V uplynulom fiškálnom roku podľa IFRS štandardov narástli celkové tržby Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.  o 2,5 % na úroveň 20,98 mil. eur.

Spoločnosť zároveň pokračovala v expanzii svojho vplyvu v rámci odvetvia informačných technológií a na trhu chce dosiahnuť pozíciu významného poskytovateľa IT riešení pre B2B segment.

Finančný rok 2016 bol pre spoločnosť Konica Minolta Slovakia priaznivý. Rástli totiž nielen tržby, ale aj zisk po zdanení. Ten dosiahol výšku 815 tis. eur, čo predstavuje nárast o 39 % oproti minulému roku. Tento pozitívny výsledok sa podarilo dosiahnuť tým, že spoločnosť zefektívnila prácu a jej riadenie, optimalizovala náklady a sústredila sa na automatizáciu svojich procesov. „Nastavený pozitívny trend sa nám darí udržiavať  predovšetkým zmenou obchodnej politiky,“ konštatuje Tomáš Bednář, generálny riaditeľ a konateľ Konica Minolta Slovakia.

Pozitívny vývoj hospodárenie sa očakáva aj v tomto roku. Konica Minolta Slovakia  v ňom zároveň oslávi 25 rokov pôsobenia na slovenskom trhu. Počas tohto obdobia prešla viacerými významnými krokmi. K najvýraznejším patrí presun pôsobnosti z oblasti fototechniky do oblasti digitálnej tlače pre B2B biznis a produkčnej tlače pre polygrafický priemysel, v rámci ktorých si udržiava dlhoročné prvenstvo v dosahovaní trhových podieloch. V súčasnosti sa spoločnosť Konica Minolta začala sústreďovať aj na riešenia pre digitalizáciu papierových dokumentov, ich obeh, schvaľovanie a archiváciu.

Silnejúci IT hráč

V marci tohto roka korporácia Konica Minolta oficiálne oznámila celosvetovú transformáciu, v rámci ktorej pripravuje  rozširovanie služieb so zameraním na prepojenie tlačových a IT technológií. Chce sa ešte viac zamerať na rozvoj informačných  systémov, služieb spojených so správou firemných procesov a digitalizácie dokumentov. Po započítaní aj tzv. hybridných zákazníkov, ktorí tieto služby využívajú ako doplnok ku štandardným tlačovým riešeniam, plánuje Konica Minolta v Európe v najbližších troch rokoch dosiahnuť tržby vo výške 465 miliónov eur.

Dôraz je kladený na rozvoj podnikových systémov, systémov pre správu obsahu a dokumentov, taktiež na poskytovanie služieb spojených so zabezpečením IT infraštruktúry. Výsledkom je zníženie administratívnej záťaže B2B klientov a to vďaka prepojeniu systémov, hardvérových zariadení a softvéru do jedného celku. Potenciál pre poskytovanie IT služieb majú podľa predstaviteľov spoločnosti predovšetkým krajiny strednej a východnej Európy. Potvrdzuje to aj akvizícia z roku 2015, kedy Konica Minolta kúpila českú IT firmu Webcom. Medzi ďalšie európske akvizície podporujúce rozvoj poskytovania IT služieb patrí aj spojenie so spoločnosťou Raber+Märcker GmbH (teraz Konica Minolta IT Solutions GmbH) v Nemecku alebo Serians S.A.S vo Francúzsku.