V tomto článku upozorníme na povinnosti, ktoré pre vás vyplývajú z toho, že ste podľa platnej legislatívy považovaní za tzv. výrobcov elektrozariadení. A možno o tom, že ste tzv. výrobca ani netušíte. V žiadnom prípade totiž neplatí, že ak zariadenia fyzicky nevyrábate, tieto povinnosti sa na vás nevzťahujú.

Kto je to výrobca elektrozariadení?

Podľa platnej legislatívy ste za výrobcu elektrozariadení považovaní nielen vtedy, ak elektrozariadenie zariadenie skutočne vyrábate, ale pre slovenský trh ste jeho predajca, dovozca či distribútor. A „výrobca“ sa musí pred prvým dovozom registrovať do štátneho registra „Register výrobcov vyhradených výrobkov“. Povinnosti si pritom môže plniť individuálne alebo prostredníctvom tzv. Organizácie Zodpovednosti Výrobcov (OZV). A presne o tom je náš článok.

Plnenie povinnosti cez OZV

Ak si ako výrobca plníte povinnosti cez OZV, získavate viacero výhod. Predovšetkým je to úspora času ale v konečnom dôsledku aj financií. Ako výrobca ste totiž povinný zabezpečiť zber elektroodpadu v objemoch, ktoré stanovuje zákon o odpadoch. Ak ste však ako výrobca klientom OZV, nemusíte to vôbec riešiť. Vaše povinnosti totiž zabezpečuje práve OZV. Akurát si takúto organizáciu musíte správne vybrať.

SEWA
Typické elektrické zariadenia

Zmluva platí na 2 roky

Výrobcovia elektrozariadení mohli zmeniť svoju doterajšiu organizáciu zodpovednosti výrobcov do 20. augusta 2022. Ak si zakladáte zmluvu o spolupráci s OZV, musíte sa do konca roka 2022 rozhodnúť, ktorá to bude. Pozor na to, že klientom s takto vybranou OZV musíte byť minimálne ďalšie 2 roky.

Znamená to, že až po tomto období je možné opäť zmeniť OZV. Preto je dobré si zistiť čo najviac informácií o vybranej OZV. Dobre si pozrite zmluvné podmienky, ceny, podporné služby, ale aj to či si môžete s vybranou OZV plniť povinnosti aj ako tzv. výrobca batérií alebo výrobca obalov neobalových výrobkov. Hneď to vysvetlíme bližšie.

Pozor na obaly a papierové návody na použitie

Takmer všetci výrobcovia (teda v zmysle legislatívy dovozca, predajca, distribútor) sú automaticky aj výrobcovia obalov a neobalových výrobkov. Každý produkt je totiž zabalený v nejakom obale (papierová krabica, plastové vrecko) a súčasťou balenia býva aj papierový návod na použitie. Pozor na to, že to je neobalový výrobok. Preto odporúčame výrobcom, aby sa registrovali aj ako výrobcovia obalov a neobalových výrobkov. Je to pre nich výhodné.

Papierové obaly na výrobky

Batéria je tiež problém

Mnohí výrobcovia dodávajú na trh elektrozariadenia so zabudovanou batériou alebo batériou, ktorá je súčasťou balenia. Vtedy určite dodávajú na trh aj samotné batérie/akumulátory ako náhradný diel. Z pohľadu zákona sa však takto stávajú aj výrobcom batérií.

Aj takáto batéria v distribuovanom telefóne z vás urobí výrobcu batérií

Medzi povinnosti výrobcov elektrozariadení patrí aj povinnosť zabezpečiť recykláciu elektrozariadenia v čase, keď sa z neho stane elektroodpad. Tým, že sú výrobcovia členmi OZV, túto povinnosť za nich plní táto organizácia. Ide o činnosti, ktoré zahŕňajú zber, prepravu a recykláciu a sú financované z recyklačných poplatkov, ktoré hradia zákazníci priamo pri kúpe nového elektrozariadenia.

Príklad OZV s komplexnými službami

Ak si vyberiete ako OZV spoločnosť SEWA, môžete si splniť povinnosti pre všetky štyri komodity len cez jednu registráciu a platí sa len jednorazový registračný poplatok.

SEWA ponúka:

  • Plnenie povinnosti výrobcov elektrozariadení aj pre komoditu batérie, obaly a neobalové výrobky
  • Administratívnu podporu a poradenstvo k legislatívnym otázkam, pomoc pri zaraďovaní elektrozariadení do jednotlivých kategórií a pod.
  • Férové a transparentné ceny odzrkadľujúce reálne náklady na všetky činnosti súvisiace so zabezpečením s nakladaním s elektroodpadom
  • Rovnaké zmluvné podmienky pre všetkých klientov
  • Firma má 17-ročné odborné skúsenosti s odpadom
  • Firma je členom European Recycling Platform, ktorá okrem SR poskytuje služby kolektívneho plnenia v ďalších 32 krajinách.

Ako to funguje?

Ak sa rozhodnete pre OZV SEWA, vyplníte online registračný protokol a dostanete zmluvu. Firma vás následne zaregistruje do štátneho registra výrobcov. Potom štvrťročne nahlásite počet výrobkov uvedených na náš trh. Následne dostanete faktúru za jednotlivé komodity podľa nahlásených množstiev.

Po ukončení roka potom dostanete certifikát o plnení legislatívnych povinností a údaj o množstve odpadu relevantnej komodity (elektroodpad, batérie, obaly), ktoré za vás firma vyzbierala a recyklovala.

SEWA
Takto postupujete pri spolupráci s OZV SEWA

Nákupy v zahraničí

Veľa firiem netuší, že pokiaľ si zakúpia v zahraničí akékoľvek elektrozariadenie, ktoré budú využívať pre potreby podnikania (napr. počítače, mobily, tlačiarne a pod.), stávajú sa, podľa zákona o odpadoch, výrobcovia (dovozcovia) elektrozariadení a vzťahujú sa na nich takmer všetky povinnosti výrobcu elektrozariadení. Pozor na to, keď si vyberiete svoje zariadenie v zahraničí a zaradíte ho do podnikania.

Zdroje: vlastné, SEWA

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.