Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V súťaži Top Fond Slovakia 2022 organizovanej Slovenskou asociáciou správcovských spoločností a Vydavateľstvom MAFRA Slovakia získal investičný fond UNIQA Selection Opportunities ocenenie v kategórii dynamické zmiešané a štruktúrované fondy. 

Fond UNIQA Selection Opportunities sa stal v tejto kategórii víťazom ako fond s najlepším výnosom a rizikom na Slovensku, čím potvrdil svoju dlhodobo silnú pozíciu. Fond bol otvorený v roku 2008 a jeho aktuálna hodnota majetku dosahuje 78 mil. EUR. Jeho priemerná výkonnosť za posledných 5 rokov bola 3,94% ročne (k 31.1.2023).

Z ocenenia máme veľkú radosť. Aj keď v dnešnej neľahkej dobe vyvoláva téma investovania viac otázok, sme presvedčení o tom, že pravidelne investovanie a to hlavne do dynamických fondov je aj napriek dnešnej situácii veľmi vhodným riešením zabezpečenia sa v budúcnosti. A náš UNIQA Selection Opportunities Fond takýmto riešením rozhodne je,“ komentoval ocenenie člen predstavenstva UNIQA pre bankopoistenie Peter Socha.

Celkový objem spravovaných prostriedkov UNIQA Selection Opportunities presahuje 78 mil. EUR a dá sa do neho investovať suma už od 16 EUR. Fond ponúka investovanie nad rámec tradičnej distribúcie akcií a dlhopisov, čím poskytuje lepší manévrovací priestor v búrlivých vodách kapitálových trhov (relatívne nízka volatilita hodnoty investície napriek pomerne dynamickejšej štruktúre aktív). Umožňuje tiež dostupnosť inak ťažko prístupných alternatívnych aktív vrátane vyššieho podielu investícií do zlata a drahých kovov (nad 10 %) a využíva aj pridanej hodnoty rôznych špeciálnych dlhopisových stratégií, ako je napr. high yield alebo inflačné dlhopisy.

Značky: