Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT) otvára doktorandské štúdium. Rozbieha ho v spolupráci s Fakultou informačních technologií VUT v Brne a uchádzačov chce zaujať špičkovými mentormi pôsobiacimi na zahraničných univerzitách, vo firmách ako Google, ako aj zapojením slovenských inovatívnych firiem. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 20. apríla 2021 na www.kinit.sk.

KInIT vznikol v septembri 2020 a je prvým súkromným inštitútom svojho druhu na Slovensku. Prepája výskumníkov v umelej inteligencii a ďalších oblastí s inovatívnymi firmami, ich potrebami a znalosťami.

Inštitút založil tím okolo bývalej dekanky FIIT STU Márie Bielikovej, aby nadviazal na predchádzajúcu výskumnú spoluprácu s privátnym sektorom a medzinárodnými výskumnými tímami. Dnes KInIT zamestnáva 29 výskumníkov a výskumníčok.

Inštitút finančne podporujú firmy ESET, Tatra banka, Innovatrics, Seesame, Softec, Gerulata Technologies a individuálny donor Andrej Kiska ml.

Cieľom inštitútu je zásadne zlepšovať kvalitu výskumných aktivít a vzdelávania, prepájať výskum s inováciami, a pomáhať tak v transformácii slovenskej ekonomiky smerom k odvetviam s vysokou pridanou hodnotou. Aj preto KInIT otvára doktorandské (PhD) štúdium.

“Chceme zvedavých ľudí, ktorým ukážeme, že aj zo Slovenska môžu robiť špičkový výskum a prepájať sa so svetom,” vysvetľuje motivácie inštitútu jeho generálna riaditeľka Mária Bieliková.

Uchádzači sa môžu prihlásiť do 20. apríla

Uchádzači o doktorandské štúdium môžu vyjadriť záujem a prihlásiť sa do predkola prijímacieho konania do 20. apríla 2021.

Následne budú mať vybraní uchádzači mesiac na to, aby sa stretli so školiteľmi z KInITu, mentormi zo zahraničia, zástupcami firiem, dohodli si s nimi výskumné témy a lepšie spoznali KInIT zvnútra.

Úspešne “spárovaní” uchádzači si napokon podajú prihlášku na doktorandské štúdium na Fakulte informačních technologií  VUT v Brne, v partnerstve s ktorou KInIT svoje PhD štúdium prevádzkuje. V poslednom kole sa rozhodne, ktorí z nich sa stanú doktorandmi KInITu.

Doktorandi KInITu budú na plný úväzok zamestnaní v KInITe, kde budú v rámci svojho zamestnania naplno skúmať a študovať pre svoj titul PhD. Zároveň budú vedení ako externí doktorandi FIT VUT. Absolventi získajú diplom z FIT VUT.

Samotné doktorandské štúdium sa začne 1. septembra 2021.

Témy dizertačných prác, termíny, kontakty a ďalšie podrobnosti sú na www.kinit.sk.

Doktorandov povedú top výskumníci aj zo zahraničia

Okrem výskumného tímu KInIT budú doktorandov viesť aj viacerí mentori pôsobiaci na špičkových zahraničných univerzitách a vo výskumných tímoch technologických firiem.

“Sme radi, že cez KInIT môžu Slováci v zahraničí – a nielen oni – prinášať špičkový výskum naspäť domov,” hovorí M. Bieliková.

Medzi externými mentormi KInITu sú aktuálne:

  • Peter Brusilovsky, expert na modelovanie používateľov a personalizáciu z University of Pittsburgh (h-index 76)
  • Branislav Kveton, expert na strojové učenie z Google Research (h-index 30)
  • Jana Košecká, expertka na počítačové videnie z George Mason University (h-index 47)
  • Peter Richtárik, expert na strojové učenie z King Abdullah University of Science and Technology (h-index 43)
  • Martin Takáč, expert na strojové učenie z Lehigh University (h-index 27)
  • Peter Tiňo, expert na strojové učenie z University of Birmingham (h-index 36)

Firmy priamo zapojené do výskumu

KInIT chce doktorandov pripravovať najmä pre prax a prácu v inovatívnych firmách. Tie totiž dokážu slovenskú ekonomiku potiahnuť k odvetviam s vysokou pridanou hodnotou.

“Rada by som demýtizovala predstavu o absolventoch doktorandského štúdia. Ich miesto je nielen v akademickom prostredí. Dnes, keď inteligentné technológie vyžadujú komplexné riešenia, nájdu títo absolventi uplatnenie najmä v praxi,” vysvetľuje M. Bieliková. “Zároveň základný výskum a jeho výsledky môžu byť prínosom aj pre firmy, najmä keď firmy poskytnú svoje dáta a doménové znalosti. Tým podporia nielen rozvoj talentu, ale aj vznik nových poznatkov a ich neskorší transfer práve vo svojej oblasti,” dodáva Bieliková.

Do doktorandského štúdia budú priamo zapojené štyri slovenské inovatívne firmy: ESET, Luigi’s Box, Sféra a Softec. Tie obohatia školiace tímy niektorých doktorandov o svojich expertov, poskytnú im zaujímavé dáta z ich domény. Celá téma bude orientovaná na riešenie výskumného problému s presahom do firemného prostredia tak, ako to bežne funguje v zahraničí.

 

Značky: