Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Od dnešného dňa bude služba Lenovo CO2 Offset zahrnutá ako štandard pri nových tenkých a konvertibilných notebookoch Lenovo Yoga 7. generácie v Európe, na Strednom východe a v Afrike. Zákazníci, ktorí si zakúpia nové produkty Lenovo Yoga, tak budú robiť s dôverou, že priemerné emisie spojené s každým zariadením počas jeho životného cyklu – od výroby, logistiky až po v priemere päťročný životný cyklus – budú kompenzované prostredníctvom jedného z Rámcových dohovorov OSN o zmene klímy (UNFCCC). Projekty financované z týchto zdrojov budú následne vynaložené na podporu výroby obnoviteľnej energie pre komunity po celom svete.

Spoločnosť Lenovo bola jedným z prvých výrobcov PC zariadení, ktorá svojim komerčným zákazníkov ponúkla službu na kompenzáciu emisií CO2 už v roku 2020, aby im pomohol splniť ich vlastné environmentálne ciele. Spoločnosť Lenovo neskôr rozšírila túto službu na svoje spotrebiteľské portfólio produktov ako jednoduchý a transparentný spôsob riešenia klimatických zmien prostredníctvom kompenzácie emisií CO2. Tento projekt je len jednou súčasťou širšej stratégie a ambícií spoločnosti Lenovo v oblasti životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti a správy vecí verejných (ESG) v rámci vízie dosiahnuť cieľ net-zero do roku 2050.

Vychádzajúc z predtým voliteľnej služby kompenzácie emisií CO2, kompenzácie emisií CO2 budú teraz štandardom pri nových zariadeniach Yoga 7. generácie, vrátane Yoga Slim 7i Pro X, Yoga Slim 7 Pro X, Yoga Slim 7i Pro, Yoga Slim 7 Pro a Yoga 7.

Pre doplňujúce informácie o službe Lenovo CO2 Offset Service navštívte: https://www.lenovo.com/gb/en/co2-offset-services

Značky: