Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Priemyselná výroba v súčasnosti využíva na svoju prevádzku dátové centrá a cloudy, ktoré sú vzdialené od samotnej lokácie výroby. To môže pri akejkoľvek komplikácii či oneskorení v aplikáciách, ktoré riadia automatizovanú výrobu, predstavovať zastavenie celej výroby. Tento problém rieši partnerstvo špecialistov na automatizáciu a poskytovateľov IT služieb.

Platforma vzniká v rámci spolupráce spoločnosti KUKA robotics, ktorá sa venuje výrobe automatizovaných robotov, a Deutsche Telekom, globálneho koncernu informačno-komunikačných technológií. Vývoj spoločného produktu prebieha v košickej spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Celý vývoj prebieha v Košiciach

„Našou úlohou je vývoj samoobslužnej platformy, ktorá zabezpečí plynulý chod aplikácie obsluhujúcej robotizovanú výrobu. Sme radi, že Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia je pre KUKA robotics silným partnerom a že na spoločnom produkte môžeme využiť  naše skúsenosti s návrhom a dizajnom infraštruktúry,” hodnotí Sylvain Galus, Product Manager z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Spoločný produkt, ktorý vznikne zo spolupráce, zabezpečí chod aplikácie pre viacerých robotov výrobnej linky. Celý vývoj produktu – procesná aj technická časť, prebieha na východe Slovenska. V Košiciach v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia navrhujú architektúru produktu, využívané technológie aj riešenia pre správu.

Užívateľsky prístupná platforma

„Cieľom je vytvoriť aplikáciu, ktorá bude užívateľsky prístupná na úrovni bežných produktov. Vďaka automatizovaným a samoobslužným funkciám bude možné znížiť cenu produktu, urobiť ho dostupnejším a zároveň atraktívnejším pre koncového zákazníka, ktorý si bude schopný sám dodať najnovšiu verziu. Platforma je dimenzovaná tak, aby spĺňala štandardy aj technické nároky, zároveň však minimalizujeme technický servis a operačný vstup od nás ako dodávateľa,” približuje Sylvain Galus.

V najväčšej IT firme na východe Slovenska sa edge computingu venuje tím špecialistov. Pracuje na vývoji produktov, ktoré ponúkajú možnosť priniesť výpočet a beh aplíkacií naročných na prenos dát alebo sieťový prenos priamo na mieste, kde sú dáta generované.

Posun v portfóliu k edge computingu

„Nie všetky aplikácie môžu byť migrované do cloudu alebo bežať vo vzdialenom cloudovom prostredí, navyše rozvoj 5G sietí a aplikácií s tým súvisiacimi zvyšuje potrebu, aby výpočtový výkon prebiehal priamo na mieste, kde dáta generujú. Práve v oblasti automatizovanej výroby sú špecifické požiadavky technického charakteru pre nízku latenciu, vysoký prenos dát, veľké množstvo dát a samozrejme aj z hľadiska bezpečnosti a citlivosti údajov.”

S košickým tímom, ktorý tvorí Juraj Bujdošo, Miroslav Janoušek, Zoltán Hossuzurety, Jakub Siladi, Fadi El-Jamal, spolupracujú taktiež niektorí kolegovia z Nemecka.

Pre Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia je spolupráca s KUKA robotics zaujímavá aj preto, lebo môžeme ukázať posuny v našom portfóliu smerom k automatizácií platforiem pre edge computing a našu schopnosť vyvinúť produkt na mieru podľa predstáv industry zákazníka.“

Prototyp je na testovaní

Finálny produkt spolupráce KUKA robotics a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia prinesie na trh riešenie pre obsluhu veľkého množstva robotov paralelne a finálnemu zákazníkovi zjednoduší správu celej aplikácie. Koncovému zákazníkovi, teda firmám priemyselnej výroby, prináša cenovo dostupný produkt aplikovateľný pre viacero robotov a s možnosťou in-house správy produktu.

„V súčasnosti spoločne testujeme prototyp, prechádzame si jednotlivé procesy, funkčnosť platformy v špecifických priemyselných podmienkach, akými je vysoká miera prašnosti či vysoké teploty. Pripravujeme už aj druhú verziu produktu s ďalšími funkcionalitami,” uzatvára Sylvain Galus a dodáva, že finálny produkt bude vďaka škálovateľnosti aplikovateľný pre široké spektrum priemyselných zákazníkov.

Značky: