• Konica Minolta vytvorila nový obchodný koncept pre medzinárodné skupiny so sídlom v tuzemsku
  • Prvým zákazníkom je skupina Kofola, pre ktorú Konica Minolta zaistí tlačové služby v štyroch krajinách Európy

Konica Minolta začala ponúkať zvýhodnené obchodné podmienky tuzemským firmám, ktoré podnikajú na zahraničných trhoch. Nový obchodný model garantuje rovnaké ceny aj služby pre všetky krajiny, v ktorých zákazníci Konica Minolta pôsobia. Prvou zákazkou z tejto oblasti je dodanie stovky tlačových zariadení vrátane monitorovacieho softvéru pre spoločnosti skupiny Kofola na Slovensku, v Českej republike, Slovinsku a v Poľsku. 

„Medzinárodným firmám garantujeme rovnakú úroveň služieb vo všetkých pobočkách. Ponúkame taktiež výhodnejšie obchodné podmienky oproti tým, ktoré by získali pri samostatných objednávkach v jednotlivých krajinách,“ povedal Michal Vyjídák, obchodný riaditeľ oblasti Konica Minolta Business Solutions Czech, a dodal: „Segment SMA (Strategic Major Account) cieli na nadnárodné firmy zo strednej a východnej Európy a nadväzuje na koncept GMA (Global Major Account), ktorý je určený globálnym zákazníkom.“

Zákazka pre skupinu Kofola zahŕňa kompletný outsourcing tlačových zariadení, zaistenie ich prevádzky a dodanie bezpečnostného a monitorovacieho systému SafeQ. Po novom bude Konica Minolta pre Kofolu zaisťovať tlačové služby aj v Slovinsku. Súčasťou zadania je aj optimalizácia tlačového prostredia. Výsledkom spolupráce bude zníženie prevádzkových nákladov, úspora času zamestnancov, zvýšenie zabezpečenia tlače a skvalitnenie reportingu tlačových nákladov.

„Zaujala nás garancia jednotnej úrovne služieb, ktoré nám Konica Minolta v Českej republike poskytuje už od roku 2009. Špecifická ponuka SMA nám umožnila na každom z našich trhov využiť rovnakého dodávateľa namiesto uzatvárania niekoľkých samostatných zmlúv. Tým sme ušetrili predovšetkým čas a náklady spojené s vypisovaním viacerých tendrov,“ informoval Milan Zmarzlák, Head of ICT Kofola ČeskoSlovensko.

Na zaistenie služieb vo všetkých krajinách regiónu SMA využíva Konica Minolta vlastnú medzinárodnú a obchodnú a IT sieť. Pre všetky pobočky platí rovnaká zmluva upravujúca jednotnú ponuku. Spoluprácu so zákazníkom na všetkých trhoch zároveň kompletne zaisťuje jediná kontaktná osoba.

Pre veľké medzinárodné skupiny vytvorila Konica Minolta už v roku 2012 segment GMA. Ten je určený pre globálne spoločnosti s komplexným hardvérovým a softvérovým riešením. Medzi týchto zákazníkov skupiny Konica Minolta patria napríklad spoločnosti BMW, Erste či Allianz.