Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Štartuje celoslovenská jazyková súťaž s medzinárodným finále. Uskutoční sa online v aplikácii na učenie slovíčok pre školy.

Školy a učitelia cudzích jazykov môžu do 6. novembra prihlasovať svoje triedy do unikátnej súťaže v učení cudzích jazykov. Súťaž Jesenný WocaBee šampionát je určená pre žiakov všetkých ročníkov základných a stredných škôl, ktorí študujú akýkoľvek cudzí jazyk. Súťaž sa uskutoční online v aplikácii na učenie slovíčok WocaBee, a kritériom hodnotenia bude usilovnosť v precvičovaní slovnej zásoby. Triedy budú súťažiť od 9. novembra v okresných a krajských kolách, po ktorých bude nasledovať celoslovenské kolo a unikátne česko-slovenské finále. V súčasnom náročnom období je tak online šampionát vynikajúcim nástrojom na motiváciu žiakov pri prezenčnom aj dištančnom vyučovaní.

Aplikácia na učenie cudzích slovíčok WocaBee sa na slovenských školách používa už tretí školský rok. Funguje veľmi jednoducho – učitelia zadávajú do aplikácie balíky slovíčok, ktoré sa majú žiaci naučiť a doma precvičovať. Aplikácia sa neinštaluje, funguje online na akomkoľvek zariadení – na počítači, mobile aj tablete. Učitelia aj žiaci aplikáciu mimoriadne ocenili najmä na jar tohto roku v období dištančného vzdelávania, kedy ju vyskúšalo celkovo až 300.000 žiakov. Až 98 % učiteľov cudzích jazykov následne v prieskume* uviedlo, že s aplikáciou si žiaci zlepšili svoje vedomosti. Počas zatvorenia škôl sa žiaci s WocaBee naučili v priemere 180 nových slovíčok, čo je výborný výsledok aj počas bežnej výučby.

Súťaž Jesenný WocaBee šampionát, ktorá v aplikácii štartuje 9. novembra, je určená pre študentov všetkých cudzích jazykov. Kritériom hodnotenia v súťaži sú tzv. WocaPoints, teda body, ktoré žiaci získavajú v aplikácii za precvičovanie slovíčok. Práve WocaPoints sú pre nich veľmi motivujúce – je to ako počítačová hra, pri ktorej sa však učia do školy. Žiaci môžu slovíčka precvičovať aj nad rámec svojich domácich úloh, čím získavajú ďalšie body za precvičovanie.

Žiakov v súťaži nebudeme a ani nemôžeme hodnotiť podľa konkrétnych vedomostí. Hodnotíme ich usilovnosť v precvičovaní slovíčok, ktorá v konečnom dôsledku znamená zlepšenie vedomostí a známok,“ vysvetľuje Michal Ošvát, slovenský programátor, ktorý je autorom aplikácie WocaBee. Okresné kolá súťaže odštartujú 9. novembra, víťazi postúpia do krajského a následne celoslovenského kola. V každom kole víťazia triedy, ktoré dosiahnu najvyšší priemer WocaPoints na žiaka. Víťazov celoslovenskej súťaže, najusilovnejších študentov jazykov na Slovensku, tak spoznáme pred koncom novembra.

Pilotný ročník šampionátu s WocaBee sa uskutočnil na Slovensku aj v Čechách už v minulom školskom roku. Do súťaže sa na Slovensku na jeseň 2019 zapojilo približne 8.000 žiakov z 552 tried. V Českej republike sa súťaž uskutočnila na jar, už počas pandémie, a účasť dosiahla až 25.000 žiakov. V tohtoročnom šampionáte predpokladajú organizátori celkovú účasť až 40-50 tisíc žiakov z oboch krajín. „V tomto školskom roku sme sa rozhodli obe súťaže prepojiť prostredníctvom unikátneho česko-slovenského finále. Víťazi zo Slovenska si tak budú môcť v decembri zmerať sily s najusilovnejšími žiakmi z Českej republiky, čo môže byť pre nich extra motivácia v súčasnom náročnom období.“

Ak chcú školy svojich žiakov do súťaže zapojiť, stačí objednať skúšobnú bezplatnú verziu aplikácie na www.wocabee.app do 6. novembra. Ak sa školám aplikácia vo vyučovaní osvedčí, môžu v nej pokračovať aj po skončení súťaže. Pre školy a učiteľov je aplikácia zdarma, žiaci sa na jej používanie skladajú dostupnou sumou od 90 centov mesačne, prípadne môže túto sumu uhradiť škola. S WocaBee tak môžu motivovať svojich žiakov k učeniu a zároveň sa kvalitne pripraviť na možnosť dištančného vzdelávania.

*Online prieskum na vzorke 503 učiteľov a 1410 žiakov z júla 2020.

Aplikácie na WocaBee

Výuka jazykov pre každého a za zanedbateľnú sumu. Aplikáciu vymyslel Slovák