Aplikácia WocaBee sa stala v oblasti výučby jazykov cez internet pojmom. My sme oslovili autora tejto aplikácie, pána Michala Ošváta (MO), aby sme zistili, akoto celé začalo a aké je jej budúcnosť.

TI: Vysvetlite prosím, aký je účel aplikácie WocaBee Kedy ste sa ňou začali zaoberať a prečo? 

MO: WocaBee je online aplikácia na učenie slovíčok a fráz, určená pre školy. V roku 2018 som chcel ísť ako programátor pracovať do zahraničia, a tak som začal intenzívne čítať a pozerať filmy v cudzom jazyku (konkrétne nemčina). Pritom som si slovíčka zapisoval do tabuľky/excelu. Keď ich už bolo okolo 150, začal som rozmýšľať, ako sa ich čo najľahšie naučiť. Vyrobil som preto jednoduchý prototyp aplikácie, v ktorej som si slovíčka precvičoval a tak sa ich učil. Sestra je učiteľka cudzieho jazyka, a tak som v úzkej spolupráci s ňou, so žiakmi a s ďalšími ochotnými pedagógmi začal aplikáciu vylepšovať a prispôsobovať na použitie na školách. WocaBee som školám prvý krát predstavil na jeseň v roku 2018.

Aplikácia WocaBee
Aplikácia WocaBee

Dnes moju aplikáciu používajú školy v 9-tich krajinách, doteraz ju vyskúšalo približne 300 000 žiakov a učiteľov. Až 98% z nich tvrdí, že žiaci si s ňou výrazne zlepšujú jazykové vedomosti. Slovíčka či frázy sa kvalitne naučia, vypočujú si ich a overia si pomocou mikrofónu aj svoju výslovnosť. Učiteľ môže spustiť aj online hry alebo písomky, ktoré WocaBee automaticky vyhodnotí, čím im šetrí čas.

TI: Ako vývoj a používanie tejto aplikácie ovplyvnila koronakríza? 

MO: Dnes môžem s istotou povedať, že to bolo pre nás prelomové obdobie. V prvej vlne koronakrízy, keď sa školy zatvorili doslova zo dňa na deň, som sa rozhodol školám pomôcť a aplikáciu som ponúkol úplne zdarma až do opätovného obnovenia prezenčnej výučby. V priebehu pár týždňov prišlo obrovské množstvo objednávok, celkovo až pre 300 000 žiakov, na čo aplikácia nebola po technickej stránke pripravená. Preto ju bolo nutné v krátkom čase preprogramovať, aby zvládla také obrovské množstvo používateľov. Dovtedy bežala na serveri, ktorý mal parametre “bežného telefónu”.

Aplikácia WocaBee
Aplikáciu WocaBee si deti obľúbili

Vďaka tomuto kroku sa výraz WocaBee dostal do rebríčka TOP 10 najpoužívanejších výrazov na slovenskom internete za rok 2020 podľa Google. Čo je však dôležitejšie, učitelia mali možnosť aplikáciu vyskúšať, pochopiť benefity jej používania, a najmä – prestali sa obávať nových technológií. Aj vďaka tomu dnes môžeme aplikáciu a naše ďalšie aktivity rozvíjať a inovovať.

TI: Získali ste ocenenie zo strany vlády SR, konkrétne ocenenie Inovatívny čin roka od Ministerstva hospodárstva. Čo je dôvodom tohto úspechu? Akú cítite podporu zo strany vlády SR?

Získali sme 2. miesto v kategórii Inovácia služby práve za spomínanú inováciu aplikácie v roku 2020. Táto zmena pre použitie desiatkami/stovkami tisíc žiakov nám totiž umožnila vstupy aj na trhy ďalších krajín a výraznejšie rozšírenie aj na Slovensku a v Českej republike.

Michal Ošvát, autor aplikácie WocaBee
Michal Ošvát, autor aplikácie WocaBee

V septembri tohto roka sme získali záštitu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu nad súťažou Jazykový WocaBee šampionát, ktorú organizujeme pre školy už tretí rok. S pánom ministrom školstva sme hovorili aj o ďalších možnostiach smerom k modernizácii jazykového vyučovania. Bolo by skvelé, ak by školy mohli aplikáciu zakúpiť pre žiakov z vlastných zdrojov na nákup školských pomôcok. Verím, že tieto zámery sa časom podarí naplniť.

TI: Kam sa bude ďalej aplikácia posúvať a čo chcete dosiahnuť?

MO: WocaBee priebežne vylepšujeme na základe spätnej väzby učiteľov a žiakov. Funguje online, a tento koncept sa zatiaľ nechystáme meniť. Od používateľov to nepožaduje inštaláciu, iba registráciu – následne sa prihlásia z akéhokoľvek zariadenia, stačí im pripojenie na internet.

Čo sa týka ďalších cieľov, celkovo je to rozšírenie aplikácie nielen v rámci SR a ČR (odkiaľ je zatiaľ väčšina aktívnych používateľov), ale aj v rámci celej Európy a neskôr možno aj vstup na americký trh. Najväčším úspechom a zadosťučinením sú však pre mňa osobne správy od žiakov, ktorí mali problémy s cudzím jazykom a dnes patria k najlepším v triede.

Za TOUCHIT sa pýtal Ondrej Macko

Zdroje: Vlastné

Prečítajte si tiež