So začiatkom školského roka prišla na trh nová aplikácia na učenie cudzích jazykov určená pre samoukov.

Autorom aplikácie LangBee je mladý slovenský programátor Michal Ošvát, ktorý pred dvomi rokmi vytvoril úspešnú aplikáciu WocaBee na učenie jazykov pre školy. WocaBee už využilo viac ako 300 000 žiakov v 7-mich krajinách vrátane Slovenska.

Zatiaľ čo WocaBee je aplikácia určená pre školy a kurzy, s LangBee sa učeniu jazykov môže venovať úplne každý. A to aj v dobe koronakrízy. Aplikácia vďaka umelej inteligencii ponúka individuálny prístup ku každému študentovi a okrem slovíčok a fráz sa v nej naučíte aj gramatiku a správnu výslovnosť.

Takto funguje LangBee

Autor aplikácie WocaBee a LangBee, programátor Michal Ošvát, sa vývoju aplikácií v oblasti jazykového vzdelávania začal venovať pred tromi rokmi. V tom čase vymenil manažérsku pozíciu v oblasti IT vo veľkej banke za snahu o modernizáciu jazykového vzdelávania na školách. Inovatívny nástroj na dištančnú výučbu cudzích jazykov školy ocenili najmä na jar tohto roku. Michal ponúkol WocaBee školám a žiakom počas zatvorenia škôl úplne bezplatne, vďaka čomu učitelia získali vynikajúcu pomôcku na vzdelávanie svojich žiakov online.

„Celkovo sme školám poskytli licencie v hodnote 600 000 eur a sme radi, že táto pomoc bola využitá naplno. Každý žiak sa v období od marca do júna s WocaBee naučil v priemere 180 nových slovíčok a fráz, čo je nielen vzhľadom k sťaženému vyučovaniu vynikajúci výsledok,“ hovorí Michal Ošvát.

Svoje skúsenosti s prácou so žiakmi a pedagógmi počas leta pretavil do vývoja novej aplikácie na učenie cudzích jazykov LangBee, ktorá je určená pre samoukov.

Na vytvorenie LangBee ma inšpirovali stovky otázok a dopytov od používateľov aplikácie WocaBee, od rodičov, ktorí chceli zlepšiť vedomosti svojich detí, a aj od zaneprázdnených známych, ktorí nemali čas navštevovať kurz,“ vysvetľuje Michal a dodáva: Na základe skúseností s WocaBee dnes vieme, že učenie jazyka je najefektívnejšie vtedy, keď je zábavné. A presne tento princíp nájdete aj v LangBee.“

LangBee je webová aplikácia na učenie cudzích jazykov, od úrovne A1 – úplný začiatočník až po B2 – pokročilý. Aplikáciu nie je nutné inštalovať, je jednoducho dostupná na akomkoľvek zariadení. Teda na mobile, notebooku aj tablete. V porovnaní s inými aplikáciami na učenie jazykov je unikátna – LangBee ponúka individuálny prístup ku každému študentovi. Využíva umelú inteligenciu – sleduje, kde študent robí chyby a tieto slovíčka a frázy s ním precvičí dôslednejšie. Navyše, cvičenia v každom kurze nie sú vopred definované, ale dynamicky generované. A tak učenie sa slovíčok nezačne byť nikdy nudné.

Učenie sa s aplikáciou je veľmi jednoduché. Stačí si vybrať svoj kurz od úrovne A1 až po B2, po jeho aktivácii má študent jeden mesiac na jeho splnenie. Každý kurz obsahuje 10 až 12 balíkov slovíčok a fráz, ktoré sa postupne odomykajú. Po splnení každého balíka nasleduje test a po jeho absolvovaní sa odomkne ďalší. V každom kurze sa takto študent naučí približne 150 nových slovíčok, k tomu gramatiku a správnu výslovnosť.

Obsahovú stránku LangBee vytvorili pedagógovia a profesionálni lektori, ktorí majú dlhoročné skúsenosti vo výučbe cudzích jazykov. Kvalita kurzov v LangBee je tak zaručená.

V LangBee je aktuálne dostupný anglický a nemecký jazyk, v súčasnosti je k dispozícii úroveň A1, v októbri postupne pribudnú ďalšie úrovne. Do konca roka platí uvádzacia cena od 3 eur za jeden kurz, čo je v porovnaní s dochádzkových kurzom alebo doučovaním zanedbateľná suma. Aplikáciu ocenia študenti, ktorí chcú učenie jazyka podporiť interaktívnou pomôckou, ale aj zaneprázdnení pracujúci, ktorí na návštevu kurzov jednoducho nemajú čas.

Za vyskúšanie tejto aplikácie nič nedáte. Je tu demo-lekcia, ktorá je úplne zadarmo a sami zistíte, či vám tento spôsob výuky vyhovuje.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.