Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Spoločnosti Bosch a Stadtwerke Bamberg v jednej z mestských častí po prvýkrát vyrábajú elektrinu a teplo pomocou stacionárneho palivového článku.
  • Stacionárny palivový článok na hlavnej autobusovej stanici v Bambergu zásobuje viac než 20 štvorčlenných domácností elektrinou šetrnou ku klíme.
  • Teplo sa využíva na vykurovanie a ohrev vody pre priľahlú pekáreň.
  • Bosch plánuje do konca roku 2024 investovať do stacionárnych palivových článkov trojcifernú čiastku v rade miliónov.

Bosch spoločne so spoločnosťou Stadtwerke Bamberg v centre Bambergu pomocou stacionárneho palivového článku po prvýkrát ukazujú, ako by mohlo v budúcnosti vyzerať klimaticky šetrné decentralizované zásobovanie energiou. Na hlavnej autobusovej stanici (ZOB) bola uvedená do prevádzky malá elektráreň založená na palivovom článku na báze pevných oxidov (SOFC). Dva metre vysoký systém veľkosti chladničky generuje približne 10 kilowattov elektriny, ktorú je možné použiť na pokrytie spotreby elektriny vo viac než 20 štvorčlenných domácnostiach v mestskej časti v okolí autobusovej stanice. Tento stacionárny palivový článok je výrazne lepší než iné transformátory energie rovnakej veľkosti, a to pri účinnosti 60 % pri výrobe energie a viac než 85 % pri dodatočnom využití tepla. Vyrobené teplo využíva pekáreň na autobusovej stanici na vykurovanie a ohrev vody: „Decentralizované dodávky energie sú veľmi dôležité pre transformáciu energetiky. Stacionárny palivový článok je ideálny na rozšírenie lokálnych dodávok elektriny a tepla v mestských štvrtiach,“ uvádza Dr. Wilfried Kölscheid, ktorý je v spoločnosti Bosch zodpovedný za stacionárne palivové články. „Sme radi, že sme v Stadtwerke Bamberg našli partnera, s ktorým môžeme spoločne ukázať, čo náš stacionárny palivový článok dokáže.“

Výroba elektriny na základe potreby v mestskej štvrti

Využitie stacionárnych palivových článkov v mestskej štvrti je dôležitou oblasťou použitia nielen pre Bosch, ale aj pre spoločnosť Stadtwerke Bamberg je táto technológia udržateľným riešením dodávok energie v existujúcich budovách a na rozvoj nových štvrtí. „S palivovým článkom získame skúsenosti, ktoré by mali v budúcnosti priniesť stále výhody pre zásobovanie energiou existujúcich budov i nových štvrtí,“ je presvedčený Dr. Michael Fiedeldey, konateľ spoločnosti Stadtwerke Bamberg.

„Zároveň chceme novú technológiu priblížiť všetkým občanom. Preto sme ju nenainštalovali do pivnice, ale doprostred stanice, dopravného uzla, kadiaľ denne prejde viac než 20 000 ľudí.“ Akonáhle to situácia opäť dovolí, bude InnoLab na autobusovej stanici pre záujemcov pravidelne otvorený. Odborníci z oboch spoločností potom budú k dispozícii na zodpovedanie prípadných otázok. Virtuálny pohľad do laboratória je k dispozícii na adrese www.stadtwerke- bamberg.de/innolab.

Zariadenie SOFC prevádzkuje spoločnosť Stadtwerke Bamberg na zemný plyn, je veľmi tiché a už dnes dokáže pracovať taktiež na vodík. V porovnaní s mixom elektriny v Nemecku ušetrí systém SOFC až 40 percent klimaticky závažných emisií CO2, aj keď je prevádzkovaný so zemným plynom. Ak je palivový článok prevádzkovaný s vodíkom, nevznikajú už žiadne priame emisie CO2. Mestám a metropolitným oblastiam s vysokými energetickými požiadavkami preto môžu systémy SOFC zaistiť udržateľné dodávky energie tým, že budú podľa potreby regulovať výkonnosť stacionárnych palivových článkov. Okrem toho je možné existujúcu plynovú infraštruktúru využiť v kombinácii s mnohými sieťovými palivovými článkami na zníženie zaťaženia energetickej siete. Týmto spôsobom je možné pokryť ďalšiu potrebu elektriny pomocou lokálnej výroby. Zariadenie SOFC v Bambergu je tiež pripojené cez cloud Bosch IoT: 20 senzorov v palivovom článku nepretržite poskytuje údaje o výrobe energie a prevádzkovom stave. Tieto údaje tiež pomáhajú pri ďalšom vývoji technológie. V budúcnosti môžu byť rôzne stacionárne palivové články vzájomne prepojené prostredníctvom cloudového riešenia do virtuálnych elektrární a digitálne riadené inteligentným, samoučiacim sa softvérom – to ušetrí životné prostredie a zdroje.

Starosta Bambergu Andreas Starke spoluprácu a inštaláciu na stanici v Bambergu blízko občanom uvítal: „Sme hrdí na to, že Bosch a Stadtwerke Bamberg prichádzajú so stacionárnym palivovým článkom, ktorý je klimaticky šetrnou technológiou a zároveň technológiou úspornou. Toto inovatívne zásobovanie energiou je dôležitým stavebným kameňom v procese transformácie Bambergu ako podnikateľskej lokality s cieľom zaistiť pracovné miesta do budúcnosti.“

Spoločnosť Bosch investuje do konca roku 2024 trojcifernú čiastku v rade miliónov

Do konca roku 2024 plánuje Bosch investovať do stacionárnych palivových článkov trojcifernú čiastku a testovať systémy SOFC v reálnych podmienkach. Spoločnosť Bosch už prevádzkuje viac než 20 pilotných zariadení SOFC vo svojich závodoch v Bambergu, Homburgu, Renningene, Schwieberdingene, Feuerbachu a Wernau. V tomto rastúcom sektore Bosch v rôznych závodoch už zamestnáva 250 pracovníkov a iba v Bambergu viac než 100. V závode Bosch v Bambergu sa vyrábajú veľmi dôležité stacky pre systémy palivových článkov. „Sme hrdí na to, že závod Bamberg je neoddeliteľnou súčasťou procesu predindustriálnej fázy k očakávanej sériovej výrobe palivového článku na báze pevných oxidov v roku 2024. So spoločnosťou Stadtwerke Bamberg môžeme spoločne túto priekopnícku inováciu otestovať priamo na mieste v reálnej prevádzke a zhromaždiť dôležité poznatky o prevádzke,“ hovorí Dr. Martin Schultz, obchodný riaditeľ v závode Bosch v Bambergu. Vývoj týchto nových systémov palivových článkov umožnila až úzka spolupráca medzi oblasťami Bosch Corporate Research, Powertrain Solutions a Thermotechnology.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.