Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Wüstenrot sa pre rok 2021 zaviazal nevyužívať na marketingové účely bilbordy, citylighty a ďalšie veľkoplošné reklamné tabule. Wüstenrot svojím krokom chce prispieť do boja s vizuálnym smogom, ktorému sú vystavení obyvatelia takmer každého mesta na Slovensku. Investovať plánuje do online komunikácie a využívať inzertné možnosti štandardných médií.

„Predstavitelia miest a obcí plným právom poukazujú na znehodnocovanie verejného priestoru prostredníctvom neraz necitlivo osadených reklamných pútačov. Preto sme sa rozhodli bilbordovú komunikáciu ďalej nepodporovať,“ povedal Lukáš Bertók, riaditeľ marketingu skupiny Wüstenrot.

V súčasnosti sa na Slovensku odhadujú desaťtisíce legálnych bilbordových plôch. Len v Bratislave je podľa poslednej pasportizácie viac ako 9000 vonkajších reklamných zariadení, pričom takmer tretina je sústredená do jednej mestskej časti.

„Veríme, že opustením bilbordovej komunikácie sa našim klientom priblížime. Pretože s nimi zdieľame spoločné nároky na kvalitu verejného priestoru,“ pokračuje Lukáš Bertok.

Skupina Wüstenrot plánuje priamoúmerne posilniť online komunikáciu, sústreďovať sa na zmysluplné cielenie, zachovať podporu v mieste predaja a využívať inzertné ponuky klasických médií.

Značky: