Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Údaje, na základe ktorých budú vedieť napríklad stavitelia vyhodnotiť, aké sú prírodné vplyvy na území ich záujmu, budú ľahšie dostupné a zrozumiteľnejšie.

Ide o tzv. priestorové údaje, ktoré pomôžu napríklad určiť, či sa na konkrétnom území nenachádza skládka odpadov alebo iná environmentálna záťaž, či aký je na ňom stav ovzdušia. Datasety, v ktorých občania či podnikatelia nájdu informácie tohto typu, zosúladí Ministerstvo životného prostredia SR.

Vyzvanie na projekt z dielne envirorezortu zverejní Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Financovaný bude z fondov Európskej únie sumou 9 694 657 eur. Stavitelia môžu na základe zverejnených datasetov získať informácie napríklad o tom, či oblasť ich záujmu nie je v záplavovom alebo chránenom území. Slúžia však tiež napríklad na tvorbu dokumentácie pri územnom plánovaní alebo na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Doteraz sa občania a podnikatelia vedeli dostať len k časti takýchto údajov a služieb, a to cez Register priestorových informácií. Tento register poskytuje popisné informácie vo forme katalógu, záujemcovia v ňom nájdu údaje a služby podľa ich potrieb. Veľa informácií však stále nie je zdokumentovaných a mnohé obsahujú nesprávne, neúplne a neaktuálne informácie. Tento stav spôsoboval, že užívatelia strávili pri ich hľadaní veľmi veľa času, pretože sa nachádzali v nejednotnej a zložitej štruktúre webových sídiel či iných portálov. Vďaka projektu ministerstva životného prostredia sa občania aj podnikatelia dostanú k potrebným informáciám cez vytvorené datasety oveľa jednoduchšie.

Priestorové údaje, ktoré budú ľahšie prístupné, rozdelil envirorezort do troch kategórií. V prvej sú údaje pre hlavné oblasti monitoringu životného prostredia, konkrétne informácie o vode, ovzduší, hluku, priemysle, odpadoch, ako aj o prírode a biodiverzite. V druhej skupine sa nachádzajú údaje napríklad o povrchu krajiny, geológii, budovách či pôde. V poslednej kategórii budú informácie napríklad o uliciach, doprave, ako aj o zeleni.

Vyzvanie na národný projekt bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na webových stránkach www.informatizacia.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 12. marca 2019.

Značky: