Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Mostní špecialisti za pomoci niekoľkých desiatok žeriavov a inej techniky pokračujú vo výstavbe budúcej najdlhšej estakády Slovenska v údolí Kriváňa.

V pondelok sme vysunuli v poradí 11. segment vyše štvorkilometrovej estakády v rámci stavby R2 Kriváň – Mýtna. Krivánsky úsek rýchlostnej cesty je bohatý na mosty, popri najdlhšej estakáde sa ich tu stavia niekoľko ďalších. Vo všeobecnosti sa na mostoch realizujú základy, piliere, zárodky lamiel a samotné lamely, priečniky a nosné konštrukcie, teda armovanie, debnenie, pokládka výstuže a betonáž.

Čo nastáva po vysunutí segmentu?

Po zabetónovaní hornej dosky segmentu sa čaká približne dva až tri dni na dosiahnutie predpísanej pevnosti potrebnej na napínanie. Po dosiahnutí pevnosti sa predpínajú pozdĺžne a priečne káble. Po napnutí celého segmentu sa segment oddební a pripraví na výsuv. Po vysunutí segmentu sa most zaistí proti posunu a pokračuje sa na ďalšom segmente – nastavenie podlahy a krídiel, debnenie stien, osadenie prefabrikovaných vzpier, montáž armatúry spodnej dosky a steny a takisto realizácia priečnika, betonáž spodnej dosky, betonáž stien a priečnika, debnenie stropu, montáž výstuže a tvrdej výstuže a následne betonáž hornej dosky.

Ako sú na tom ostatné mosty?

Na ďalšej estakáde je zrealizovaných 13 polí nosnej konštrukcie na pravom moste a 18 na ľavom. Na ostatných menších mostoch sa realizujú podkladné betóny, pripravujú sa podporné konštrukcie, realizujú sa piliere – armovanie, debnenie, betónaž. Takisto sa realizuje pokládka prefabrikátov.

Ako pokračuje výstavba celého úseku?

Úseku R2 Kriváň – Mýtna síce dominuje estakáda a mosty, celý ťah však pozostáva aj z iných stavebných objektov, dĺžka úseku je viac než 9 kilometrov. Okrem prác na mostoch sa tu aktuálne pracuje na zemných prácach, sanácii podložia, odkope materiálu a na realizácii násypov. Okrem toho sa osádzajú prefabrikované betónové dielce na oporných múroch, na ktorých sa takisto realizujú i zemné práce.

O R2 Kriváň – Mýtna

Začiatok úseku R2 Kriváň – Mýtna nadväzuje na úsek R2 Pstruša – Kriváň. Koniec úseku sa pred obcou Mýtna napojí na úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce, ktorého odovzdanie motoristom sa uskutočnilo v decembri minulého roka. R2 je vedená v údolí Krivánskeho potoka medzi pohoriami Slovenského Rudohoria, Poľany a Javoria. Motoristi po dostavbe získajú bezpečné diaľničné spojenie z Bratislavy až po Lučenec. Moderná štvorprúdovka odľahčí okolité obce i cestu prvej triedy od tranzitnej dopravy.

Značky: