V medzinárodnom rebríčku krajín podľa schopnosti zužitkovať talenty sa Slovensko umiestnilo na 40. priečke. Hlavné mesto Bratislava zaujalo 45. pozíciu medzi svetovými metropolami. Vyplýva to z prieskumu s názvom Globálny index konkurencieschopnosti talentov (GTCI, The Global Talent Competetiveness Index).

Talent je podľa tvorcov rebríčka GTCI najsilnejším zdrojom, ktorý poháňa konkurencieschopnosť a posilňuje úroveň krajiny či mesta. Tohtoročná správa sa nesie pod heslom Rozmanitosť talentov ako pohon ku konkurencieschopnosti. Na pravidelnom hodnotení krajín, resp. miest a ich schopnosti rozvíjať, priťahovať a udržiavať talenty sa podieľa spoločnosť The Adecco Group, svetový líder v oblasti ľudských zdrojov, spolu s ďalšími partnermi INSEAD* a Tata Communications*.

 Prvenstvo medzi krajinami obhájilo Švajčiarsko, za ktorým sa umiestnil Singapur a na tretej priečke Spojené štáty americké. Ďalšie miesta patria škandinávskym krajinám, ktoré nasledujú všetky štyri po sebe.

Medzi hodnotenými mestami je na prvej priečke Zürich, po ňom nasledujú škandinávske metropoly Štokholm, Oslo, Kodaň a Helsinki, čo do istej miery kopíruje poradie krajín. Bratislava sa umiestnila na 45. priečke a na porovnanie – susedná Praha je na 28. mieste. Štúdia hodnotila 90 svetových miest.

Top desať miest podľa GTCI 

1.Zürich (Švajčiarsko)6.Washington D.C. (USA)
2.Štokholm (Švédsko)7.Dublin (Írsko)
3.Oslo (Nórsko)8.San Francisco (USA)
4.Kodaň (Dánsko)9.Paríž (Francúzsko)
5.Helsinki (Fínsko)10.Brusel (Belgicko)

 Čo robí mestá atraktívnymi a môže byť výhodou?

  1. Veľkosť – mestá, ktoré majú viac než milión obyvateľov, sa môžu oprieť o prítomnosť globálnych ekonomických hráčov.
  2. Prítomnosť známych univerzít, čo vytvára prirodzený prílev talentov a zotrvanie.
  3. História, množstvo kultúrnych pamiatok a cestovný ruch.

Veľkosť nerozhoduje

Veľkú dynamiku však môžu prejaviť aj menšie mestá. „Stredne veľké mestá s niekoľko stotisíc obyvateľmi takisto preukazujú agilnosť, originalitu a autenticitu, čo sa v rámci hodnotenia GCTCI ukazuje ako konkurencieschopnosť z globálneho pohľadu,“ uvádza správa. Silnými stránkami menších miest sú najmä:

Otvorenosť

Samotný Zürich, ktorému patrí prvá priečka, vyniká otvorenosťou, dobrými medzinárodnými väzbami, intenzívnymi vzťahmi medzi podnikateľmi a vládou. Má do 400-tisíc obyvateľov, pričom takmer tretina nie je pôvodom zo Švajčiarska. 

Vysoká koncentrácia tvorivého potenciálu

Rozmanitosť a inovácie sa môžu stať základom tzv. high-tech mesta. Príkladom je Eindhowen (31.), z ktorého pochádza až 42 percent holandských patentov.

Kultúrna atraktívnosť

Aj aktivity v oblasti umenia a kultúry môžu vytvárať priestor na naplnenie talentov. V španielskom Bilbau (32.) bolo takýmto impulzom otvorenie Guggenheimovho múzea.

Mestám na vyššiu konkurencieschopnosť talentov nestačí prilákať jedného veľkého zamestnávateľa. Potrebujú čo najvyššiu ekonomickú rozmanitosť, čo najviac zamestnávateľov a tiež musia poskytnúť priestor ľuďom, ktorí sa chcú zlepšovať a meniť kvalifikáciu. K záverom správy patrí aj konštatovanie: „Každé mesto má silné karty, s ktorými môže hrať.“ Nepochybne sa to týka aj Bratislavy.

Čo prispieva k využívaniu ľudského potenciálu?

Pre schopnosť využiť potenciál talentovaných ľudí je dôležitých niekoľko faktorov:

  1. Pokročilý vzdelávací systém zameraný nielen na technické, ale aj na ľudské, sociálne a projektové zručnosti.
  2. Flexibilné podnikateľské prostredie a vhodná politika zamestnanosti, čo znamená aj novú podobu zamestnaneckých vzťahov.
  3. Otvorenosť vnútorná – podpora sociálnej mobility, čo znamená schopnosť dať príležitosť aj ľuďom zo sociálne slabšieho prostredia či z odľahlejších regiónov.
  4. Otvorenosť vonkajšia – podpora medzinárodnej mobility predstavuje otvorenosť voči nadaným ľuďom bez ohľadu na ich pôvod, rasu či národnosť.

Značky: