Aj tento vám prinášame ďalší diel obľúbeného jazykového okienka s pani Sibylou Mislovičovou z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra.

Ondrej Macko: Mám netradičnú otázku, ktorá mi už dlhšie zvoní v hlave. Je možné, že sa niektoré pravidlá zmenili a rád by som si to ujasnil. Keď sa povie 80-te roky minulého storočia, podľa mňa sú to roky 1971 až 1980, ale veľmi často počúvam napr. aj v rádiu, že sa tým myslia roky 1981 až 1990. Aká je teda pravda? A ako sa posudzujú roky 2001 až 2010?

Sibyla Mislovičová: V odpovedi na vaše otázky musím zdôrazniť najmä to, že sa nič nezmenilo a že si to pravdepodobne nesprávne pamätáte. 🙂 Osemdesiate roky minulého storočia sú roky, ktoré obsahujú v rámci dekády číslicu osem, teda roky od 1980 do 1989. To znamená, že v médiách to zrejme väčšinou používajú správne.

Pýtate sa na dekády, ktoré žijeme po roku 2000. Obdobie rokov 2001 – 2010 sa označuje ako prvé desaťročie alebo prvá dekáda dvadsiateho prvého storočia. Po ňom nasleduje druhé desaťročie, resp. druhá dekáda, ktorú otvoril rok 2011 a zakončí rok 2020, teda naša nedávna minulosť, súčasnosť a blízka budúcnosť. Iné označenie nemáme.

Pre poriadok treba uviesť aj to, že rok 2000 zavŕšil uplynulé 20. storočie a nasledujúci rok 2001 začal ďalšie, 21. storočie. Mali sme to šťastie, že sme nedávno zažili aj prelom tisícročí, rokom 2000 sa zavŕšilo druhé tisícročie a rokom 2001 sa začalo tretie tisícročie.

Zhrniem to. Roky 2000 – 2010 sa označujú prvá dekáda alebo prvé desaťročie 21. storočia, roky 2011 – 2020 sú druhá dekáda či druhé desaťročie, potom budú nasledovať roky 2020 – 2029 – na mieste desiatok je „dvojka“, takže to budú dvadsiate roky. Rok 2020 teda bude patriť do druhého desaťročia aj do dvadsiatych rokov. A tak to bude pokračovať ďalej. Ak zostaneme v 21. storočí, roky s „trojkou“ 2030 – 2039 budú tridsiate roky, so „štvorkou“ 2040 – 2049 – štyridsiate roky, s „päťkou“ 2050 – 2059 – päťdesiate roky, so „šestkou“ 2060 – 2069 – šesťdesiate roky, so „sedmičkou“ 2070 – 2079 – sedemdesiate roky, s „osmičkou“ 2080 – 2089 – osemdesiate roky, s „deviatkou“ 2090 – 2099 – deväťdesiate roky. Rok 2100 zakončí 21. storočie a nasledujúci rok v ďalekej budúcnosti bude začiatkom ďalšieho, 22. storočia.

A ešte jedna pravopisná poznámka. V otázke uvádzate osemdesiate roky v podobe 80-te roky. V slovenčine sa radová číslovka zapisuje buď slovom, alebo číslicami s bodkou, napríklad osemdesiate roky dvadsiateho storočia alebo 80. roky 20. storočia, v šesťdesiatych rokoch minulého storočia alebo v 60. rokoch minulého storočia a pod. Ak sa číslovka zapíše číslicami, pádová prípona sa za ne nedáva.

Tento článok vyšiel aj v tlačenom januárovo-februárovom vydaní TOUCHIT č. 1-2/2017, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.