Je správne používať v odbornom texte pre IT oblasť slová browsovať, uploadovať, downloadovať, streamovať? Resp. mali by sme skôr používať „poslovenčené“, ale možno nie celkom presné slová či výrazy ako prehliadať internet, ukladať, sťahovať, priebežne prenášať?

Odpovedá Sibyla Mislovičová:

Pri výrazoch, na ktoré sa pýtate, je dôležité, v akom komunikačnom prostredí sa používajú a komu je daný prejav či text určený. V oblasti informačných technológií sa zväčša uprednostňujú – najmä v neoficiálnych prejavoch – podoby browsovať, uploadovať, downloadovať, streamovať, ktoré majú pôvodný anglický pravopis (ale slovenskú slovesnú príponu) a sú z „ekonomického“ hľadiska výhodné, teda jednoslovné. „Zasvätení“ používatelia jazyka – informatici – nemajú problém im porozumieť, preto ich používajú napríklad aj v odborných časopisoch, čo možno akceptovať.

V textoch (či prejavoch) určených širšej verejnosti sa však odporúča nahrádzať tieto výrazy domácimi ekvivalentmi zrozumiteľnými aj pre tých, ktorí sú v IT oblasti menej „doma“. Nemalo by sa predsa zabúdať na to, že cieľom komunikácie je, aby prijímateľ porozumel informácii, ktorú mu chceme sprostredkovať.

Preto sa netreba báť používať slovenské ekvivalenty uvedených prevzatých výrazov, a to vyhľadávať na internete, prehliadať internet, ukladať, nahrávať (dáta) do počítača, načítavať, sťahovať, priebežne prenášať či prenášať (dáta) prostredníctvom elektronickej siete a pod.

Sibyla Mislovičová, foto: Ramon Leško

Sibyla Mislovičová, foto: Ramon Leško

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.