Pandémia COVID-19 urýchlila viaceré procesy a jedným z nich je aj digitalizácia zdravotníctva. Huawei tak predstavil koncept nového verejného zdravotníctva v roku 2030.

Priemerná dĺžka života sa zvýšila zo 66,8 roka v roku 2000 na 73,3 roka v roku 2019. Do roku 2030 bude mať viac ako 60 rokov 16,5 % svetovej populácie. To prináša aj isté problémy ako napr. potenciálny nedostatok doktorov a sestier. Riešenie je v troch hlavných oblastiach. Technológie by mali umožniť zistiť zdravotné problémy, vypracovať liečebný plán a umožniť decentralizáciu zdravotníctva.

Základom je skorá diagnostika

Až 60% chorôb spôsobených zlým životným štýlom. Tu môže pomôcť vytváranie modelov zlepšenia životného štýlu pomocou zdravotných údajov konkrétnych ľudí. Huawei očakáva do 2030 širšie využitie bio-senzorických technológií na monitorovanie stavu tela. Doktori budú môcť využiť lepšie pochopiteľné grafy vyjadrujúce pacientov zdravotný stav, možné diagnózy a aplikované liečby. Tieto grafy si môže pozrieť aj pacient, veď hlavne na ňom je úprava životného štýlu. Technológia sa dá použiť aj na monitorovanie infekčných chorôb a predpoveď ich šírenia.

Chemoterapia musí viac pomôcť ako škodiť

V prípade rakovinového ochorenia sa ožarovanie nasmeruje na postihnuté tkanivo. Keďže cieľová oblasť býva často príliš široká, ožarovanie zabíja aj veľké množstvo zdravých buniek. Tu prichádza k slovu umelá inteligencia a systémy adaptívnej radiačnej terapie dokážu presnejšie načrtnúť cieľové oblasti pre radiačnú liečbu. To pomáha sústrediť žiarenie len na rakovinové bunky a znižuje poškodenie zdravého tkaniva.

Využitie 5G a cloudu

Zberom údajov z domácich zariadení, využitím 5G a cloudu sa môžu zdravotné údaje jednoduchšie zdieľať medzi nemocnicami a lekárskymi strediskami. Využiť sa tu dajú už aj samotné smartfóny ako lekárske prístroje. Odborníci v lekárskych strediskách tak môžu pristupovať k výsledkom v cloude a určovať diagnózu.

To znižuje záťaž na jednotlivé nemocnice, umožní lepšiu stratifikáciu nemocníc a možnosť využitia najlepších odborníkov nezávisle od vzdialenosti.

No toto budeme potrebovať rapídny nárast výpočtovej sily počítačových sietí. Huawei predpovedá, že do roku 2030 dosiahne celkový svetový výpočtový výkon úroveň 3,3 ZFLOPS, čo predstavuje 10-násobný nárast oproti roku 2020.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.