Je to tak trochu čarovné. Tento retročriepok je zmesou zúfalstva, dobre myslených vecí a zároveň ukážkou toho, že reč je pružná vec, ktorú tvoria ľudia na základe toho, čo si myslia, že slová znamenajú, bez ohľadu na to, že niekto si myslí niečo iné.

Čo vlastne znamená slovo Wi-Fi?

V súvislosti s používaním v bežnej reči je len málokomu zrejmé, že názov Wi-Fi je v skutočnosti ochrannou známkou organizácie Wi-Fi Alliance, ktorý v základe slúži na označenie certifikovaných produktov so zaručenou vzájomnou kompatibilitou.

Aj keď v bežnej reči pojmom Wi-Fi označujeme všetky zariadenia, schopné komunikovať cez štandard IEEE 802.11 a zároveň všetky bezdrôtové siete tohto typu, ktoré dané zariadenia vytvárajú, v striktnej realite tohto symbolu má ísť len o tie, ktoré úspešne splnili testy vzájomnej a spätnej kompatibility, ktorých povahu a striktnosť určuje Wi-Fi aliancia.

Pokiaľ túto certifikáciu neberieme na zreteľ, všeobecné označenie pre tento typ sietí a hardvéru je skrátka WLAN.

Sídlo Wi-Fi aliancie, ktorej certifikát používa viac ako 3 miliardy predaných zariadení ročne /Foto: public domain/

Kde sa to všetko vzalo?

Nezisková Wi-Fi aliancia sídli v americkom Texase. Vznikla v roku 1999 a dôvodom jej existencie je to, že IEEE, teda medzinárodná nezisková organizácia elektronických a elektrotechnických inžinierov, vydávajúca štandard bezdrôtových sietí 802.11, nemala žiadne prostriedky ani záujem testovať po svete zariadenia v súvislosti so striktným dodržovaním štandardu ako takého.

Aby nedochádzalo k tomu, že nejaký notebook či iné zariadenie nekomunikuje s bezdrôtovým routerom preto, že oba pristupujú ku komunikácii nejako inak, skupina spoločností v podobe 3Com (neskôr odkúpený HP), Aironet (neskôr odkúpený Ciscom), Harris Semiconductor (dnes Intersil), Lucent (neskôr odkúpený Nokiou), Nokia a Symbol Technologies (odkúpený Motorolou a neskou Zebra Technologies) založila alianciu, ktorá toto testovanie, certifikovanie a overovanie mohla vykonávať.

Kľúčovými sponzormi tejto organizácie sú Intel, Samsung, Apple, Microsoft, Qualcomm, Sony, LG a ďalšie firmy, pričom v základe platí, že z osohu tejto kontroly ťažia všetci.

Wi-Fi aliancia sa stará nielen o certifikáciu, ale takisto aj o osvetu a propagáciu bezdrôtovej technológie tohto typu ako takej. Dnes už predovšetkým v súvislosti s vydávaním nových verzií štandardu IEEE 802.11 s vyššími rýchlosťami a inými vylepšeniami.

PREČO OKOLO WI-FI VŽDY POLETOVALO OZNAČENIE WIRELESS FIDELITY

Čo ale vôbec znamená samotná skratka Wi-Fi?

Oficiálna verzia je dnes taká, že nič, pretože nejde o skratku ale o meno.

Avšak v raných článkoch o tejto technológii, ktoré sa objavovali v prvej dekáde tohto storočia, ste mohli nájsť skratku Wi-Fi v zátvorke rozpisovanú ako Wireless Fidelity, teda bezdrôtovú vernosť (vernosť v zmysle presnosti, ako v slovných spojeniach verný preklad, verná reprodukcia obrazu a pod.)

Rozpis sa objavoval v článkoch v čase, keď s bezdrôtovými sieťami nebolo ešte veľa ľudí oboznámených. Dnes je výraz Wi-Fi natoľko vžitý do povedomia bežnej verejnosti, že snaha o jeho vysvetlenie „rozpísaním“ by bola podobne čudesná, ako rozpísanie slova auto (skrátene pre automobil).

Môžete sa stretnúť s popletenými názormi, že výraz Wireless Fidelity v skutočnosti neexistuje a ide o falošný vysvetľovací názov. Že ide o samonaplňujúce sa proroctvo, určené pre tých, ktorí zúfalo hľadajú zmysel, čo „skratka Wi-Fi znamená“.

Ak totiž odmietnete akceptovať, že Wi-Fi je slovo, respektíve len „cool“ znejúci názov a budete trvať na tom, že ide o skratku, nakoniec sa naozaj dopátrate k tomu, že musí znamenať práve Wireless Fidelity. Prečo? Pretože ste si zúfalo priali, že musí niečo znamenať.

Existujú dokonca aj názory, že dôvodom vzniku falošného termínu „Wireless Fidelity“ sú len zástupy žurnalistov, ktorí na začiatku 21. storočia neustále bombardovali Wi-Fi alianciu s otázkou, čo skratka Wi-Fi znamená, pretože žurnalistické konvencie mnohých redakcií vyžadovali, aby každá skratka bola v článku pre laickú verejnosť minimálne raz rozpísaná.

Wi-Fi aliancia tak rezignovala, a odpovedala, že to znamená Wireless Fidelity, i keď v skutočnosti to nebola pravda. Alebo žeby nie?

Označenie Wireless Fidelity používané v oficiálnych dokumentoch Wi-Fi aliancie na začiatku prvej dekády 21. storočia /PDF1, PDF2/

Historická realita je ale nakoniec trošku iná a ako to už v retročriepkoch býva zvykom, o niečo vtipnejšia a zaujímavejšia.

Phil Belanger, jeden zo zakladajúcich členov Wi-Fi aliancie, ktorý mal na starosti zvolenie Wi-Fi názvu to popísal pomerne jasne:

Wi-Fi samo o sebe nič neznamená. Nie je to skratka.

Wi-Fi a jeho jin a jang štylizácia loga bola vymyslená marketingovou spoločnosťou Interbrand, ktorého prácu objednala naša aliancia, vtedy označovaná ako Aliancia pre kompatibilitu bezdrôtového ethernetu (dnes Wi-Fi Alliance).

Interbrand sme najali aby pre nás vytvorila nový názov a logo, ktoré by sme mohli následne používať v našich snahách. Cieľom bolo, aby šlo o niečo údernejšie, než „štandard IEEE 802.11b Direct Sequence“

Interbrand vytvoril mnoho iných svetovo známych označení ako Prozac, Compaq, Imation a mnohé ďalšie, o ktorých ste počuli. No a pre nás vytvoril Wi-Fi.

Jediný dôvod, prečo ste počuli označenie „Wireless Fidelity“ je to, že niektorí moji kolegovia sa báli, že nič neznamenajúce meno je problém. Nerozumeli sa príliš brandingu a mali dojem, že bez nejakého vysvetlenia názvu sa označenie nikdy neujme.

Urobili sme teda kompromis a pod logo Wi-Fi sme doplnili vetu „Štandard pre bezdrôtovú vernosť“ (The Standard for Wireless Fidelity). Bola to chyba a zbytočne to ľudí zmiatlo. Veta sa objavovala pod logom na niektorých dokumentoch asi rok, teda okolo roku 2000, a takisto na rôznych marketingových upomienkových predmetoch, ako sú tričká a čapice.

Keď sa o pár mesiacov neskôr Wi-Fi stalo úspešným, vetu sme z marketingových správ a produktov odobrali.

V rade nás bolo dohromady šesť a tento slovný dôvetok sme vytvorili pri diskusii až my, potom ako sme už Wi-Fi vybrali zo zoznamu 10 mien, ktoré nám Interbrand ponúkol.

Naša popisná veta „Štandard pre bezdrôtovú vernosť“ bola pritom vždy prázdna a úplne nezmyselná. V prvom rade Wi-Fi nie je žiadny štandard. Štandard vytvára IEEE a nesie názov IEEE 802.11. Naša Wi-Fi aliancia sa sústreďuje na jeho vzájomnú kompatibilitu a jeho presné dodržiavanie naprieč plejádou výrobcov. No a „Wireless Fidelity“ takisto neznamená nič. Čo by len bezdrôtová vernosť mohla znamenať? Bol to len náš neobratný pokus nájsť slová, ktoré by sa do Wi a Fi dali napasovať, to je všetko.

Boli sme dosť múdri na to, aby sme najali Interbrand na vymyslenie mena a loga. A boli sme hlúpi v tom, že sme všetkých poplietli dodatočnou poznámkou. Prosím, zabudnite na ňu.

TAKŽE JE TO JASNÉ. TAK TROCHU…

Dôvod, prečo rada aliancie vybrala názov Wi-Fi je jeho veľká údernosť a dobrá zapamätateľnosť. Táto údernosť bola na konci 20. storočia založená na veľmi dobre známej a neustále pretriasanej skratke Hi-Fi, používanej pri kvalitnej zvukovej výbave.

Ide o slovnú hračku, ktorá kričí – „Hej, vidíte to. Wi-Fi je tak trochu ako Hi-Fi. Dobre to poznáte. Je to niečo čo chcete. Niečo čo pri výbere elektroniky hľadajte.“

A toto bolo vždy celkom zrejmé a predsednícka rada aliancie sa tým nijak netajila. Wi-Fi bolo skrátka zvolené práve preto, že to pripomína označenie a skratku Hi-Fi.

No ale prečo ju pripomína? Pretože je to Hi, zmenené za Wi.

A prečo je zmenené práve za Wi? No pretože práve to Wi je pri hľadaní názvu za „Alianciu pre kompatibilitu bezdrôtového internetu“ (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), relevantné.

Je teda celkom jasné, prečo to „Wi“ v prvej polovici slova je, čo reprezentuje a prečo pôsobí dobre.

Takisto je ale celkom jasné, prečo je tam to „-Fi“. Je tam preto, aby sa tam tá podobnosť s Hi-Fi zachovala. No a faktom od ktorého nie je úniku je, že v skratke Hi-Fi to Fi znamená fidelity, teda vernosť v zmysle presnosti reprodukcie.

A to, že práve na slovo fidelity myslela predsednícka rada pri výbere názvu nie je takisto žiadne tajomstvo, pretože ho sama pridala do dočasného doplnkového popisu. Je pritom nepodstatné, že samotný výraz „Wireless Fidelity“ je nezmyselný. To, že niečo „neznamená nič“, alebo že „znamená nezmysel“ je z pohľadu používateľa a hovorcu prakticky totožné.

Mimochodom, ja osobne nesúhlasím s názorom, že dané slovné spojenie je úplne nezmyselné. Práve naopak si myslím, že v súvislosti s problematikou správneho dodržovania štandardu IEEE 802.11 a zaistení vzájomnej kooperability medzi výrobcami (o čom práve Wi-Fi certifikát presne je), je pomerne popisný a zmysel dáva. Niečo ako „toto je garancia správnej interpretácie bezdrôtového spojenia – je to bezdrôtová presnosť/správnosť“.

Fakty sú teda nasledovné:

  • Wi-Fi nie je skratkou. Nie je zloženinou iných slov. Výraz „Wireless Fidelity“ s ním nemá byť podľa Wi-Fi aliancie nijak spojovaný. Neznamená to. Nepoužívajte ho.
  • Pomenovanie Wi-Fi bolo historicky vybraté z dôvodu podobnosti s populárnym označením Hi-Fi, teda High Fidelity používané v audio sfére. Ide ale len o cielenú slovnú hračku.
  • V minulosti tento fakt Wi-Fi aliancia priamo ukazovala doplnkovým výrazom ako „Wi-Fi je štandard pre Wireless Fidelity“.
  • Wi-Fi je chránená ochranná známka, pričom je z pohľadu jej ochrany žiaduce, aby šlo o unikátne pomenovanie a nie bežné slová alebo ich zloženinu.
  • Wi-Fi teda ZÁSADNE NEZNAMENÁ Wireless Fidelity. Wi-Fi bolo VYBRANÉ PRESNE PRETO, že to znamená Wireless Fidelity

A tým je to vlastne naveky vybavené.

Ak ste človek, ktorý vie, že slovo Wi-Fi je vymysleným pomenovaním a nie skratkou, tento článok vám jasne potvrdil, že máte pravdu.

Ak si naopak myslíte, že v skutočnosti tento výraz niečo znamená a má pôvod v slovnom spojení Wirelees Fidelity, tento článok vám takisto potvrdil, že máte pravdu.

Tak už to občas s jazykom býva.

Ďalšie drobné čriepky z IT histórie hľadajte na našom webe každý štvrtok večer a takisto pod rovnomenným kľúčovým slovom.

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.