Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  •  Kybernetické útoky, prerušenie prevádzky a prírodné katastrofy sú podľa 11. rebríčka skupiny Allianz tri globálne najväčšie riziká podnikania v roku 2022
  • Pandémia medziročne klesla z druhého na štvrté miesto, keďže väčšina spoločností sa cíti na jej ďalšie prepuknutie primerane pripravená
  • S rastom extrémnych poveternostných udalostí každoročne stúpa riziko prírodných katastrof a klimatických zmien

Kybernetické riziká sú podľa prieskumu Allianz Risk Barometer v roku 2022 najväčšou hrozbou podnikania. Hrozba ransomvérových útokov, únik údajov alebo veľké IT výpadky znepokojujú firmy po celom svete ešte viac ako prerušenie prevádzky či dodávateľského reťazca, prírodné katastrofy alebo pandémia Covid-19, ktoré všetky firmy v minulom roku výrazne zasiahli.

Kybernetické riziká sú pritom len druhýkrát v histórii prieskumu na čele rebríčka (44 % odpovedí), prerušenie prevádzky kleslo na druhé miesto (42 %) a prírodné katastrofy oproti minulému roku stúpli na tretie miesto (25 %). Klimatické zmeny sa vyšplhali na svoje najvyššie šieste miesto v histórii (17 %), zatiaľ čo prepuknutie pandémie kleslo na štvrté miesto (22 %). „Prerušenie prevádzky, ako druhé najväčšie biznis riziko, bude pravdepodobne aj naďalej hlavnou rizikovou témou v roku 2022. Väčšina spoločností sa obáva, že nebudú schopné vyrábať produkty alebo poskytovať svoje služby. V roku 2021 došlo k bezprecedentnej úrovni narušenia spôsobeného rôznymi spúšťačmi. Ochromujúce kybernetické incidenty, vplyv viacerých poveternostných udalostí súvisiacich so zmenou klímy na dodávateľský reťazec, ako aj výrobné problémy súvisiace s pandémiou a dopravné prekážky spôsobili zmätok. Tento rok sľubuje len postupné uvoľňovanie situácie, aj keď nemožno vylúčiť ďalšie problémy súvisiace s Covid-19“, konštatuje šéf AGCS Joachim Mueller.   

Kybernetické incidenty sa vo väčšine skúmaných krajín zaraďujú medzi tri najväčšie nebezpečenstvá. Nedávne útoky ukázali znepokojujúce trendy, ako sú taktiky „dvojitého vydierania“ kombinujúce šifrovanie systémov s únikmi údajov, ďalej zneužívanie softvérových zraniteľností, ktoré potenciálne ovplyvňujú tisíce, ale aj zameranie sa na fyzickú kritickú infraštruktúru.

V minulom roku sa prudký nárast dopytu po skončení lockdownu skombinoval s prerušením výroby a logistiky, keďže epidémia Covid-19 v Ázii zatvorila továrne a spôsobila rekordnú úroveň preťaženia v prístavoch kontajnerovej dopravy. K tomu sa pridali ďalšie dodávateľské problémy ako zablokovanie Suezského prieplavu či nedostatok polovodičov. „Pandémia odhalila rozsah vzájomnej prepojenosti v moderných dodávateľských reťazcoch a to, ako sa môže spojiť viacero nesúvisiacich udalostí a spôsobiť rozsiahle narušenie. Odolnosť dodávateľských reťazcov tak bola po prvýkrát v celosvetovom meradle testovaná až do bodu zlomu,“ hovorí Philip Beblo z AGCS.

Nárast počtu prírodných katastrof a klimatických zmien sú na treťom a šiestom mieste, pričom oba vzostupné trendy úzko súvisia. Posledné roky ukázali, že v dôsledku globálneho otepľovania sa frekvencia a závažnosť poveternostných udalostí zvyšuje. V roku 2021 globálne poistené straty v dôsledku katastrof výrazne presiahli 100 miliárd dolárov, čo je štvrtý najvyšší zaznamenaný údaj za rok. Podniky sa musia stať odolnejšími voči poveternostným vplyvom, najmä extrémnym udalostiam, ako sú hurikány alebo záplavy. Udalosti, ktoré sa predtým odohrali raz za storočie, sa môžu v budúcnosti vyskytovať oveľa častejšie a tiež sa v regiónoch, ktoré boli v minulosti považované za „bezpečné“.

Prieskum najväčších rizík podnikania Allianz Risk Barometer 2022 každý rok pripravuje Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) a zahŕňa názory 2 650 šéfov firiem, manažérov rizík a odborníkov na poistenie z 89 krajín sveta.

TOP 10 rizík podnikania vo svete v roku 2022TOP 10 rizík podnikania v roku 2021
1.Kybernetické útoky44 %Prerušenie prevádzky41 %
2.Prerušenie prevádzky42 %Pandémia40 %
3.Prírodné katastrofy25 %Kybernetické útoky40 %
4.Pandémia22 %Vývoj na trhu 19 %
5.Zmeny v legislatíve a regulácii19 %Zmeny v legislatíve a regulácii19 %
6.Klimatické zmeny17 %Prírodné katastrofy17 %
7.Požiare a explózie 17 %Požiare a explózie16 %
8.Vývoj na trhu15 %Vývoj na trhu13 %
9.Nedostatok pracovnej sily 13 %Klimatické zmeny13 %
10.Makroekonomický vývoj11 %Politické riziká a nepokoje11 %

Zdroj: Allianz

Značky: