distribútorov siete, ako aj byť významným prínosom pre životné prostredie tým, že podporuje dekarbonizáciu energetickej siete.“

V tomto videu Nicki Shields, automobilová novinárka a expertka na elektromobily, vysvetľuje, ako funguje technológia V2G, a zdôrazňuje jej výhody pre vlastníkov elektromobilov aj celú spoločnosť.

Výhody technológie V2G pre spoločnosť

Okrem poskytovania výhod pre vlastníkov elektrických vozidiel má technológia V2G potenciál priniesť výhody aj pre spoločnosť ako celok, miestne energetické siete a životné prostredie.

Keď veterné turbíny alebo solárne panely vyrobia viac elektriny, ako vyžaduje sieť, elektromobily s funkciou V2G sa môžu použiť na uskladnenie prebytočnej elektriny. Preto by technológia V2G mohla v budúcnosti zohrávať hlavnú úlohu pri riadení dodávok energie.

Technológia V2G okrem podpory stabilizácie lokálnej siete môže prispieť aj k spoľahlivému poskytovaniu obnoviteľnej energie. Väčšina áut zostáva až 23 hodín počas dňa zaparkovaná a nevyužívaná na dopravné účely1. Bežné jazdenie počas dňa vyžaduje len približne jednu desatinu kapacity ich batérie. Po lacnejšom nabití svojich elektrických vozidiel mimo odbernej špičky môžu majitelia elektromobilov nevyužitú energiu z ich batérií počas odbernej špičky, keď je elektriny nedostatok a jej cena je vyššia, predávať. Batérie elektrických áut tak môžu byť použité ako zdroj flexibilnej a nízkouhlíkovej energie na podporu stability siete. To jednak významne šetrí kapacitu siete, jednak znižuje prevádzkové náklady pre poskytovateľov energie.

Budúcnosť V2G

V2G je technológia pripravená na budúcnosť, ktorá je k dispozícii už teraz. Reorganizácia siete – ktorá si vyžaduje spoluprácu s celým radom zainteresovaných strán vrátane vlád a poskytovateľov energie – už prebieha.

Jediný elektromobil dokáže uskladniť dostatok elektriny na zásobovanie až piatich domácností počas 24 hodín2. Flotila elektromobilov by mohla mať významný vplyv na celé mestá a mohla by využiť prebytok obnoviteľnej energie uprostred dňa a kompenzovať ranné a večerné odberné špičky. Vďaka technológii V2G budú autá schopné dodávať energiu nielen do siete, ale aj do domácností zákazníkov.

Aby bolo toto všetko možné a aby sa podporilo ďalšie zavádzanie technológie V2G, je potrebný ďalší rozvoj obchodných modelov, štúdie o komerčnej realizovateľnosti a zváženie regulačných otázok.

Hromadné rozšírenie V2G si vyžaduje výrazné zmeny a neustály vývoj

Pre masové rozšírenie technológie V2G je potrebné, aby sa zmenilo spotrebiteľské správanie, pokračoval rozvoj a digitalizácia energetických sietí a zvýšila sa spolupráca medzi účastníkmi ekosystému, vrátane vlád.

Aj keď sa V2G vo veľkom meradle nemusí etablovať v horizonte najbližších niekoľkých rokov, ide o riešenie, ktoré má potenciál ponúknuť spotrebiteľom v budúcnosti veľa výhod. A to najmä v čase nedostatku energie a rastúcich cien energií, keďže predaj elektrických vozidiel sa neustále zvyšuje.

Externé odkazy a doplňujúce info:

1 Zdroj: https://todaytimeslive.com/technology/162027.html

2 Výpočet je založený na odhadovanej spotrebe 10-15 kWh za deň na domácnosť so štyrmi ľuďmi (bez elektromobilu a solárnych panelov), pričom jednotlivé domácnosti budú napájané postupne. Technológia V2G je neustále monitorovaná a skúmaná s cieľom zabezpečiť presnosť meraní jej parametrov. Skutočný proces napájania domácnosti energiou z V2G z elektromobilov však závisí od použitých technických riešení, podmienok špecifických pre lokalitu a profilu spotreby energie a môže sa líšiť od vyššie uvedených výpočtov.

Značky: