Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

K dopravným nehodám, pri ktorých sa nikto nezranil, už od 1. júla 2022 už nebude potrebné na Slovensku volať políciu. Zmenu priniesla novela zákona o cestnej premávke, ktorú nedávno schválil parlament.

Na túto zmenu treba myslieť najmä v tomto čase, keď sa mnoho ľudí bude presúvať na dovolenku autom. Ponúkame informácie o tom, ako sa s touto zmenou vysporiadajú poisťovne a kedy treba volať políciu k nehode v zahraničí. 

Ak sa na tom dohodnú účastníci, nehodu bez zranení bude možné riešiť len ako škodovú udalosť a majú ju právo vybaviť prostredníctvom náhrady škody priamo prostredníctvom poisťovne aj bez prítomnosti policajta na mieste nehody. Policajt však na miesto nehody môže prísť, pokiaľ sa účastníci nevedia dohodnúť na zavinení, alebo ak by niektorý z nich na príchode policajta trval.

Cieľom zmien je znížiť byrokraciu ako aj zbytočné blokovanie a obmedzovanie cestnej premávky v prípadoch, ktoré sa budú dať riešiť ako škodové udalosti bez prítomnosti polície. Poisťovne potvrdzujú, že vo veľkom percente prípadov sú motoristi schopní dohodnúť sa na mieste vzniku dopravnej nehody na zavinení sami a vedia zachytiť  okolnosti kolízie do Spoločných záznamov o dopravnej nehode. Toto tlačivo je nevyhnutné v situácii absencie policajného vyšetrovania účastníkmi nehody na mieste vyplniť a podpísať.

„Nedá sa však vylúčiť, že táto zmena môže v sporných prípadoch spôsobiť problémy s dokazovaním viny alebo spoluviny a poisťovne budú musieť viac vyšetrovať po vlastnej línii. Policajné vyšetrovanie zo svojej podstaty práve prítomnosťou policajných odborníkov pomáha pri došetrovaní právneho základu nároku, pomáha vniesť svetlo do detailných okolností príčiny vzniku dopravných nehôd,“ pripomína manažér likvidácie škôd z motorových vozidiel UNIQA Jiří Moravec. V prípade, že sa účastníci dopravnej nehody na jej zavinení zhodnúť nedokážu, odporúčame aj po nadobudnutí účinnosti novely radšej kontaktovať políciu,“ pripomína.

Sú však určite situácie, ktoré sa bez účasti polície na mieste nezaobídu a nejde iba o prípady, keď dôjde ku škode na zdraví niektorého z účastníkov.

„Políciu odporúčame volať aj v prípadoch, keď dôjde k poškodeniu cesty, alebo všeobecne prospešného zariadenia, či k úniku nebezpečných kvapalín z niektorého zo zúčastnených vozidiel. Môže to byť napríklad olej, ropné látky a podobne. Vtedy zákon ukladá povinnosť privolať políciu,“ pripomína J. Moravec z UNIQA.

Kedy volať k nehode políciu v zahraničí

Vo väčšine európskych krajín vrátane ČR platí, že k nehode je nutné privolať políciu v týchto prípadoch: ak došlo k zraneniu alebo usmrteniu osôb; ak bol poškodený majetok tretích osôb (napr. osvetlenie, ploty, dopravné značky); ak máte podozrenie na alkohol alebo návykové látky u protistrany; ak sa druhá strana odmietne identifikovať alebo opustí miesto nehody bez identifikácie; ak došlo k vysokej škode na vozidle, ktorá odhadom prevyšuje 3990 EUR (v ČR 100 000 korún); ak došlo k úniku nebezpečných látok na vozovku.

Rovnako odporúčame privolať políciu v prípade, ak sa druhý účastník nevie preukázať „Zelenou kartou“ alebo iným potvrdením o dojednaní poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Tieto podmienky však nemusia byť všetkých európskych krajinách rovnaké. Veľmi ľahko to zistíte, ak zavoláte a vysvetlíte okolnosti nehody na polícii v konkrétnej krajine a uvidíte, či nehodu chcú vyšetriť na mieste alebo je nevyhnutné vyžiadať si úradný dokument o poškodení vozidiel pri nehode. Ten je napríklad vo viacerých balkánskych krajinách nevyhnutný pre prejazd späť cez hranice.

Pozor na prísnejšie predpisy v niektorých krajinách

Sú krajiny, kde sú predpisy prísnejšie. V Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku alebo v Maďarsku a Bulharsku musíte políciu privolať vždy, aj keď ide iba o „ťuknutie“. V mnohých krajinách je tiež opustenie miesta nehody pred príjazdom polície alebo okamžité neposkytnutie prvej pomoci zraneným hodnotené ako trestný čin. Naopak, v iných krajinách môže motorista za príjazd polície a vyšetrovanie aj zaplatiť – a to vtedy, ak trvá na príjazde polície aj v prípade, ak nejde o naliehavú situáciu. Ide napríklad o susedné Rakúsko. „Pokiaľ nerozumiete jazyku danej krajiny alebo nesúhlasíte s interpretáciou deja nehody zo strany miestnej polície, volajte asistenčnú službu svojej poisťovne. Jej odborníci pomôžu s tlmočením a môžu váš prípad s miestnou políciou komunikovať za vás. Asistencia  poisťovne tiež zorganizuje tlmočníka pre policajné vyšetrovanie, pomôže s tlmočením pri colnom riadení či poradí s prekladmi pri vypĺňaní dokladov,“ radí Jiří Moravec z UNIQA

Značky: