Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Štúdium informačných a sieťových technológií na Strednej odbornej škole Ostrovského 1 v Košiciach poskytne vďaka novému IT laboratóriu NetLAB modernejšiu formu získavania praktických zručností.

Stredná odborná škola Ostrovského poskytuje vzdelávanie zamerané predovšetkým na oblasť informačných technológií. Kvalitné vzdelávanie nepredstavujú len vynikajúci pedagógovia  a odborníci z IT firiem, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní, ale aj priestory a najmä technológie, ako nástroj aplikovania poznatkov do praxe.

Škola v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, ako zriaďovateľom školy, a spoločnosťou T-Systems Slovakia 19. novembra 2018 o 9.00 hod. slávnostne otvorila a sprístupnila novú IT učebňu – NetLAB, ktorá je súčasťou národnej siete inovatívnych technologických laboratórií Asociácie spoločností IT priemyslu (ASIT SK).

Pred desiatimi rokmi pracovalo v IT sektore zhruba tisíc ľudí, dnes je to viac než jedenásťtisíc. Je to jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví. Na to, aby sa tento sektor aj ďalej rozvíjal, mu potrebujeme vytvoriť vhodné podmienky. Som veľmi rád, že naša škola v spolupráci s T-Systems Slovakia vytvára zázemie pre študentov, aby sa vzdelávali v IT sektore a aby si v tejto oblasti našli aj uplatnenie,“ vyjadril sa Rastislav Trnka, predsa Košického samosprávneho kraja.

Nová učebňa prispeje k väčšej motivácii žiakov študovať IT a zároveň umožní prepojenie teórie  s praxou. Naším zámerom je umožniť výučbu v NetLAB-e nielen pre našich žiakov a pedagógov, ale aj pre odborníkov z oblasti. Týmto spôsobom chceme pripraviť a motivovať žiakov a pedagogických zamestnancov k aktívnej participácii na duálnom vzdelávaní,” hovorí Elena Tibenská, riaditeľka SOŠ Ostrovského.

Stavebné úpravy miestnosti a jej pripojenie na siete uskutočnila škola v súčinnosti s Košickým samosprávnym krajom. Partner školy T-Systems Slovakia vybavil novú IT učebňu technológiami pre žiakov aj učiteľov. Do užívania škola dostala 18 notebookov a 18 monitorov, veľkorozmerné prezentačné obrazovky, 2 zariadenia telepresence, ktoré slúžia na videokonferencie a sú využiteľné pri výuke v oblasti riadenia počítačových sietí, ale aj riadenie VoIP – služby, ktorá umožňuje uskutočňovať hovory prostredníctvom internetu. Firma prispela aj nábytkom do učebne a vizuálnymi doplnkami.

Vytvorená IT učebňa je spoločné dielo so školou. Naša spoločnosť vníma ako najväčšiu medzeru v slovenskom školstve možnosť študenta získať počas štúdia nielen znalosti, ale aj zručnosti  a skúsenosti. IT učebňa, náš NetLAB, je vhodná cesta na zjednodušenie získavania týchto zručností potrebných pre prax. Rovnako dôležité je vybaviť školy učebňami a priestormi, ktoré podnecujú k učeniu a ktoré ani žiak, ani učiteľ nevnímajú negatívne. Tento NetLAB má šancu stať sa takýmto motivátorom,” vyjadril sa Martin Džbor, vedúci oddelenia stratégie spoločnosti T-Systems Slovakia.

Investovaním a spoluprácou so vzdelávacími inštitúciami, akými sú stredné odborné školy, môžu IT spoločnosti v regióne motivovať mladých študentov k tomu, aby sa rozhodli ostať v domácom prostredí a venovať sa IT sfére vo svojom regióne a následne sa v rámci regiónu aj zamestnať.

Značky: