Zodpovedné nakladanie s elektroodpadom je dôležité pre životné prostredie.

Obzvlášť je to dôležité na miestach, kde sa ho nazbiera veľké množstvo. Zber elektroodpadu, realizovaný spoločnosťou SEWA, je určený pre firmy, školy, inštitúcie, nemocnice, mestá a obce, ktoré sa potrebujú zbaviť starých elektrozariadení, použitých batérií a akumulátorov.

Služba je zadarmo poskytovaná na celom území Slovenska, pričom odvoz je realizovaný priamo z adresy objednávateľa.

Jednorazový odvoz

SewaZdroj: Sewa
Sewa

Služba je určená pre subjekty, ktoré nepotrebujú pravidelne odvážať veľké množstvo elektroodpadu. Odvoz je možné objednať veľmi jednoducho:

 • Objednávateľ vyplní on-line formulár na jednorazový odvoz elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorov.
 • Po zaslaní objednávky do 2 pracovných dní obdrží potvrdenie požiadavky na odvoz a pridelenie termínu. Informáciu o termíne odvozu obdrží po naplánovaní prepráv zvozovou spoločnosťou.
 • Samotný odvoz je realizovaný zvyčajne do 7 pracovných dní od zaevidovania požiadavky. Pri malých objemoch (do 150 kg) sa lehota odvozu môže predĺžiť do 20 pracovných dní.

Ako postupovať pri objednaní odvozu?

V deň odvozu je potrebné elektroodpad a použité batérie naložiť do pristaveného auta, ktoré následne smerujú na ekologickú recykláciu k autorizovanému spracovateľovi.

Po úspešnej realizácii odvozu elektroodpadu nasledujúci mesiac objednávateľ obdrží potvrdenie:

 • o ekologickej likvidácii elektroodpadu
 • o splnení zákonných podmienok zberu a recyklácie elektroodpadu
 • pre potreby účtovníctva

Čo potrebujete vedieť?

 • Množstvo elektroodpadu musí mať spolu min. hmotnosť 50 kg
 • Spolu s elektroodpadom je možné odviesť aj použité batérie a akumulátory
 • Odvoz a likvidácia je zadarmo, elektro stačí len naložiť do pristaveného vozidla
 • Služba bezplatný zber elektroodpadu je určená iba pre právnické osoby 

Pravidelný odvoz

SewaZdroj: Sewa
Sewa

Táto forma služby je určená pre subjekty, ktoré pravidelne produkujú a odovzdávajú väčšie množstvo elektroodpadu. Ide napríklad o predajne, distribútorov, servisy a zberné dvory. Zmluvní partneri sú za zber elektroodpadu a použitých batérií finančne odmeňovaní v súlade s platnou zmluvou.

Ako na to?

 • Aj pri tejto forme odvozu elektroodpadu je potrebné vyplniť on-line registračný formulár.
 • Následne sa uzatvorí štandardizovaná zmluva, ktorú spoločnosť SEWA zašle objednávateľovi služby. Po podpísaní a odoslaní zmluvy objednávateľ obdrží e-mailom prihlasovacie údaje do informačného systému (IS), cez ktorý bude zadávať žiadosti o odvoz elektroodpadu alebo použitých batérií zo svojich prevádzkových priestorov.
 • Objednávateľ do IS jednoducho zadá požiadavku na odvoz, po čom obdrží e-mail potvrdzujúci zaevidovanie požiadavky. Následne obdrží e-mail s prideleným termínom odvozu.

Do 7 pracovných dní od nahlásenia požiadavky na odvoz je elektroodpad zvezený k autorizovanému spracovateľovi, ktorý množstvá odváži a zaeviduje do informačného systému SEWA.

Nasledujúci mesiac po zvezení je v systéme sprístupnený elektronický dokument „Preberací protokolpotvrdený spracovateľom s reálnymi množstvami odovzdaného elektroodpadu alebo použitých batérií, ktorý si objednávateľ služby stiahne. Objednávateľ obdrží e-mailom podklady na vystavenie faktúry za odovzdaný elektroodpad alebo batérie, ktorú SEWA uhradí.

Odmeny pre školy

SewaZdroj: Sewa
Sewa

SEWA myslí na budúcnosť. Má pripravené eko-výchovné programy so zberom elektroodpadu a použitých batérií pre školy, škôlky a vzdelávacie inštitúcie.

Ako to funguje?

 • Na začiatku je potrebné vyplniť online registračný formulár a následne počkať na potvrdenie o zaevidovaní požiadavky na odvoz, po čom objednávateľ obdrží e-mail s termínom odvozu
 • V určený termín odvozu bude elektroodpad a batérie odvezené. Udeje sa tak do 7 – 10 pracovných dní od zaslania žiadosti. V deň odvozu je potrebné elektroodpad naložiť do pristaveného auta. Minimálne množstvo elektroodpadu je 50 kg.
 • Nasledujúci mesiac po zvezení bude okrem potvrdenia o ekologickej likvidácii elektroodpadu zaslaná aj zaslúžená odmena. Súčasťou bude aj potvrdenie o splnení zákonných podmienok zberu a recyklácie elektra pre potreby účtovníctva.
Sewa elektroodpad Zdroj: SEWA

Zdroj: SEWA

Značky:

Peter Hupka

Peter Hupka
Každý deň sledujem aktuálne dianie v technologickom svete a vyberám tie najzaujímavejšie témy pre náš web.