Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Významný  dodávateľ pre priemysel sa pripravuje na výrazný nárast obratu, pomôcť tomu má situácia v priemysle a zvyšovanie kvality výroby firiem.

Významný dodávateľ pre priemysel, koncern Würth Slovensko, očakáva v roku 2018 výrazný nárast obratu. „Očakávame výborný rok. Niektorí renomovaní ekonómovia síce naznačujú, že Európu čakajú ťažkosti, ale my sme pripravení dosiahnuť v roku 2018 výnimočné výsledky,“ konštatuje Martina Gaislová, konateľka Würth Slovensko. Spoločnosť patrí do nadnárodného koncernu Würth, ktorý je globálnou jednotkou v predaji montážneho a spojovacieho materiálu. Na Slovensku spoločnosť dodáva pre automobilový, strojársky, kovospracujúci, stavebný, drevársky a nábytkársky priemysel. „Je možné a isté, že celosvetová či celoeurópska ekonomika bude mať na náš biznis dopad. Ale budeme hrať s takými kartami, aké nám život rozdá. Pripravujeme sa na významný rast obratu, ale samozrejme, ako každý rok, máme aj plán B,“ podotýka Martina Gaislová.

Firmy vsadili na kvalitu

Za úspešný pre slovenský priemysel považuje konateľka Würth Slovensko aj rok 2017. „V priemysle išli výkony nahor, požiadavky jednotlivých produkcií sa zvýšili a opäť sa dostáva do popredia kvalita pred cenou. To je výborný signál, pretože kvalitnejšie výrobky majú zvyčajne vyššiu úžitkovú hodnotu a aj dlhšiu životnosť, takže pre konečného zákazníka je to tiež mimoriadne výhodná situácia,“ dodáva. To, že výrobné závody zefektívňujú dodávky i výrobu, investujú do automatizácie a zároveň zvyšovania kvalifikácie, považuje za veľmi prospešné. „Myslím si, že firmy, ktoré teraz investovali do svojej budúcnosti, budú z toho v krátkom čase profitovať a tie, ktoré naďalej šetria, šetria na ľuďoch, technológiách a kvalite svojich výrobkov, horko zaplačú,“ upozorňuje.

Würth  Slovensko tak už vlani rástla dvojciferným tempom. Pribudla pobočka v Prievidzi a tento rok spolu s novom centrálou pribudne aj nová pobočka v Bratislave. Kým v roku 2018 očakáva dvojciferný rast, v prípade eshopu by malo ísť až o trojciferný rast. „Pokiaľ ide o divízie, v roku 2018 by vzhľadom na situáciu na trhu mali jednoznačne rásť divízie Kovo, Stavby a Industry, ktoré budú pre nás aj ťažiskové,“ podotýka Martina Gaislová.

Prekážky? Môže ich byť viac

Vývoj by však mohli pribrzdiť viaceré prekážky, napríklad ďalšie významné vlny imigrantov do EÚ, Brexit, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, chýbajúca infraštruktúra a podobne. „Jednoducho všetko, čo by odvádzalo pozornosť našich zákazníkov od ich výroby, a teda od kvality a rastu samotnej výroby. Naše produkty sú úzko prepojené a závislé od poradenstva, ale aby ste mohli niekomu pripraviť napríklad projekt efektívneho zásobovania výdajným automatom, alebo prepojiť jeho ERP systém s našim, potrebujete si so zákazníkom pokojne sadnúť a podiskutovať o tom. Na to treba, aby mal zákazník sám čas a pokoj v duši a nezápasil s rôznymi colnými, daňovými či personálnymi obmedzeniami,“ konštatuje.

V tomto smere by podľa nej mohlo pomôcť nielen zlepšenie podnikateľského prostredia, ale za najzásadnejšie považuje výchovu a vzdelávanie. „Aby sa ľudia, bez ohľadu či zamestnanci alebo zamestnávatelia, nesnažili zbohatnúť rýchlo a ľahko, aby prestalo byť štandardom kradnúť z firmy kancelársky papier, mydlo či pohonné látky. A naopak, aby si každý zamestnávateľ ctil svojich zamestnancov tak, že im vyplatí mzdy včas a odvedie za nich odvody, a aby sme možno pomalšie, ale čestne a organickým rastom dosiahli úspech v podnikaní. Potrebujeme investovať do ľudí a oni nás musia presvedčiť o tom, že sú hodní tej investície,“ konštatuje konateľka Würth Slovensko Martina Gaislová.

 

Značky: