Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ľudia na Slovensku chcú pomáhať. Vychádza to nielen z najnovších výsledkov prieskumu Ako sa máte Slovensko, ale aj zo zapájania sa do iniciatívy Kto pomôže Ukrajine. Iniciatíva už zaznamenala viac ako 7000 ponúk pomoci a pomohla stovkám Ukrajincov a Ukrajiniek s ubytovaním, prepravou aj dobrovoľníckou pomocou. Na novom webe www.ktopomozeukrajine.sk je už možné okrem ubytovania a dopravy ponúknuť aj materiálnu, či dobrovoľnícku pomoc.

Vojna na Ukrajine ukázala, ako veľmi chcú ľudia na Slovensku pomáhať. Potvrdzuje to aj prieskum Ako sa máte Slovensko, ktorý iniciuje prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV, v. v. i. a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Jeho najnovšie výsledky hovoria, že takmer dve tretiny Slovákov (61 %) sú ochotné pomôcť Ukrajincom a Ukrajinkám vecným darom. Polovica oslovených by chcela prispieť prípravou a distribúciou jedla, 37 % opýtaných chce pomôcť dobrovoľnícky a zhruba štvrtina obyvateľov pomôcť s ubytovaním.

Ochotu pomáhať potvrdzuje aj iniciatíva Kto pomôže Ukrajine. „Za týždeň nášho fungovania sa s ponukami pomoci prihlásili tisíce ľudí. Momentálne zabezpečujeme najmä transport a ubytovanie a efektívne sa prepájame s organizáciami, ktoré vedia na rozličných miestach poskytnúť aj iné formy pomoci, no rozbehli sme aj proces adresnej materiálnej podpory, kde sa čo najefektívnejšie prepájame s donormi a organizáciami, ktoré ju vedia distribuovať,“ hovorí Michal Matys, koordinátor platformy Kto pomôže Ukrajine.

Za týždeň fungovania zabezpečil tím Kto pomôže Ukrajine niekoľko stoviek transportov a priame ubytovanie pre viac ako 500 ľudí a sprostredkoval ďalšie stovky ubytovaní, pomoci a dobrovoľníkov pre rôzne pomáhajúce organizácie. „Našou silnou stránkou je, že vieme efektívne spracovávať dáta o potrebe aj ponuke pomoci. Preto ale všetkých prosíme, aby sa registrovali cez naše formuláre a naši dobrovoľníci ich budú kontaktovať,” vysvetľuje Michal Matys.

Kto pomôže Ukrajine prepája jednotlivcov, organizácie aj štát

Pre priamu komunikáciu iniciatíva zriadila call centrum s ľuďmi hovoriacimi slovensky a ukrajinsky, ktoré funguje non-stop a rieši požiadavky ľudí na úteku. Taktiež už máme linku pre organizácie, ktoré potrebujú zabezpečiť dobrovoľníkov pre rôzne potrebné formy pomoci a zaregistrovali sa cez formulár na webe. „Cez našu databázu sme zabezpečili viac ako 200 dobrovoľníkov na hraniciach. Ľudia z mimovládok a dobrovoľníci registrujú prichádzajúcich ľudí do nášho systému nielen na hraniciach, ale tiež na hotspotoch v Bratislave a Košiciach na železničnej stanici. Podľa potreby tiež otvárame nové hotspoty, alebo sa pripájame s našimi dobrovoľníkmi k už existujúcim na dopravných uzloch po Slovensku. V pláne máme teraz Poprad, Žilinu, Humenné a Michalovce,” hovorí Veronika Bruncková, členka zakladajúceho tímu Kto pomôže Ukrajine.

O pomoc môžu žiadať aj neziskové organizácie, ktoré pomáhajú v teréne a potrebujú dobrovoľníkov, ubytovanie či materiálnu pomoc alebo čokoľvek iné. Darcovská výzva Kto pomôže v Ukrajine navyše už vyzbierala viac ako 940 000 eur, ktoré iniciatíva prerozdelí medzi neziskové organizácie a na priamu pomoc ľuďom zasiahnutým vojnou na Ukrajine.

Iniciatíva za týždeň narástla a snaží sa svoju činnosť koordinovať nielen s neziskovými a občianskymi organizáciami, ale aj so samosprávami aj so štátom. Dôležitá je pre nich aj udržateľnosť ich aktivít. „Dnes je v tíme už viac ako 100 ľudí, ktorí vytvorili virtuálne fungujúcu organizáciu. V tíme sú aj mnohí úžasní ľudia pôvodom z Ukrajiny, ktorí tam stále majú svoje rodiny a priateľov. Spolu sa snažíme o to, aby každý človek, utekajúci z Ukrajiny, dostal miesto na bývanie a základnú pomoc a aby sme Ukrajinkám a Ukrajincom pomohli aj priamo v ich domovine prostredníctvom humanitárnej pomoci,” dodáva Michal Matys.

Aký typ pomoci môžete aktuálne ponúknuť cez web Kto pomôže Ukrajine?

Značky: