Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) oznámila rekordné štvrťročné výsledky skupiny s historickými maximami zisku aj výnosov. Prevádzková dokonalosť, inovácia a silný výkon spoločnosti podčiarkujú zlepšenie vo všetkých kľúčových obchodných skupinách, a to aj napriek výzvam v dodávkach naprieč odvetvím. To, spolu s globálnymi príležitosťami vytvorenými zrýchlenou digitalizáciou, inteligentnou transformáciou a modernizáciou IT zariadení, infraštruktúry a aplikácií, naďalej podporuje dlhodobé a udržateľné zvyšovanie ziskovosti spoločnosti.

Výkon spoločnosti Lenovo priniesol výrazné medziročné zlepšenia, pričom čistý príjem medziročne vzrástol o 65 % na 512 miliónov USD a marža čistého príjmu sa zlepšila o 0,7 bodu, čo je v súlade s cieľom spoločnosti zdvojnásobiť ho za tri roky. Príjem pred zdanením dosiahol 742 miliónov USD, čo predstavuje medziročný nárast o 58 %, a tržby skupiny pokračovali vo výraznej rastovej krivke a dosiahli 17,9 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 23 %. Prevádzkový peňažný tok sa medziročne zdvojnásobil na 1,6 miliardy USD a zároveň výdavky spoločnosti na výskum a vývoj za štvrťrok vzrástli takmer o 60 % v dôsledku zvýšených investícií do inovácií.

Lenovo Zdroj: Lenovo

Pri pohľade do budúcnosti sa stratégia na podporu udržateľného zvyšovania zisku a rastu bude naďalej zameriavať na obchody a segmenty s vysokou maržou a zároveň zdvojnásobí investície do výskumu a vývoja počas troch rokov, ako bolo oznámené v minulom štvrťroku. Toto zameranie podporí pokračujúcu transformáciu spoločnosti, vývoj technológií zameraných na nové príležitosti v oblasti IT a technologickú architektúru „Client-Edge-Cloud-Network-Intelligence“, ktorú prinášajú meniace sa potreby zákazníkov.

Zhrnutie finančných výsledkov:

 Q2 21/22 US$ miliónovQ2 20/21 US$ miliónovRozdiel   
Príjmy spoločnosti17,86914,51923% 
Príjem pred zdanením74247058% 
Čistý príjem (zisk pripadajúci na akcionárov)51231065% 
 
Základný zisk na akciu (amerických centov)4.422.591.83 

Predstavenstvo spoločnosti Lenovo vyhlásilo dočasnú dividendu vo výške 8,0 HK centov na akciu.

Vyjadrenie Yuanqing Yanga, predsedu predstavenstva a CEO Lenovo:

„Nová architektúra IT technológií „Client-Edge-Cloud-Network-Intelligence“ spoločnosti Lenovo naberá na sile a je čoraz viac akceptovaná v celom odvetví. Vďaka silnej realizácii našej stratégie 3I (inteligentné zariadenia/IoT, inteligentná infraštruktúra, inteligentné vertikálne riešenia) v minulom štvrťroku dosiahli naše čisté príjmy aj výnosy nové rekordy a sme na dobrej ceste o tri roky našu čistú maržu zdvojnásobiť. Zároveň sa naše investície do výskumu a vývoja výrazne zvýšili o takmer 60 %,“ povedal Yuanqing Yang, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Lenovo. „Pri pohľade do budúcnosti budeme pokračovať v napĺňaní nášho cieľa zdvojnásobiť výdavky na výskum a vývoj v priebehu troch rokov a ďalej podporovať našu inteligentnú transformáciu založenú na službách.”

Solutions and Services Group (SSG): dosahuje silný rast a vysoké marže – čím zvyšuje celkovú ziskovosť Skupiny

Príležitosť:

Skupina Solution and services pokračuje v silnej ziskovosti a raste na rýchlo sa rozvíjajúcom trhu. Technologická architektúra sa stáva zložitejšou, zákazníci požadujú sofistikovanejšie IT služby a predpokladá sa, že trh bude mať do roku 2025 hodnotu viac ako jeden bilión amerických dolárov, pričom sa odhaduje, že rýchlo rastúci trh zariadení-ako-služby s vysokou maržou dosiahne 67 miliárd USD do roku 2025.

Výsledky v druhom štvrťroku:

 • Významný rast výnosov v 2. štvrťroku (30 % medziročne na 1,36 miliardy USD), predstavuje 7,3 % celkových výnosov Skupiny s prevádzkovou maržou takmer 21 %.
 • Zlepšila sa miera prieniku podporných služieb pre zákazníkov PC a zákazníkov infraštruktúry. Riadené služby zaznamenali medziročný nárast výnosov o takmer 90 % a skupina zaznamenala, že opakovateľné riešenia založené na vlastnej IP spoločnosti Lenovo získali trakciu, čo viedlo k tomu, že projektové služby a riešenia dosiahli takmer 22 % medziročný nárast výnosov.
 • Skupina na svojom výročnom vlajkovom inovačnom podujatí Tech World oznámila evolúciu vo svojom obchodnom modeli založenom na spotrebe uvedením TruScale – nového portfólia, ktoré spája všetky ponuky Lenovo as-a-Service pod jednu strechu a poskytuje skutočne globálne riešenie, ktoré sprístupňuje všetko od vreckových zariadení až po cloud prostredníctvom jediného zmluvného rámca. 

Pohľad vpred:

 • V tomto kontexte bude Lenovo aj naďalej podporovať rast výnosov a ziskovosť. Integráciou internej IT funkcie spoločnosti do SSG môže zlepšiť výskum a vývoj a premeniť overené interné digitálne schopnosti na ponuky riešení pre zákazníkov.
 • V riadených službách budú predstavené nové platformy, nástroje a možnosti uvedenia na trh, aby sa zlepšili ponuky TruScale ako služby.
 • V rámci podporných služieb sa sústredí na zvýšenie miery prieniku pri komerčnom segmente, ktorý sa spamätáva.

Infrastructure Solutions Group (ISG): rekordný štvrťrok prekonal rastúci trh

Príležitosť:

Príležitosti pre ISG sa neustále rozširujú, keďže modernizácia IKT infraštruktúry pokračuje na celom svete. Očakáva sa, že trh s infraštruktúrou IKT sa do roku 2025 stane trhom s hodnotou 250 miliárd USD, vďaka čomu bude celosvetovo taký veľký ako trh s počítačmi.

Výsledky v druhom štvrťroku:

 • ISG skupina podala rekordný výkon s doteraz najvyššími príjmami takmer 2 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast takmer o 34 %. Ziskovosť sa naďalej medziročne zvyšovala o 24 miliónov USD, čím sa priblížila k vyrovnanému rozpočtu.

Pohľad vpred:

 • Spoločnosť bude pokračovať vo zvyšovaní investícií do rýchlo rastúcich segmentov, ako sú Edge computing, hybridné cloudové riešenia a konvergencia cloudových sietí 5G.
 • Spoločnosť bude tiež pokračovať v posilňovaní vlastných dizajnových a výrobných kapacít, aby podporila zlepšenie ziskovosti, keď sa podnikanie bude pohybovať smerom k dosiahnutiu bodu zlomu a ďalej.
 • Víziou zostáva stať sa najväčším a najdôveryhodnejším globálnym poskytovateľom riešení IKT infraštruktúry.

Intelligent Devices Group (IDG): silný rast tržieb a výrazná ziskovosť, zvyšujúci sa podiel nepočítačového segmentu

Príležitosť:

Dopyt po počítačoch a iných inteligentných zariadeniach zostáva silný. Dôvodom je oživenie komerčného dopytu ako aj zvýšený dopyt očakávaný od uvedenia systému Windows 11, pričom trhové správy ukazujú, že komerčné počítače (okrem Chromebookov) vzrástli v minulom štvrťroku medziročne o 18 %. Lenovo očakáva, že dopyt po počítačoch bude v súlade s priemyselnými hodnoteniami 340 – 355 miliónov jednotiek ročne počas niekoľkých nasledujúcich rokov. Globálny trh so smartfónmi stále predstavuje obrovské príležitosti na rast, rovnako ako rastúci trh internetu vecí, ktorý očakáva rast o 11 % CAGR do roku 2025.

Výsledky v druhom štvrťroku:

 • Vynikajúce výsledky s medziročným rastom tržieb o 21 % na 15,3 miliardy USD, s ešte silnejším rastom ziskovosti – medziročný nárast o 34 % na 1,2 miliardy USD, na už aj tak vysokom základe.
 • Segmenty prémiových počítačov zaznamenali vysoký rast, pričom tržby z prémiovej Yogy a pracovných staníc sa medziročne viac ako zdvojnásobili. Tržby z komerčných počítačov vzrástli medziročne o 29 % a z počítačov pre malé a stredné podniky medziročne vzrástli o 48 %.
 • Smartfóny mali svoj najlepší štvrťrok v histórii, pričom zisk dosiahol nové historické maximum 89 miliónov USD a tržby medziročne vzrástli o 27 %, čo je najviac za 15 štvrťrokov. Všetky geografické oblasti priniesli vysoký ziskový rast – nielen v tradičných baštách Latinskej Ameriky a Severnej Ameriky, ale aj na expanziách na trhoch EMEA a Ázie a Tichomoria. Tržby za tablety medziročne vzrástli o 20 % a obchod s príslušenstvom medziročne vzrástol o 31 %.
 • Spoločnosť Motorola zdvojnásobila svoje podnikanie v regióne SEE. Motorola zaznamenala v regióne juhovýchodnej Európy fenomenálny medziročný rast o 102 % počas FYQ2. Hlavnými krajinami, ktoré prispeli k vynikajúcemu výkonu, sú Rumunsko, Ukrajina, Bulharsko, Chorvátsko, Slovensko, Srbsko a Česká republika. Slovensko dosiahlo 44 % medziročný rast a TOP zariadeniami boli Motorola Edge 20 v prémiovom segmente, Moto G20 v segmente strednej triedy, ako aj Moto E7 power v segmente najnižšej triedy.

Pohľad vpred:

 • Lenovo bude ďalej investovať do prémiových segmentov s cieľom zvýšiť ziskovosť a priemernú predajnú cenu. Pridružené nepočítačové produkty, ako sú smartfóny, tablety, riešenia na inteligentnú spoluprácu a vstavané výpočtové systémy, ešte viac rozšíria biznis mix nepočítačových zariadení.

Prevádzkové hlavné body a investovanie do budúcnosti

 • Spoločnosť sa aj naďalej výrazne zameriava na ESG vo všetkých svojich operáciách; stanovenie nových cieľov v oblasti zmierňovania zmeny klímy v auguste 2021 ako súčasť svojej výročnej správy ESG. Spoločnosť sa zaviazala odstrániť jeden milión ton emisií skleníkových plynov zo svojho dodávateľského reťazca do fiškálneho roku 2025/26, keďže napreduje smerom k svojim cieľom v oblasti znižovania emisií do roku 2030, ktoré schválila iniciatíva Science-Based Targets Initiative. Okrem toho sa spoločnosť zaviazala integrovať do roku 2025 recyklované materiály od spotrebiteľov do 100 % počítačových produktov a preformulovala ciele obnovenia sociálneho vplyvu tak, aby ženy do roku 2025 zastávali 27 % globálnych manažérskych úloh, čo je nárast z 21 % v roku 2020.
 • Skupina bola nedávno ocenená za svoje záväzky a prácu v rámci ESG, pričom získala historicky najvyššie hodnotenie z indexu udržateľnosti spoločnosti Hang Seng, kde po prvýkrát dosiahla hodnotenie AA+ a celkovo najlepšie skóre v technologickom odvetví.
 • Po odchode korporátneho prezidenta a prevádzkového riaditeľa Gianfranca Lanciho spoločnosť Lenovo nedávno predstavila Che Min (Jammi) Tu ako Group Operations Officer spoločnosti. Vo svojej úlohe bude stavať na silných stránkach spoločnosti v oblasti prevádzkovej dokonalosti a excelentnosti dodávateľského reťazca.

Značky: