Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Intel investuje 50 miliónov USD do spoločnosti QuTech, čo je inštitút pre kvantový výskum Delftskej technickej univerzity (TU Delft) a TNO. Na rozvoj výskumu venuje aj inžinierske zdroje.
  • Spolupráca počas nasledujúcich 10 rokov urýchli výskum v oblasti kvantovej výpočtovej techniky, ktorá by mohla pomôcť v riešení zložitých problémov, dnes prakticky neprekonateľných.

Spoločnosť Intel oznámila 10-ročnú spoluprácu s Delftskou technickou univerzitou a holandskou organizáciou pre aplikovaný výskum TNO, s cieľom urýchliť rozvoj v oblasti kvantovej výpočtovej techniky. Za týmto účelom preinvestuje spoločnosť Intel 50 miliónov USD a poskytne významné inžinierske zdroje priamo v mieste výskumu a tiež v priestoroch Intel. Okrem toho poskytne aj technickú podporu.

Kvantová výpočtová technika by mohla pomôcť v riešení zložitých problémov, ktoré sú v súčasnosti prakticky neprekonateľné, vrátane zložitých simulácií, ako sú rozsiahle finančné analýzy a efektívnejší vývoj liekov. Kvantová výpočtová technika je oblasť výskumu, ktorá je pre Intel zaujímavá, pretože má potenciál zvýšiť možnosti vysokovýkonných počítačov zajtrajška.

„Plne funkčný kvantový počítač je minimálne 10 rokov vzdialený, ale praktický a teoretický výskum, ktorý dnes oznamujeme, je dôležitým míľnikom na ceste priblíženia ho realite,” povedal Mike Mayberry, viceprezident Intel a riaditeľ laboratórií Intel Labs.

Cieľom Intel je rozšíriť poznatky univerzity v oblasti fyziky a diverzifikovať výskum v oblasti kvantovej výpočtovej techniky pomocou poznatkov z pokročilej výroby, elektroniky a architektúry.

Intel sa domnieva, že bez spolupráce nedokáže žiadna spoločnosť alebo organizácia sama odomknúť cestu ku pokročilej kvantovej výpočtovej technike. Realizácii tohto zložitého technického zadania pomôžu len partnerstvá ako je práve to  medzi spoločnosťou Intel a inštitútom QuTech v Delft, ako aj spolupráca naprieč priemyslom.

„Poznatky v špecializovanej elektronike spolu s pokročilou fyzikou sú nevyhnutným krokom k priblíženiu kvantovej výpočtovej techniky bližšie ku realite,” povedal Mayberry. „Zatiaľ čo doteraz bol hlavným cieľom výskumu kvantovej výpočtovej techniky vývoj qubitu, meranie, ovládanie a prepojenie viacerých qubitov si bude vyžadovať nízkoteplotnú elektroniku, a to už je naša parketa. Naša spolupráca s QuTech preskúma prelomové objavy kvantovej výpočtovej techniky, ktoré by mohli mať vplyv na celý priemysel.”

„V priebehu nasledujúcich piatich až desiatich rokoch si bude pokrok v oblasti kvantovej výpočtovej techniky vyžadovať kombináciu vynikajúcej vedy s inžinierstvom na vysokej úrovni,” povedal popredný vedec Lieven Vandersypen z QuTech. „Na realizáciu zložitých okruhov s veľkým počtom kvantových bitov bude nevyhnutné know-how z polovodičového priemyslu a preto je QuTech nadšený z partnerstva s vedúcou polovodičovou spoločnosťou na svete.”

Brian Krzanich, CEO spoločnosti Intel, dnes uverejnil blog, v ktorom vysvetľuje strategický záujem spoločnosti v oblasti kvantovej výpočtovej techniky a význam poznatkov z elektroniky a výroby, ktoré priblížia kvantovú výpočtovú techniku realite.

Čo je kvantová výpočtová technika?

Kvantové počítače využívajú kvantové bity (qubity), na rozdiel od digitálnych počítačov, ktoré fungujú na báze tranzistorov a vyžadujú, aby dáta boli kódované do binárnych číslic (bitov). Tieto qubity dokážu existovať súbežne vo viacnásobných stavoch, čím ponúknu potenciál na výpočet veľkého počtu paralelných kalkulácií a tým kratší čas potrebný na výsledné riešenie.

Značky: