Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Európska superaplikácia Bolt sa zaviazala zasadiť strom za každé jej použitie počas  Dňa Zeme, ktorý pripadá na tento piatok. Táto globálna iniciatíva sa vzťahuje na všetky služby platformy Bolt dostupné na Slovensku, teda na digitálnu taxislužbu, zdieľanie elektrických kolobežiek, ako aj doručovanie jedál a nákup potravín. Vďaka tomu tak bude v Keni  vysadených niekoľko miliónov stromov v spolupráci s reforestačným projektom Seedballs.

Seedballs Kenya je prvý z projektov, do ktorých Bolt investuje s cieľom prispieť k obnove životného prostredia. Projekt je súčasťou snáh spoločnosti neutralizovať ekologickú stopu služieb, ktoré poskytuje. V spolupráci so Seedballs Kenya prispeje Bolt k vysiatiu 25 ton semien pôvodných druhov stromov naprieč Keňou v oblastiach poškodených ľudskou činnosťou, kde je prirodzená reforestácia už nepravdepodobná. To zodpovedá 11,25 miliónom[1] zasiatych stromov s tým, že iniciatíva Boltu pri príležitosti Dňa Zeme umožní vysadiť o milióny stromov viac.

Eduard Suchánek, country manažér Bolt pre Slovenskú republiku, hovorí: „Pozitívny vplyv na životné prostredie je kľúčovou súčasťou poslania spoločnosti Bolt: stavať mestá pre ľudí, nie pre autá. Okrem toho, že pomáhame neutralizovať emisie v mestách tým, že poskytujeme alternatívy k súkromnému vlastníctvu automobilov, sme odhodlaní zmierňovať dopady prevádzkovania našich služieb na životné prostredie prostredníctvom projektov, ako je Seedballs. Táto nová iniciatíva nám umožní ísť v našich snahách ešte o krok ďalej, a zároveň si tak pripomenúť Deň Zeme.“ 

Teddy Kinyanjui, spoluzakladateľ projektu Seedballs, dopĺňa: „V Keni, rovnako ako v mnohých iných krajinách, sú lesy a pasienky pod veľkým tlakom. Jednou z mnohých výziev pri obnove krajiny je, že pôvodné semená sú často potravou pre rôzne druhy zvierat, ako sú myši a vtáky. Program Seedballs si s touto výzvou poradil tak, že obaľuje pôvodné semená v prachu z odpadového dreveného uhlia, ktorý zabraňuje ich zožratiu zvieratami. To znamená, že pôvodné semená trávy a stromov je možné sadiť po celý rok a nie je potrebné čakať na obdobie dažďov. Keď dostatočne prší, prach z dreveného uhlia sa rozpustí a semienko sa ponorí do zeme späť do svojho prirodzeného stavu, pripravené rásť.“ 

Z pohľadu spoločnosti Bolt je tento projekt najnovším príkladom odhodlania firmy znížiť svoj celkový dopad na životné prostredie, ktoré začalo spustením Zeleného plánu Bolt v roku 2019. Miliónovými investíciami do Zeleného plánu minimalizoval Bolt dopad na životné prostredie

neutralizáciou uhlíkovej stopy viac než 4,5 miliárd kilometrov jázd. V decembri 2020 sa tak Bolt stal prvou platformou mikromobility, ktorá prevádzkuje elektrické kolobežky s pozitívnou uhlíkovou bilanciou. Na Slovensku si používatelia aplikácie môžu kolobežky požičať v 17 mestách, ich návrat do ulíc po zime sa očakáva v najbližších dňoch.


[1] Objem investície je počítaný na základe predikovaných emisií služieb Bolt v fiškálnom roku 2022, a miery sekvestrácie uhlíka v prírodných afrických tropických lesoch

Značky: