Národná diaľničná spoločnosť vypočula želania používateľov. Aspoň teda čiastočne. Prinášame prehľad zmien pri nákupe elektronickej diaľničnej známky.

Pristúpila totiž k zmene obchodných podmienok pri nákupe elektronickej diaľničnej známky. Pôvodný 15-minútový interval na opravu akéhokoľvek údaju zadaného pri nákupe známky totiž ľudia často prepásli a museli si diaľničnú známku kupovať odznova.

Teraz je možné oznámiť opravu napríklad chybne zadaného evidenčného čísla vozidla (najčastejší prípad omylu) až do konca daného kalendárneho dňa a nie do 15 minút od zadania povelu na nákup.

Naďalej platí, že za zadané údaje pri nákupe akéhokoľvek typu elektronickej diaľničnej známky zodpovedáte práve vy. Ak sa pri zadávaní údajov pomýlite alebo niečo vynecháte, musíte tento fakt oznámiť poskytovateľovi služby (to je momentálne SkyToll), a to ihneď po zistení, najneskôr do konca kalendárneho dňa, teda do polnoci dňa, v rámci ktorého bol takýto chybný alebo neúplný údaj poskytnutý. Ak táto lehota uplynie, oprava, doplnenie alebo zmena bude možná len v tom prípade, ak preukázateľne pôjde o neexistujúce vozidlo.

Ďalšie zmeny

Nový postup bude NDS uplatňovať aj vzhľadom na novú legislatívu súvisiacu s možnosťou prenosu tabuliek s evidenčným číslom medzi vozidlami. Pokiaľ si kúpite nové auto, ale umiestnite naň svoju pôvodnú značku, na ktorej máte platnú diaľničnú známku, tá ostane platná. To je opäť vítaná zmena.

Pokiaľ si chcete preniesť platnú diaľničnú známku z pôvodnej značky kúpeného vozidla na úplne nové evidenčné číslo, postup bude rovnaký, ako doteraz. Pribudne však povinnosť priložiť aj potvrdenie o úhrade diaľničnej známky. To si teda pri nákupe uschovajte. Takisto sa po novom požaduje priloženie kompletne vyplneného a podpísaného písomného súhlasu pôvodného prevádzkovateľa vozidla so zmenou v evidencii úhrad diaľničných známok. 

Naďalej ostáva v platnosti, že o zmenu v evidencii je možné požiadať buď na portáli eznamka.sk alebo vo vybraných obchodných miestach v krajských mestách SR. Ak predložíte všetky doklady potvrdzujúce zmenu evidenčného čísla vozidla, tento proces trvá maximálne dva pracovné dni. V praxi však táto zmena býva štandardne realizovaná v priebehu jedného pracovného dňa. Následne vám zašlú potvrdenie o vybavení žiadosti na vami zadanú emailovú adresu, resp. formou SMS.

Na účel zmeny registrácie vozidla sa vyžaduje predložiť (v prípade internetového portálu predložiť elektronicky v jednom súbore ZIP či RAR) doklady preukazujúce realizáciu zmeny EČV, a teda fotokópiu pôvodného Osvedčenia o evidencii vozidla a fotokópiu nového Osvedčenia o evidencii vozidla resp. pôvodnú a novú PZP či zelenú kartu kvôli VIN. Je to preto, aby ste dokázali, že ide o to isté vozidlo so zmenenou značkou. V prípade dočasných značiek pôjde o potvrdenie o pridelení prevozných značiek s VIN vozidla. Samozrejme, aj spomenuté dokumenty, teda potvrdenie o úhrade diaľničnej známky, prípadne písomný súhlas predchádzajúceho prevádzkovateľa vozidla. Pozor, známka pre nové EČV bude platná až od okamihu zmeny. Akýkoľvek prejazd pred týmto dátumom je zaznamenaný ako priestupok a môže byť pokutovaný.

Zdroje: vlastné, NDS

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.