Prezident Andrej Kiska dnes vystúpil na medzinárodnom kongrese ITAPA 2015 o eGovermente, pričom sa kriticky vyjadril na adresu realizácie Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS). Podľa neho zlyhal štát, pretože za 8 rokov sa minulo 900 miliónov Eur a pritom nedošlo k zásadnému zjednodušeniu administratívy a zmene procesov, iba k preklápaniu existujúcej papierovej byrokracie do digitálnej podoby.

„Ak nechce Slovensko zopakovať fiasko z prvého kola využitia eurofondov na informatizáciu spoločnosti, zmena musí nastať v hlavách zodpovedných politikov. Ak sa tak nestane, ďalšie stovky miliónov eur budú premrhané zbytočne,“ povedal prezident.  Za vzor pre Slovensko vyzdvihol Estónsko, či Fínsko,  ktoré za svoj úspech vďačia tomu, že ich politici boli včas a dostatočne schopní pochopiť možnosti a dosah informatizácie. Využili ju na zásadnú reformu verejnej správy, jej procesov a fungovania a dosiahli štíhlu, proaktívnu administratívu, priateľskú voči svojim občanom aj podnikateľskej sfére. Ako príklad uviedol jediný prihlasovací doklad do všetkých e-služieb v Estónsku, vrátane e-health – občiansky preukaz, možnosť založenia firmy do 15 minút, masívne využívanie mobilných telefónov na komunikáciu zo štátom, ako aj rušenie už zbytočných povinností a administratívnych procesov. „Tieto skúsenosti zo zahraničia potvrdzujú, že to, čím sa Slovensko musí inšpirovať v prvom rade, nie sú technické riešenia ani informačné systémy, ktoré tieto a mnohé ďalšie úspešné krajiny využívajú. Ale je to spôsob rozmýšľania o modernizácii krajiny a spôsob riadenia projektov, ktoré majú tento cieľ naplniť,“ zdôraznil Kiska.

PrezidentKiskaPrezident vyzdvihol úspešné projekty z minulosti, ktoré znamenali veľké zlepšenie v mnohých oblastiach. Spomenul pripomienkovanie zákonov verejnosťou, ktoré Slovensko zaviedlo medzi prvými krajinami EÚ, ako aj Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý napomohol mnohým projektom, vrátane centrálneho registra zmlúv. „Považujem za dôležité tieto úspechy pripomenúť, pretože ukazujú, že Slovensko môže byť lídrom v modernizácii, že aj na Slovensku vieme urobiť skok dopredu, prinášať dobré nápady a užitočné riešenia“, uviedol prezident Andrej Kiska.

PrezidentKiska2Ako ďalej povedal: „Úspešná, skutočne užitočná modernizácia a informatizácia spoločnosti musí byť založená na troch princípoch. Vyžaduje si jasne určenú politickú zodpovednosť a sústredený záujem najdôležitejších politických lídrov v krajine. Musí sa orientovať na zrozumiteľné a merateľné výsledky pre občanov a podnikateľov. A musí byť založená na otvorenosti, transparentnosti a zapojení čo najväčšieho počtu inovatívnych profesionálov a firiem.

Podľa prezidenta úspech informatizácie nemôžeme merať počtom vybudovaných datacentier alebo veľkosťou nakúpenej infraštruktúry. „Keď hovoríme o kvalite zdravotníctva a jeho schopnosti liečiť pacientov, úspešnosť nemeriame počtom prístrojov v nemocniciach, ale zdravotným stavom ľudí a vekom dožitia. Keď hovoríme o kvalite vzdelávania, úspešnosť nemeriame počtom budov a pedagógov, ale výsledkami žiakov a ich schopnosťou uplatniť sa v profesionálnom živote. Úspešnosť informatizácie by sa mala merať tým, koľko ľudí využíva naozaj užitočné elektronické služby štátu, koľko času a peňazí tým ušetria,  ale aj tým, koľko byrokracie sa podarilo odbúrať.“

PrezidentKiska4Prezident nezabudol poďakovať organizátorom kongresu za ich 14 ročnú snahu pomáhať procesu informatizácie na Slovensku a prinášať inšpiráciu, úspešné projekty a aktivity zo zahraničia. Tiež poďakoval všetkým prítomným pracovníkom verejnej správy, ako aj riešiteľských tímov z verejného či korporátneho sektora, ktorí sa zodpovedne snažia zlepšovať fungovanie úradov a hľadajú spôsob, ako efektívne a rozumne využiť nové technológie na zlepšenie služieb pre občanov a podnikateľov.

 

Značky: