Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Stále více společností se u digitální struktury svých aplikací přiklání ke kontejnerům, přičemž pro mnohé z nich je nejjednodušším způsobem jejich správy využití frameworku Kubernetes. Vzhledem k jeho současnému širokému využití a množství podpůrných materiálů je pro firmy často jasným výchozím bodem pro integraci kontejnerů do vlastních procesů. Kubernetes se tak stal de facto standardem pro orchestraci a správu kontejnerů. Zkušenosti ukazují, že zálohování není první otázkou, kterou je třeba při zavádění nové technologie řešit, a proto se označuje jako „Day-2-Operations“.

Kontejnery byly původně určeny pro správu bezstavových (stateless) aplikací. Kubernetes pochází od softwarového gigantu Google – když se podíváme na vyhledávač, tak zde není nutné trvale ukládat data, jako například vyhledávací dotazy. Pokud kontejner nebo systém, na kterém běží, „zemře“, jednoduše se spustí nový kontejner a uživatel musí znovu zadat svůj vyhledávací dotaz nebo aktualizovat webovou stránku. Pokud jste chtěli data uchovat, musela být uložena v databázích nebo na místech mimo kontejnery. Pak však byly zavedeny trvalé svazky, tedy úložné prostory, které přežijí „smrt“ kontejneru a mohou být znovu použity nově spuštěným kontejnerem. Dlouho se sváděla bitva filozofií mezi stateless a stateful přístupem.

Mezitím se objevuje stále více databází a aplikací, které na Kubernetes běží stavově a v kontejnerovém světě také ukládají svá data. Nejpozději v tomto momentě tak musíme začít myslet na zálohování těchto dat, pokud jsou to tedy data důležitá. Zákazníci, kteří garantují určitou dostupnost svého vývojového prostředí, musí také myslet na to, kde a jak bude uloženo, přinejmenším pokud jsou na Kubernetes provozovány produkční úlohy. Pokud je konfigurace nesprávná nebo když firma nemá plán pro nouzovou situaci, riskuje ztrátu důležitých dat, což je vždy doprovázeno finanční ztrátou a ztrátou důvěry zákazníků.

Neriskujte, zálohujte Kubernetes

Když se tedy chcete vyhnout tomu, aby se „montážní linky“ vaší společnosti zastavily, namísto očekávaného oživení plynoucího z přijetí nové a agilnější technologie, měli byste i k „Day 2 Operations“ přistupovat s nejvyšší prioritou. V případě Kubernetes to znamená, že i zálohování a zotavení po havárii by mělo probíhat nativně v Kubernetes. V této souvislosti by zvolené řešení pro správu zálohování mělo nezávisle zjišťovat, které aplikace běží na klastru Kubernetes, na kterém jsou aktivní. Aplikace v Kubernetes se obvykle skládá z různých komponent, jako jsou pody, služby, nasazení, jmenný prostor atd., a podle toho by řešení mělo být schopno tyto úlohy zálohovat na základě zásad a v případě potřeby je také obnovit.

Kamenem úrazu zde může být obnovení, které probíhá napříč různými verzemi Kubernetes. Moderní řešení však dokáží zálohování odpovídajícím způsobem transformovat. Organizace tak mohou lépe využívat celou šíři výhod, které kontejnerové technologie a Kubernetes nabízejí, a zároveň se připravit na hrozící selhání a problémy.

Thomas Sandner, Senior Director Technical Sales ve společnosti Veeam Software

Značky: