Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Odborným garantom a realizátorom projektu je slovenská poradenská spoločnosť gd-Team.

Prestížnym ocenením SAP Quality Awards oceňuje firma SAP každoročne zákazníkov, ktorí vynikli pri implementácii softvérových riešení SAP. Druhé miesto v kategórii „Fast delivery“ bolo historicky prvé SAP Quality Awards ocenenie v tejto kategórii, ktoré získala slovenská spoločnosť.

Zvýšená efektivita, racionalizácia procesov, online dostupnosť komplexných dát a výrazne zlepšená používateľská hodnota pre koncového zákazníka. A to všetko v požadovanej kvalite, primeranom čase a v nepretržitej prevádzke. Bratislavská vodárenská spoločnosť zvažovala ako ďalej rozvíjať svoje IT systémy už od roku 2012. „Ako jedna zo spoločností, ktorá tvorí kritickú infraštruktúru regiónu sme samozrejme pracovali s niekoľkými alternatívami, ktoré by najlepšie naplnili naše požiadavky. Jednou z nich bola implementácia systému na báze SAP, ktorý sme vyhodnotili ako najvhodnejšie riešenie. Systémy na báze SAP sú v sieťových odvetviach štandardom, na ktorom funguje približne 80% významných európskych dodávateľov z týchto odvetví,“ hovorí Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA, generálny riaditeľ BVS, a.s.

Sme veľmi radi, že si BVS vybrala riešenie SAP a ako odborného implementátora práve gd-Team. Naše vyše desaťročné skúsenosti s implementáciou systému SAP pre klientov z oblasti sieťových odvetví v Nemecku sa zúročili aj pri tomto projekte,“ uviedol Ing. Erik Gottschall, riaditeľ a zakladateľ spoločnosti gd-Team, a.s. „Kvalitná a rýchla implementácia systému by nebola možná, ak by sme nedisponovali absolútne profesionálnym tímom našich konzultantov a kvalitným produktom SAP. Aj na druhej strane – u zákazníka, sme sa stretli s manažmentom, ktorý bol presvedčený o dôležitosti zmeny systému a jeho pozitívnom dopade na budúce fungovanie spoločnosti. Táto kombinácia je veľkou výhodou pri akomkoľvek projekte,“ dodáva Erik Gottschall.

Hlavnými výzvami projektu boli konsolidácia existujúcich systémov, dosiahnutie vyššieho komfortu používateľa a zlepšenie kvality a dostupnosti údajov, keďže rýchlejšie a efektívnejšie rozhodovanie prispieva ku kvalitnejšiemu riadeniu firiem a organizácií.  Spoločnosť gd-Team prišla s návrhom kombinácie ERP modulov na riadenie podnikových zdrojov a procesov s IS-U modulmi vyvinutými SAP-om špeciálne pre spoločnosti poskytujúce sieťové služby akými je aj vodárenstvo. Nový integrovaný systém okamžite po ostrom štarte na začiatku roka 2018 začal vykazovať svoje pozitíva. „Systém INTEGRIS má funkcionality, ktoré racionalizujú mnohé vnútropodnikové procesy, zefektívňujú spracovanie údajov a zároveň poskytujú lepšiu komunikáciu s koncovým zákazníkom. Aj keď je samozrejmé, že každý systém sa istú dobu zabieha, INTEGRIS sa optimalizuje kontinuálne podľa prichádzajúcich požiadaviek jeho používateľov a výkonov. Naša materská spoločnosť má vysokokvalitný a robustný systém, ktorý je modelovateľný a otvorený nasadeniu nových funkcionalít a ponúka novú kvalitu analytiky pre rozhodovací proces top manažmentu,“ vysvetľuje Ing. Milan Hutkai, generálny riaditeľ Infra Services, a.s., dcérskej spoločnosti BVS, ktorá proces implementácie nového IT systému v spoločnosti zastrešovala. Európske ocenenie SAP Quality Awards, ktoré získala Bratislavská vodárenská spoločnosť v spolupráci s Infra Services a gd-Team, je výsledkom vysokej kvality práce všetkých participujúcich tímov. Presadiť sa v tak veľkej konkurencii projektov z európskych krajín nie je jednoduché. „Tento úspech znamená, že BVS má zavedený kvalitný, flexibilný a stabilný softvér, ktorý spoločnosti pomôže rozvíjať sa a zavádzať nové služby pre svojich zákazníkov. Sme radi, že sme mohli byť súčasťou tohto projektu,“ uzatvára Ing. Erik Gottschall, riaditeľ a zakladateľ spoločnosti gd-Team, a.s.

Značky: