Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zaoberá sa problematikami podpory informačných systémov a technológií na podporu rozhodovania v krízovom manažmente, modelovaním systémov a simuláciami či popularizácii vedy a techniky medzi mladými ľuďmi. Preto sa niet čomu čudovať, že po rokoch zanietenej práce získal významné ocenenie – Cenu za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor vedy.

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a jeho Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v  spoločnosti. Už tradične tento týždeň vyvrcholil slávnostným večerom pri príležitosti vyhlásenia výsledkov Ceny za vedu a techniku dňa 8. novembra 2018, kde sa oceňovala práca vedecko-výskumných pracovníkov za ich prínos v oblasti vedy, techniky a inovácií.

Oceňovalo sa v jednotlivých kategóriách: Osobnosť vedy a techniky, Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, Popularizátor vedy a Vedecko-technický tím roka. Pre Žilinskú univerzitu je nesmiernou cťou, že v kategórii Popularizátor vedy získal ocenenie súčasný prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.: „K popularizácii vedy medzi mladými ľuďmi ma inšpiroval môj otec. Pritiahol k AMAVETu tým, že bol pri jeho založení a dodnes pôsobí v Martine, kde sa v súčasnosti už takmer celá rodina venujeme najmä robotike a robotickým krúžkom. Cieľom nášho snaženia je ukázať mladým ľuďom, aby sa vedy a techniky nebáli. Je potrebné vedu študovať, poznávať a rozvíjať. Vďaka vede môžeme zodpovedať mnohé otázky a mnohé nové otázky sa pýtať.“

Doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. je v súčasnosti prorektorom pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej Univerzity v Žiline a docentom na Katedre krízového manažmentu Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Zaoberá sa problematikou podpory informačných systémov a technológií na podporu rozhodovania v krízovom manažmente, modelovaním systémov a simuláciami. Pre rok 2012/2013 ho Európska komisia menovala  za veľvyslanca na Slovensku pri príležitosti 25. výročia programu Erasmus v EÚ. Bol a je spoluriešiteľom viacerých domácich a zahraničných vedeckovýskumných úloh. Najvýznamnejším bol výskumný projekt 7. Rámcového programu v oblasti Bezpečnosť, projekt Komplexná obnova zameraná na spoločnosť – COBACORE. Absolvoval niekoľko zahraničných pobytov a stáží (v Spojených štátoch amerických na Pittsburskej univerzite a na Kalifornskej univerzite v Berkeley, v Holandskom kráľovstve na Tillburgskej univerzite a Technickej univerzite v Delft, v Portugalsku a Taliansku). Publikuje na renomovaných zahraničných konferenciách a v časopisoch, spolu je to 100 vedeckých a odborných publikácií, vrátane jednej monografie a piatich vysokoškolských učebníc. Je aktívnym členom medzinárodných organizácií ISCRAM (Information Systems for Crisis Response and Management) so sídlom v Bruseli a členom Spoločnosti pre vedu a spoločnosť SSP (The Society for Science and Public) so sídlom vo Washingtone, D.C., USA. Vo voľnom čase sa venuje popularizácii vedy medzi mladými ľuďmi, je predsedom občianskeho združenia AMAVET a popritom na túto tému vydal v spoluautorstve s Gabikou Kukolovou a Andrejom Ferkom odbornú publikáciu “Ako vyhrať vedeckú súťaž” – pre mladých vedcov a ich rodičov.

Značky: