Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Internými procesmi firiem už niekoľko rokov prechádza masívna vlna digitálnej transformácie.

Na jej okraji dlhodobo stála oblasť kontrakt manažmentu, ktorú firmy považovali za príliš komplexnú a špecifickú na to, aby sa dala efektívne digitalizovať a automatizovať. Prichádza však zmena a jedným z jej technologických lídrov je slovenský startup Cequence. S jeho pokročilým kontrakt manažment riešením s podporou umelej inteligencie už denne pracuje viac ako 20-tisíc používateľov z celého sveta. Dnes Cequence oznamuje, že začína novú etapu, ktorej symbolom je uzavretie strategického partnerstva s neurovedeckou AI spoločnosťou Numenta z Redwood City, v srdci Silicon Valley, zameranou na AI neurocomputing.

V rýchlo sa meniacom biznis prostredí rastie dopyt po sofistikovaných technologických riešeniach a právna operatíva nie je výnimkou. Správa spoločnosti Gartner o trendoch v technológiách predpovedá, že do roku 2024 právne oddelenia zautomatizujú 50 % svojej agendy. Táto prognóza ukazuje snahu odvetvia zefektívňovať procesy, zlepšovať tímovú spoluprácu a eliminovať ľudské chyby.

Na rovnaké ciele sa zameriava aj softvérové riešenie slovenského startupu Cequence, ktoré dnes využívajú organizácie ako VÚB, Ministerstvo vnútra SR či technologický gigant Dell Inc. Na ich dosiahnutie využíva prvky automatizácie a integrovanie pokročilých funkcií umelej inteligencie. Cequence však pripomína, že ich vízia automatizovanej tvorby a vyjednávania zmlúv ide omnoho ďalej a zatiaľ do praxe pretavil len polovicu svojich plánov.

Uvedomujúc si potrebu výkonnejších výpočtových kapacít začal prešovský legaltech hľadať technologického partnera, ktorý by dokázal podporiť jeho ambicióznu víziu. Partnerstvo so spoločnosťou Numenta otvára Cequence cestu k pokročilým technológiám umelej inteligencie, ktoré presahujú tradičné prístupy. To im umožní vyvinúť rýchlejšie modely prispôsobené špecificky pre oblasť kontrakt manažmentu, ktoré budú vytrénované výhradne na zmluvných archívoch daného klienta.Tieto modely poskytnú bezkonkurenčnú expertízu v oblasti kontrakt manažmentu a ponúknu používateľom výkonný nástroj, ktorý rozumie ich jedinečným potrebám a požiadavkám.

Technológia ľudského mozgu

Spoločnosť Numenta sa stala známou svojimi algoritmami, dátovými štruktúrami a architektúrou neurónových sietí založenými na rozsiahlom neurovedeckom výskume ľudského mozgu, ktorý je súčasne najvýkonnejším a najefektívnejším strojom, fungujúcim len na približne 20 wattoch energie, čo je zhruba toľko, koľko spotrebuje žiarovka. Jej platforma umelej inteligencie je postavená na princípoch teórie Tisíc mozgov a poskytuje základ pre súkromné, efektívne a škálovateľné nasadenie veľkých AI modelov na biznis procesoch.

„Sme nadšení, že sme v našej snahe o progres v oblasti aplikácie AI do kontrakt manažmentu uzavreli partnerstvo so spoločnosťou Numenta. Táto spolupráca nám umožní poskytnúť právnym profesionálom a nákupným tímom ešte inteligentnejšie, efektívnejšie a používateľsky prívetivejšie riešenia,povedal Martin Ragan, CRO v Cequence.

Z laboratória do startupu

Partnerstvo s kalifornskou neurokomputačnou spoločnosťou podčiarkuje rastúci globálny záujem o Cequence. Začiatok spolupráce inicioval jeden z jeho zakladateľov Peter Banda, ktorý do prešovského startupu vstúpil z akademického prostredia. Banda získal paralelne dva doktoráty na Slovensku a v Spojených štátoch. Následne sa vrátil do Európy, aby pokračoval vo vedeckej kariére. Nevrátil sa však na Slovensko – ďalších päť rokov sa ako dátový vedec venoval výskumu Parkinsonovej choroby v Luxemburgskom centre pre systémovú biomedicínu.

„Prioritou pre mňa bola veda, no systém na Slovensku je finančne aj personálne poddimenzovaný. Špičkoví akademici sú nútení kombinovať prednášanie so zabezpečovaním grantov a na výskum im jednoducho neostáva dosť času. Priebojný startup však môže vzniknúť kdekoľvek,vysvetľuje Peter Banda, CSO v Cequence, svoj angažmán na univerzite v Luxemburgua prechod do komerčnej sféry.

Ako bioinformatik priniesol do Cequence rozsiahlu expertízu v oblasti umelého života a strojového učenia. Medzinárodné renomé pre firmu získal na začiatku minulého roku, keď ako prvý na svete naprogramoval klienta pre OpenAI API v jazyku Scala. Ten je dodnes dostupný v knižniciach OpenAI a slúži ako cenný nástroj pre vývojárov v oblasti umelej inteligencie na celom svete.

„Keď sa zverejnila GPT verzia 3.5, tak som bol ohromený. V tej dobe sme vyvíjali iné modely, ktoré boli síce kvalitné, ale toto posunulo úroveň úplne inam, vysvetľuje Banda, ktorý prišiel s nápadom priamo integrovať ChatGPT do riešenia Cequence. Postupne stál práve ChatGPT na čele súboru technológií ako Pinecone či Microsoft Azure BI, ktoré poháňali AI funkcie Cequence a dnes pomáhajú právnym tímom zrýchliť uzatváranie zmlúv o 50 % či zvýšiť tímovú produktivitu o viac ako tretinu. Plány sú však ambicióznejšie a významnú rolu v ich napĺňaní zohrá práve strategické partnerstvo s Numentou.

„Teší nás, že môžeme priniesť našu odbornosť do spolupráce so Cequence, ktorých považujeme za priekopníkov v oblasti kontrakt manažmentu. Táto spolupráca spája naše pokročilé riešenia a výskum v oblasti AI s platformou, ktorá veľmi dobre rozumie komplexnosti a technologickým možnostiam v rámci právneho odvetvia zo strany Cequence. Veríme, že odborníci zo Cequence prinesú revolúciu do  fungovania právnych oddelení prostredníctvom inovatívnych AI riešení prispôsobených výzvam v oblasti riadenia zmlúv,uviedol Subutai Ahmad, CEO spoločnosti Numenta.

Táto spolupráca predstavuje výrazný krok v procese adaptovania  technológií na optimalizáciu každodenných činností pre profesionálov v oblasti práva a nákupné tímy. Zdieľanie expertíz medzi Cequence a Numentou zaručuje, že právne a nákupné oddelenia v organizáciách budú môcť benefitovať zo zvýšenej efektivity, lepšej spolupráce a zníženej chybovosti pri správe zmlúv.

Značky: