Počas konferencie IBM pod názvom Think Summit sa preberala aj téma inteligentných miest. So zaujímavou prednáškou vystúpil Miro Holéci, ktorý je Slovák a pracuje pre IBM vo Švédsku. Hovoril o tom, čo je potrebné urobiť, aby sa Bratislava stala skutočne inteligentným mestom.

Nie je to o jednej inteligentnej lavičke so solárnym článkom a pripojením na USB port, kde si môžete dobiť telefón. Inteligentné mesto je celý systém procesov, ktoré sú vzájomne koordinované a vzájomne vytvárajú prostredie, v ktorom chcú jeho obyvatelia žiť. A to pohodlne, ekonomicky a ekologicky.

Úplný záznam z konferencie IBM Think Summit si môžete pozrieť tu>>

Základom sú snímače, ktoré neustále a v reálnom čase poskytujú informácie o tom, čo sa v meste deje. Rovnako sa sleduje aj kvalita služieb v reálnom čase. Následne je tu technológia, ktorá postupne „učí“ mesto interagovať s jeho obyvateľmi.  Takto je mesto pripravené na náhle zmeny napr. v počasí alebo v dopravnej  situácii a poskytuje dôležité informácie pre svojich obyvateľov. Okrem tohto sa dokáže aj prispôsobiť individuálnym potrebám konkrétneho občana. Ak je niekto rybár, inteligentné mesto mu poskytne všetky informácie o možnosti lovu rýb a aktuálnej situácii. Táto informácia je pre neho dôležitá, ale pre väčšinu iných obyvateľov zbytočná.

Naopak pre veľkú skupinu obyvateľov je dôležitá dopravná situácia a obyvatelia jej kvalitu vnímajú veľmi citlivo. Aby sa tak stalo v čo najpohodlnejšej podobe, vhodná je mobilná aplikácia pre obe dominantné platformy. To všetko IBM už má vyvinuté a odskúšané a na to, aby sa stalo mesto inteligentným určite nie je treba vymýšľať už vymyslené. To by bolo neekonomické, drahé a trvalo by to veľmi dlho, kým by obyvatelia boli spokojní. Riešenie IBM je založené na otvorenej digitálnej platforme, ktorá umožňuje mestu a súkromným spoločnostiam vyvíjať služby pre občanov.

Príkladom môže byť aplikácia na zdieľanie bicyklov. V Bratislave už prirodzene existuje, ale ak má byť naplno využiteľná, musí byť prepojená na iné dopravné prostriedky. Obyvateľ musí byť schopný preskočiť z bicykla na električku, na autobus a ďalej pokračovať v ceste napr. pri dlhých úsekoch alebo po náhlom zhoršení počasia. To všetko mu musí mobilná aplikácia umožniť  v pohodlnej podobe. Toto presne poskytuje otvorená digitálna platforma, ktorú IBM podporuje so zakomponovaním Internetu vecí, blockchain alebo umelej inteligencie.

Proces budovania skutočného Smartcity sa počíta minimálne v rádoch mesiacov, pričom hlavne od predstaviteľov mesta vyžaduje nový spôsob myslenia. Rovnako však po novom musia myslieť aj obyvatelia inteligentného mesta.

Miro Holéci, IBM Sweden s nami hovoril o inteligentných mestách

Bratislava si podľa Mira Holéciho musí predovšetkým zvoliť stratégiu a na nej zotrvať aj medzi volebnými obdobiami. Na nej musí budovať snímače, analýzu dát a tiež tvorbu mobilnej aplikácie ako čerešničky na torte. Ďalej musí sústrediť do tejto stratégie všetky organizácie, ktoré podliehajú mestu a viesť ich k jednotnému cieľu. Keďže Miro býva v Štokholme, má už skúsenosti s bývaním v inteligentnom meste, ktoré je založené na otvorenej digitálnej technológii.

Štokholm je úspešný mýtny systém, ktorý je úplne prepojený na mestskú hromadnú dopravu a na parkovaciu politiku. Znamená to, že osobné autá pri vstupe do mesta musia za svoj pobyt zaplatiť. Po zavedení mýtneho systému predstavitelia mesta pridali okolo 800 nových autobusov, dobudovalo sa viac ako 1200 parkovacích miest. Následne po zavedení mýtneho systému poklesol počet osobných áut v meste až o 25 %. Asi pol roka po zavedení tohto mýtneho systému mesto zorganizovalo ľudové referendum a obyvatelia Štokholmu rozhodli o jeho pokračovaní, Stal sa tak naozaj úspešným mýtnym systémom a základom inteligentného mesta súčasnosti.

IBM má vytvorený celý  systém na prevádzku mýtnych systémov, veľmi aktívni sú napr. v Severnej Amerike, kde implementujú kompletné mýtne riešenia a posúvajú sa k novým mestským systémom. Pre väčšinu väčších miest v súčasnosti je riešenie dopravy nevyhnutná úloha a týka sa to aj Bratislavy.

Veríme, že sa v našom hlavnom meste takýto systém úspešne zavedie a doprava sa uvoľní. Bez investícií do infraštruktúry, snímačov a technológií to však možné nebude.

Úplný záznam z konferencie IBM Think Summit si môžete pozrieť tu>>

 

 

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.