Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nové 5G siete sa stávajú súčasťou života a biznisu aj na Slovensku. Operátori môžu vďaka nej poskytovať kvalitnejšie služby. Ľuďom tak umožňujú využiť lepšie spojenie, či rýchlejší internet a podnikateľskému prostrediu dávajú nové príležitosti pre rast ich výnosov. S príchodom 5G však vznikajú právne výzvy a otázky, ktoré advokátska spoločnosť CMS zhrnula v štúdii o regulácii a právnych predpisov platných na rok 2021 vo viac ako 30 krajinách sveta.

5G neznamená iba radikálnu zmenu našej komunikácie vďaka nárastu kapacity systému, ultravysokej spoľahlivosti a rýchlosti, ale aj zásadný posun v spôsobe nášho života. „Vďaka výrazne zlepšeným výkonovým charakteristikám je 5G provu mobilnou technológiou, ktorá skutočne umožňuje rozšíriť dosah širokopásmových bezdrôtových služieb,“ hovorí Dušan Vanek, advokát pôsobiaci v advokátskej kancelárii CMS v Bratislave. Do roku 2025 sa predpokladá, že v sieti 5G bude prepojených 25 miliárd zariadení. Na novobudovanú sieť sa napoja nielen bežní užívatelia, ale aj inteligentné továrne a mestá, autá bez vodičov, zariadenia virtuálnej reality, či spoločnosti v oblasti zdravotnej starostlivosti na diaľku.

Investície do 5G siete a rozdiely v právnych systémoch

Telekomunikačné spoločnosti však musia vyriešiť náročné právne problémy spojené s požiadavkami na vysoké investície. Odborníci predpokladajú, že samotná 5G infraštruktúra bude operátov celosvetovo v strednodobom horizonte stáť približne 200 miliárd dolárov. „To pre operátorov znamená, že čoraz viac budú potrebovať financovanie svojich aktivít pomocou tretích strán, napríklad z infraštruktúrnych fondov, súkromného, či rizikového kapitálu. Po fáze zabezpečenia financovania budú požadovať investori výnosy a to sa ukazuje ako veľmi náročný proces. Takáto významná investícia by preto mala mať jasné zadefinované podmienky,“ dopĺňa Dušan Vanek.

Štúdia ukazuje, že vo väčšine krajinách služby 5G sietí neprinášajú vyššie výnosy. Tie sa na trh pre konečných zákazníkov uvádzajú približne za rovnakú cenu ako služby 4G sietí. Preto by sa operátori mali zamerať okrem iného na B2B služby, na firmy z priemyselného, zdravotníckeho, či logistického segmentu. Nemenej dôležité sú pre firmy právne podmienky zdieľania sietí a využívanie inovatívnych modelov infraštruktúry, akými je napríklad rozdeľovanie sietí v rámci jednotlivých operátorov.

V rôznych krajinách sa 5G rozvíja rozdielnym tempom a koneční užívatelia využívajú rozdielne funkcie. Existuje síce niekoľko bežných technických parametrov, ale to isté sa nedá povedať o právnej regulácii. Napriek celosvetovému trendu využitia novej siete nie je jej nasedenie v jednotlivých krajinách okamžité a rovnaké. Podľa organizácie GSMA (Global System for Mobile Communications) bude do roku 2025 globálne využívať 5G sieť len 14 percent mobilných zariadení. Pričom viac ako polovica (53 percent) bude stále v službách 4G sietí a takmer tretina (29 percent) bude pripojených cez 3G siete. „V Európe bude do roku 2025 využívať najmodernejšiu sieť len tretina zariadení, pričom polovica bude stále v 4G sieti. Obmedzuje sa tým funkčnosť a rýchlosť internetového pripojenia,“ hovorí Dušan Vanek.

Právny rámec pre využívanie 5G na Slovensku

Aukcie pre 5G siete boli u nás dokončené v novembri 2020 a operátori začali novú technológiu postupne zavádzať. Keďže jej využitie je zatiaľ na začiatku, nedá sa povedať, do akej miery prenášajú operátori vysoké investície do konečných cien. „Siete 4G a 5G zatiaľ u nás fungujú paralelne a zákazník má na výber, ktorú z nich využije,“ vysvetľuje Dušan Vanek. V úvodnej fáze je aj budovanie sietí určených pre vybrané priemyselné odvetvia. Na to, aby široká škála operátorov a priemyselných spoločností mala prístup k frekvenciám 5G, pripravila vláda dokument sumarizujúci postup až do roku 2025. Ide napríklad o reorganizáciu frekvencie 3,6 GHz, legislatívne zmeny a vytvorenie komunikačnej platformy pre štátne úrady, priemysel, zdravotníctvo a poľnohospodárstvo.

V minulom roku zrealizoval Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb elektronickú aukciu a udelil povolenia pre tri rôzne frekvenčné pásma (700 MHz, 900 MHz a 1800 MHz). „V rámci aukcie bola jediným kritériom výška jednorazovej  náhrady ponúknutej za pridelenie frekvencie. Teda cena, ktorú operátor za danú frekvenciu ponúkol,“ dopĺňa Dušan Vanek. V tomto roku plánuje vláda reorganizáciu frekvencie 3,6 GHz a do konca budúceho roku by malo prísť k prideleniu frekvencií v pásmach 1 500 MhZ a 26 GHz, všetko závisí od dopytu na trhu.  Na Slovensku fungujú štyria hlavní telekomunikační operátori a k nim sa pridáva viacero menších, alternatívnych. Zatiaľ však nie sú jasné pravidlá, ako sa konkurencia dostane k vybudovaným 5G sieťam, ktoré hlavní operátori postupne spúšťajú.

Bezpečnosť siete a čínske technológie

Slovenské spravodajské služby varovali, že určité čínske technológie môžu aj u nás predstavovať bezpečnostné riziko. Slovensko má okrem iného podpísané memorandum o bezpečnosti 5G siete s USA. „Memorandum nie je právne záväzné a nebráni nám v rozhodovaní, ktoré spoločnosti a za akých podmienok nám môžu dodávať technológie pre 5G,“ hovorí Dušan Vanek. V rámci spomínaného memoranda však Slovensko údajne súhlasí s tým, že akékoľvek hodnotenie dodávateľov by malo byť v súlade s existujúcim právnym poriadkom, s bezpečnostnými štandardmi a potrebou bezpečného prostredia.

Text tiež spomína preskúmanie toho, či dodávatelia technológií podliehajú kontrole zahraničnej vlády a majú možnosť na nezávislé súdne konanie alebo či spoločnosti majú transparentnú vlastnícku štruktúru, alebo rešpektujú práva duševného vlastníctva.

Kompletné analýzy právnych úprav využívania 5G sietí v rámci jednotlivých krajín nájdete na www.cms.law.

Značky: