Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Európska komisia zverejnila každoročné hodnotenie digitálnej výkonnosti členských krajín index DESI 2018. Slovensko obhájilo 20. miesto z minulého roka, pričom si polepšilo o 4 body.

 „Zlepšili sme výkon v každej z meraných oblastí. Najviac však v používaní digitálnych technológií pri podnikaní a v digitálnych verejných službách. V online službách štátu Slovensko postúpilo dokonca o 4  miesta, z 24. na 20. miesto,“ uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Index DESI je nástroj na monitorovanie pripravenosti krajín v oblasti digitálnej konektivity, digitálnych zručností, online aktivít, informatizácie podnikov a elektronizácie verejných služieb. Pomáha krajinám EÚ identifikovať oblasti pre prioritizáciu ich investícií a akčných opatrení.

Tento rok Európska komisia (EK) index prepojila s pravidelnou Správou o digitálnom pokroku, hodnotenie teda obsahuje aj konkrétne informácie o pokroku a o implementácii politík na národnej úrovni. EK v správe informovala, že EÚ aj naďalej zvyšuje svoju celkovú digitálnu výkonnosť, pričom nožnice medzi digitálne najrozvinutejšími a najmenej rozvinutými členskými štátmi sa začali zatvárať. Dánsko, Švédsko, Fínsko a Holandsko sú v tohtoročnom hodnotení lídrami, na konci rebríčka sú Taliansko, Bulharsko, Grécko a Rumunsko.

Slovensko  zvýšilo svoju výkonnosť o 4 body zo 45,5 na 49,5 a v celkom rebríčku sa umiestnilo na 20. mieste, rovnako ako v roku 2017. Čo sa týka používania internetu, Slováci sú aktívnymi používateľmi, ktorí sa zapájajú do širokej škály činností online. Či už je to čítanie správ, účasť na sociálnych sieťach, alebo komunikácia prostredníctvom hlasových alebo video hovorov. V rámci všetkých týchto činností sú slovenskí používatelia internetu aktívnejší v porovnaní s celkovou mierou používania internetu na úrovni EÚ.

Takisto stále viac slovenských firiem predáva online. Prejavuje sa to zvýšením obratu pri elektronickom obchodovaní malých a stredných podnikov, ktoré prinieslo Slovensku 7. najlepšie skóre v EÚ.

Novinkou indexu je hodnotenie úrovne elektronického zdravotníctva, kde sa Slovensko umiestnilo na 15. priečke. V oblasti pripojenia na internet sa takisto výsledky DESI mierne zlepšili, avšak väčšina ukazovateľov je stále pod priemerom EÚ. Dobrou správou je pokrytie ultrarýchlym širokopásmovým internetom, ktoré výrazne presahuje priemer únie.

Za znepokojivé však vicepremiér považuje slabé výsledky Slovenska v oblasti ľudského kapitálu, kde máme podpriemernú výkonnosť a vývoj je v porovnaní s ostatnými krajinami pomalší. „Najslabšiu výkonnosť máme v digitálnych zručnostiach obyvateľstva a navyše u nás klesá počet absolventov prírodných vied, technológií, inžinierstva a matematiky,“ dodal Raši s tým, že tento problém neostáva nepovšimnutý. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  lídruje Digitálnej koalícii (Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky) a podporuje ďalšie projekty na podporu vzdelávania v IT.

Výsledky DESI 2018 –

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-20/sk-desi_2018-country-profile-lang_4AA435E7-099B-73C5-32D8CA3A297FA1A6_52335.pdf

Viac o Digitálnej koalícii – http://digitalnakoalicia.sk/