Umelá inteligencia, rozšírená alebo virtuálna realita, strojové učenie, „user experience“, „big data” – to nie sú len moderné výrazy.

Sú to technológie a koncepty, ktoré sú spolu so zapojením pacientov hnacou silou transformácie zdravotníctva. Cieľom transformácie je znižovanie nákladov, zlepšovanie prístupu k poskytovaniu starostlivosti a zlepšovanie kvality lekárskej starostlivosti.

Vidíme stále väčší význam internetu vecí (IoT) v sektore zdravotnej starostlivosti a rastúce požiadavky na podporu komunikácie medzi prístrojmi a zariadeniami (M2M) a medzi ľuďmi (M2H). Zdravotnícke IoT alebo internet lekárskych vecí (IoMT) predstavuje revolúciu v odvetví zdravotnej starostlivosti. Umožňuje poskytovateľom vzdialene monitorovať zdravie pacientov prostredníctvom pripojených lekárskych a nositeľných zariadení (wearables).

Zdroj: GlobalLogic Slovakia

Rapídny nástup telemedicíny

Do popredia sa dostáva telemedicína. Tá už síce existuje celé desaťročia, no pacienti namiesto videokonferencie naďalej osobne navštevovali ordinácie lekárov. A hoci niektorí pacienti uprednostňovali virtuálne návštevy, poskytovatelia lekárskej starostlivosti sa obávali toho, že nie sú spoľahlivé a zdráhali sa tento prístup prijať. Technológia tiež jednoducho nebola dostatočne rozšírená na to, aby presvedčila veľa ľudí.

Súčasná doba urýchlila digitalizáciu zapojenia pacientov a viedla k masívnemu zvýšeniu poskytovania virtuálnej zdravotnej starostlivosti (napr. vzdialené sledovanie pacientov, aplikácie mHealth a pod.).

Vďaka telemedicíne budú môcť pacienti dostať kvalitnú zdravotnú starostlivosť oveľa rýchlejšie. Nebudú musieť čakať, kým sa dostanú k lekárovi, a potom tráviť veľa času v čakárňach na preplnených klinikách. Telemedicína bude veľkým prínosom najmä pre obyvateľov z vidieka, starších pacientov a ľudí so zdravotným postihnutím, pre ktorých nie je jednoduché dopraviť sa do nemocnice. Teraz budú môcť osloviť svojich lekárov online a získať kvalitnú starostlivosť.

Telemedicína môže znížiť počet znovuprijatí v nemocnici a zbytočné návštevy pohotovosti. Môže tiež uľahčiť priebežnú starostlivosť o prepustených pacientov a poskytovať preventívnu starostlivosť. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vedia napríklad používať živé videokonferencie na sledovanie pacientov po prepustení.

Telemedicína ukazuje veľký potenciál a schopnosť poskytovať včasnú a bezpečnú starostlivosť. Prináša rôzne výhody, napríklad zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť a zvýšenie pohodlia a prístupu pacientov k starostlivosti. Umožňuje tiež kontinuitu poskytnutia starostlivosti o pacientov s chronickými stavmi na diaľku. 

Využime IT riešenia pre dobro ľudí

Aj v spoločnosti GlobalLogic Slovakia svojimi IT riešeniami úspešne prispievame k využívaniu najnovších technológií pre dobro ľudí.  

Typickým príkladom je vytvorenie digitálnej platformy na komunikáciu lekára s pacientom, ktorá je dostupná kdekoľvek na svete. Systém je navrhnutý tak, aby pacient dostal rýchlu a profesionálnu pomoc prostredníctvom audio a video komunikácie, pri ktorej má lekár možnosť vyhodnocovať namerané údaje z integrovaných medicínskych zariadení v reálnom čase. Ako keby bol pacient osobne vyšetrený.

Zdroj: GlobalLogic Slovakia

Veľkú popularitu, a v súčasnej dobe už skoro až nevyhnutnosť, majú digitálne dotazníky. Uplatnenie nachádzajú aj pri domácom doliečovaní sa, keď pacienti pravidelne vypĺňajú (napr. na mobilnom telefóne) dotazník, t.j. odpovedajú na lekárom položené otázky, ktoré sa po vyplnení automaticky zasielajú lekárovi. Lekár tak môže okamžite monitorovať a vyhodnocovať liečbu, jej progres a poprípade robiť nevyhnutné úpravy. 

Samostatnou kapitolou sú medicínske zariadenia, tzv. „wearables“. Ich využitie na zlepšenie života, resp. záchranu života, je obrovské. V GlobalLogic Slovakia máme tú česť podieľať sa na niekoľkoročnom vývoji špeciálneho prístroja, ktorý nosia na tele pacienti s ochorením srdca. Tento systém nepretržite monitoruje a automaticky vyhodnocuje srdcovú činnosť a v prípade situácie vie zasiahnuť. Pacient môže viesť normálny život namiesto toho, aby ležal v nemocnici. 

Stále viac a viac prístrojov, ako je napríklad aj inhalátor, má v sebe zabudovanú elektroniku. Tá môže vyhodnocovať ich správne používanie a zaručiť tak efektívnu domácu liečbu aj bez konzultácie s lekárom.

Namiesto návodu rozšírená realita

Nie všetky lekárske prístroje, ktoré pomáhajú ľuďom pri domácej liečbe, sa dajú bez osobnej prítomnosti odborníka jednoducho nastaviť a začať používať. Aj tu podáva IT pomocnú ruku. V GlobalLogic Slovakia sme vyvinuli unikátnu mobilnú aplikáciu, ktorá nahrádza doteraz používané formáty návodov na použitie. Využíva pritom technológiu rozšírenej reality a umelej inteligencie, ku ktorým sa pridáva moderný dizajn. 

IT v zdravotnej starostlivosti

Zdroj: GlobalLogic Slovakia

IT je už teraz nevyhnutnou súčasťou lekárskej starostlivosti a jeho využitie bude naďalej rásť. Poslanie moderných technológií pritom nevnímame ako úplnú náhradu lekárov a zdravotníkov. Vidíme ich skôr ako nástroje na zrýchlenie a skvalitnenie presnosti diagnostikovania chorôb a ich liečby a zároveň aj vo zvýšení spokojnosti pacientov. 

Autor článku: 

Štefan Lacko, Head of Delivery, GlobalLogic Slovakia

GlobalLogic je lídrom vo vývoji digitálnych produktov. Zákazníkom pomáha navrhovať a vyvíjať softvérové riešenia pre produkty, platformy a iné digitálne vymoženosti novej generácie. Na Slovensku má GlobalLogic centrálu v Košiciach a pôsobí aj v Banskej Bystrici a v Žiline.

Komentáre sú uzavreté