Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Čoraz viac podnikov pokračuje v migrácii smerom k modelu spotreby „všetko ako služba“ a Lenovo 360 má umožniť partnerom rozvíjať ich podnikanie prostredníctvom rozšíreného prístupu k end-to-end riešeniam a službám.

Spoločnosť Lenovo predstavila Lenovo 360, nový globálny rámec, prvý svojho druhu, ktorý zjednoduší partnerom prístup k celému portfóliu Lenovo naprieč zariadeniami, infraštruktúrou, službami a riešeniami. Lenovo 360 prichádza v čase, keď mnoho malých a veľkých podnikov prechádza na model spotreby „všetko ako služba“. Partnerom spoločnosti pomôže Lenovo 360 využiť príležitosti u ich zákazníkov založené na službách a riešeniach a vytvoriť si ďalšie toky príjmov.

Lenovo 360, navrhnuté v spolupráci s obchodnými partnermi spoločnosti Lenovo, v sebe spája podstatu ľudí, programov a nástrojov. Rámec podrobne opisuje jednotnejšie štruktúry globálnych tímov a predstavuje osem riešení umožňujúcich vyššiu produktivitu a spoluprácu pracovnej sily, flexibilitu infraštruktúry, zlepšenie udržateľnosti a riešenia špecifické pre dané odvetvie na riešenie spoločných obchodných výziev. Programy urýchľovača zliav, ako sú iniciatívy „Better Together“ a „TruScale Accelerator“, ponúkajú partnerom príležitosť zvýšiť zisk až o 30 % alebo viac z predaja produktov a riešení spoločnosti Lenovo a predaja prostredníctvom služby as-a-service.

Pascal Bourguet, Global Channel Chief spoločnosti Lenovo

Lenovo 360 oficiálne štartuje v januári 2022 a je ďalším krokom v reorganizácii troch hlavných obchodných jednotiek spoločnosti, ktorá sa uskutočnila v apríli 2021; Skupina inteligentných zariadení, hlavný biznis v oblasti počítačov a internetu vecí, Skupina infraštruktúrnych riešení a nová Skupina riešení a služieb zameraná na vertikály a služby. Rámec, ktorý zosúlaďuje potreby partnerov na jednoduché rozšírenie ich predajnej stopy, pomáha partnerom rozširovať ich ponuky Lenovo.

„Uvedomujeme si, že máme partnerov, ktorí by chceli diverzifikovať svoje príjmy a zisky tým, že budú viac orientovaní na služby alebo riešenia,“ povedal Pascal Bourguet, Global Channel Chief spoločnosti Lenovo. „Lenovo 360 zjednocuje naše portfólio spôsobom, ktorý poskytuje jednoduchší prístup k nášmu kompletnému porfóliu produktov a riešení. Partnerom tak umožní dosiahnuť tieto ciele, pričom tým ktorí sa zameriavajú skôr na PC a infraštruktúru stále ponúka všetko, čo požadujú.”

„Mnohí partneri spoločnosti Lenovo hľadajú pre svojich zákazníkov riešenia odolné voči narušeniam, berúc do úvahy ponaučenia získané počas pandémie. Riešenia, ktoré podporujú také nové normy, ako je práca odkiaľkoľvek a iné hybridné pracovné modely, budú teraz k dispozícii v rámci jednej štruktúry.“

Okrem zjednodušenia celkového partnerského procesu spoločnosti Lenovo ponúka Lenovo 360 obchodným partnerom školenia, certifikácie a príručky o marketingu kanálov.

„Prostredníctvom Lenovo 360 sme vytvorili aj marketingové materiály a kampane na kľúč, ktoré budú môcť naši partneri využiť, čím zabezpečíme, aby mohli ísť na trh hneď, ako to urobíme my, s najaktuálnejšími informáciami o riešeniach a službách,“ dodal Bourguet. „Okrem toho pridávame ďalšie zdroje na odbornej úrovni, aby sme im poskytli služby typu concierge, ktoré našim partnerom garantujú, že budú mať vždy prístup k produktom, službám, odborníkom a talentom spoločnosti Lenovo, ktoré potrebujú.”

Lenovo 360 bude globálne aktivované pre partnerov prostredníctvom Lenovo Partner Hub v januári 2022.

Značky: