Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Firmy na Slovensku začali výraznejšie dbať na bezpečnosť pri práci. No kým mnohé sa riadia len tým, čo im prikazuje zákon, niektoré idú nad jeho rámec.

Prístup firiem na Slovensku k pravidlám bezpečnosti pri práci sa z roka na rok výrazne zlepšuje. „Posledné roky sme zaznamenali významné zlepšenie. Bezpečnosť pri práci sa skutočne stala vážnou témou,“ konštatuje v tejto súvislosti Martina Gaislová, konateľka Würth Slovensko. Ako však zároveň dodáva, rozdiely v prístupe medzi firmami naďalej zostávajú. „Veľké nadnárodné spoločnosti pôsobiace na Slovensku idú často nad rámec toho, čo im ukladá zákon. Podrobne majú vo svojich smerniciach určené pre jednotlivé typy prác zodpovedajúce pracovné prostriedky. Zamestnanec si ich mení podľa toho, akú činnosť v danom momente vykonáva,“ spresňuje s tým, že naopak malé firmy a živnostníci zväčša dbajú pri bezpečnosti len na to najnevyhnutnejšie. „Hoci, vďaka zákonu, aj tu sa situácia zlepšuje,“ dodáva.

Bezpečnosť či aj komfort

Nemecký koncern Würth je globálnym dodávateľom pre priemysel a svetovou jednotkou s montážnym a spojovacím materiálom. U nás dodáva Würth Slovensko pre strojársky, kovospracujúci, automobilový, stavebný, drevársky a nábytkársky priemysel a keďže dodáva firmám aj ochranné prostriedky, môže prístupy firiem, dokonca aj v jednotlivých krajinách, porovnávať.

Hluková nedoslýchavosť, strata zrakovej ostrosti, ohrozenie dýchacích ciest, ale aj ohrozenie ochrany hlavy, rúk a chodidiel či celkového zaistenia osôb pri prácach vo výškach. To sú niektoré z najčastejších rizík, ktoré pracovníkom firiem pri práci hrozia a kde sú ochranné pracovné prostriedky nevyhnutné. „Najčastejšími ochrannými pracovnými prostriedkami, ktoré firmy u nás využívajú, sú stále rukavice a pracovná obuv. Samozrejme, v porovnaní s pár rokmi dozadu sa výrazne začala zlepšovať najmä v slovenských firmách aj ochrana zraku a sluchu pracovníkov,“ konštatuje konateľka Würth Slovensko. Napríklad v stavebníctve sa základné ochranné pracovné pomôcky ako pracovné rukavice, pracovné topánky, pracovné oblečenie, ochranné prilby a výstražné vesty postupne stávajú štandardom, no treba dodať, že to zároveň vyžaduje legislatíva.

Pokiaľ však ide o komfort, tam už je prístup firiem veľmi individuálny. „Niektorým firmám záleží na komfortnejšom vybavení výrobkov, napríklad, aby mali montérky pre zamestnancov viac vreciek, či mali kolenné vankúšiky a podobne. Iné firmy, najmä malé a stredné, vybavia svojich ľudí len tým najnevyhnutnejším,“ podotýka Martina Gaislová. Ako však dodáva, dôležité je, že pohľad na bezpečnosť pri práci sa vo firmách mení a aj táto „kultúra“ v porovnaní so zahraničím u nás napreduje.

Prísnejšie normy

Samozrejme, v susednom Rakúsku sú napríklad normy stále prísnejšie než u nás, preto aj slovenské firmy, ktoré tam vysielajú svojich pracovníkov, investujú do kvalitných ochranných prostriedkov viac, aby predišli pokutám a problémom.

Práve kvalita pracovných prostriedkov by však mala byť prvoradá aj na Slovensku. No ako vyplýva zo skúseností, najmä malé firmy sa často rozhodujú len podľa ceny a volia len to najnevyhnutnejšie. Nepoznajú dokonca ani rozdiely medzi ochrannými prostriedkami. Napríklad na každej rukavici je povinné označenie jej odolnosti, norma. Sú tam piktogramy, ktoré zobrazujú splnené ochranné funkcie rukavíc, ďalej čísla, ktoré označujú stupeň odolnosti voči prerezaniu a pod. Renomované spoločnosti, ktoré ponúkajú kvalitný sortiment, pritom informujú zákazníkov o rozdieloch a vhodnosti ochranných pracovných pomôcok pre ich prácu prípadne remeslo.

Ako však podotýka Martina Gaislová, vývoj bude smerovať k tomu, že aj firmy na Slovensku postupne zvýšia kvalitatívnu úroveň ochranných pracovných prostriedkov a celkovo vybavenie ochrannými prostriedkami. „Už dnes máme na Slovensku veľa firiem, ktoré sa hrdia počtom dní bez pracovného úrazu a ďalšie, ktoré sa si vyslovene zakladajú na komforte svojich pracovníkov,“ dodáva konateľka Würth Slovensko.

Značky: