Aktívne riadené fondy v druhom pilieri môžu mať v dlhodobejšom horizonte navrch. Preto by si mali sporitelia rozmyslieť, do ktorých budú ukladať svoje peniaze.

Dôchodkové správcovské spoločnosti dlhodobo upozorňujú, že najmä mladší sporitelia by mali v druhom dôchodkovom pilieri uprednostniť negarantované fondy pred garantovanými. Do prvej spomínanej kategórie patria predovšetkým indexové a akciové fondy, do druhej dlhopisové. „V ostatnom čase sa stretávame s tým, že mnohí sporitelia si indexové a akciové fondy mýlia. Považujú ich za rovnaké, keďže v oboch sa nasporené peniaze investujú predovšetkým do akcií. V skutočnosti sa však tieto typy fondov významne líšia. Kým indexové sú spravované pasívne, akciové sú riadené aktívne. To môže mať v konečnom dôsledku významný vplyv na výšku zhodnotenia nasporených prostriedkov,“ upozorňuje Martin Kaňa, generálny riaditeľ Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.  

Keď je fond riadený aktívne, správca môže prispôsobovať jeho zloženie aktuálnej situácii na trhu. Oplatí sa to najmä v čase, keď sa mimoriadne darí niektorému akciovému sektoru, alebo krajine. Vtedy môže zvýšiť podiel daných investícií vo fonde, čím zvýši výnos sporiteľov. Aktívne riadené portfólio sa oplatí aj vtedy, keď akciový trh dlhodobo klesá. V takom prípade môže správca znížiť podiel akcií vo fonde na minimum a tým limitovať dopad prepadu trhov na majetok sporiteľov. „Indexový fond takéto možnosti nemá, keďže jeho zloženie je naviazané napríklad na MSCI World Index. Ten obsahuje akcie spoločností rôznych veľkostí z vyše dvadsiatky ekonomicky vyspelých krajín. Správca fondu preto nemôže skladbou portfólia reagovať na aktuálny vývoj na trhu,“ vysvetľuje M.Kaňa.

Sporitelia v druhom pilieri by preto mali zvážiť, ktorému z týchto dvoch fondov s odlišným prístupom k majetku zveria svoje peniaze. Akciové trhy sa totiž vždy vyvíjajú a budú vyvíjať cyklicky. Obdobie rastu striedajú obdobia spomalenia, prípadne prepadu ekonomiky, čo sa prejavuje aj na hodnote investícií. „V dlhodobom horizonte niekoľkých ekonomických cyklov, pokiaľ je stratégia akciového fondu úspešná v limitovaní dopadov výraznejších poklesov trhov, môže byť rozdiel v hodnote úspor naozaj markantný,“ upozorňuje M. Kaňa. Preto sporiteľom odporúča, aby pred indexovými uprednostnili akciové fondy.

Výhodné je svoj už nasporený majetok presunúť do akciového fondu a nové príspevky posielať do indexového. Ak sa niekto bojí prepadu trhov, vyhne sa riziku výraznej straty už nasporených peňazí. Nových príspevkov sa potenciálny prepad trhov významne nedotkne, keďže vďaka nemu môže sporiteľ nakupovať investičné jednotky za výhodnejšie ceny. Práve pravidelnosť a dlhodobosť investovania je totiž najlepšou obranou proti krátkodobým výkyvom na trhoch a z toho vyplývajúcich strát,“ dodáva M. Kaňa.

Presunúť majetok do garantovaných – dlhopisových fondov je vhodné pre sporiteľa, ktorý má krátko do dôchodku. Tie však v dlhodobom horizonte nesú nižší výnos než investovanie do akcií. Dokážu tým ochrániť svoje úspory pred krátkodobými prepadmi na trhoch tesne pred odchodom do penzie, čo by negatívne ovplyvnilo výšku ich dôchodku. „Pokiaľ je čas ostávajúci do dôchodku dostatočne dlhý, sporiteľ by mal jednoznačne preferovať akciové investície,“ uzatvára M. Kaňa.