Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Lenovo pri príležitosti 30. výročia ThinkPadu uskutočnilo hĺbkový globálny výskum s cieľom pochopiť návyky myslenia, identifikovať medzery v myslení a odhaliť nové spôsoby myslenia prostredníctvom technológií, ktoré môžu zlepšiť budúcnosť ľudstva.

S cieľom kriticky sa pozrieť na to, ako dnešné spoločenské výzvy ovplyvnili globálnu produktivitu a postoje, dnes spoločnosť Lenovo vydáva svoj vôbec prvý Think Report. Identifikuje narušený spôsob myslenia v dnešnom svete, pričom globálni respondenti tvrdia, že denne strácajú približne dve hodiny produktivity v dôsledku neschopnosti cieľavedome myslieť, a to predovšetkým z dôvodu vyhorenia, stresu a duševnej únavy, ktoré zažívajú v dôsledku obrovských spoločenských zmien v posledných dvoch rokoch.

Tento aktuálny report– ktorý vnikol z prieskumu, kde sa zúčastnilo viac ako 5 700 ľudí z USA, Veľkej Británie, Nemecka a Japonska – prichádza v čase 30. výročia Lenovo ThinkPad. Tieto poznatky majú za cieľ vzdelávať pracujúcich ľudí o dôležitosti „skutočného myslenia“ a umožniť im používať technológie inteligentnejšie, kooperatívne – a menej rušivo, spôsobom, ktorý nerozptyľuje život a prosperitu.

,,Je ohromujúce vidieť, že ľudia na celom svete majú pocit, že spoločenský pokrok je ohrozený kvôli nedostatku skutočného myslenia. 80 % opýtaných sa domnieva, že ako spoločnosť potrebujeme vyvinúť novú revolúciu v myslení,“ uviedla Emily Ketchen, viceprezidentka a hlavná marketingová riaditeľka skupiny inteligentných zariadení spoločnosti Lenovo. ,,Keďže oslavujeme 30. výročie ThinkPad, je to kľúčový čas na prehodnotenie toho, ako môže technológia zameraná na človeka podnietiť lepšie myslenie vo všetkých aspektoch nášho života – od domova cez prácu až po školu a ďalšie.“

Medzera v myslení

Respondenti sa vo veľkej miere domnievajú, že udalosti posledných rokov (napr. COVID-19, ekonomické výpadky atď.) prispievajú k rozptýleniu, zvýšenému multitaskingu a únave, čo ďalej zhoršuje kvalitu ich myslenia.

 • Spomedzi všetkých respondentov len 34 % uviedlo, že „všetok“ alebo „väčšinu“ svojho času venujú jasnému, hlbokému a produktívnemu mysleniu.
 • 75 % pracovníkov s rozhodovacími právomocami v oblasti IT na celom svete tvrdí, že ich kolegovia majú ,,veľké“ alebo,,malé“ problémy so zapojením jasného a produktívneho myslenia.
 • 64 % opýtaných sa domnieva, že sú odkázaní na praktické myslenie alebo myslenie ,,prežitia“ a schopnosť rýchleho myslenia a multitaskingu je ,,mimoriadne“ alebo ,,veľmi dôležitá“ – čo vedie k nedostatku inovatívneho a akčného myslenia, ktoré môže ovplyvniť napredovanie. 

Väčšina respondentov sa zároveň domnieva, že situácia sa nezlepšuje – predpokladajú, že ich život sa v najbližších rokoch nezlepší a nebude menej stresujúci.

Sila myslenia

Zatiaľ čo široký segment respondentov po celom svete uviedol, že sa dnes snaží dosiahnuť lepšie myslenie, respondenti majú pozitívne asociácie s lepším myslením a chápu výhody, ktoré prináša odomknutie myslenia vyššieho rádu.

 • 65 % respondentov verí, že jasné, hlboké a produktívne myslenie im pomôže robiť lepšie rozhodnutia.
 • 79 % opýtaných v USA považuje kritické myslenie za ,,extrémne“ alebo ,,veľmi dôležité.“

Návyky myslenia

Hoci si ľudia uvedomujú silu lepšieho myslenia, časy produktívneho myslenia sa výrazne líšia v závislosti od regiónu a nie vždy sa zhodujú s tradičným pracovným dňom ,,od 9 do 5.“

 • 37 % opýtaných Američanov a 24 % respondentov z Veľkej Británie uprednostňuje neskoré večery alebo skoré rána.
 • 25 % respondentov z Japonska uprednostňuje dopoludnie. Na druhej strane, 35 % respondentov z Nemecka uviedlo, že sa im myslí jasnejšie večer.

Vo všeobecnosti sa opýtaní domnievajú, že nevyhnutnosťou č. 1 pre lepšie myslenie je tiché prostredie – a respondenti z USA, Veľkej Británie a Nemecka sa vyjadrili, že technológie na potlačenie hluku sú najcennejšie ako pomoc pri hlbšom myslení.

Lepšie myslenie podporované technológiami

Na základe výskumu sa vývoj v oblasti technológií komunikácie a spolupráce považuje za najprospešnejšie prvky pri podpore lepšieho myslenia. Okrem toho nám pri budovaní lepších návykov pri myslení môže pomôcť aj to, ak sa naučíme technológie používať účelnejšie – vrátane stanovenia určitých hraníc, obmedzenia rozptyľovania a zníženia zahltenosti informáciami.

 • 66 % opýtaných koncových používateľov z podnikovej sféry hľadá informácie o tom, ako im môžu technológie pomôcť pri jasnom, hlbokom a produktívnom myslení. Zároveň sú viac ako bežná populácia ochotní zvážiť prehodnotenie svojho vzťahu k technológiám. Mnohí sa napríklad domnievajú, že zjednodušenie úloh by mohlo jednotlivcom pomôcť dosiahnuť lepšie myslenie.
 • 40 % opýtaných respondentov z Nemecka by sa naučilo využívať technológie účelnejšie.
 • 39 % respondentov z USA by si stanovilo hranice týkajúce sa používania technológie. Napríklad nastavenie času hry na nástroj alebo cvičenia.

Prevažná väčšina opýtaných rozhodovacích pracovníkov v IT sa cíti optimisticky, pokiaľ ide o technológie, ku ktorým majú ich spolupracovníci prístup, a o tom, ako umožňujú zamestnancom a organizáciám jasne myslieť. Či už ide o kritický čas na splnenie termínov, potrebu spojenia obchodného myslenia alebo možnosť vymýšľať – viac ako 60 % opýtaných si myslí, že technológie pomáhajú jednotlivcom zapojiť sa do kritického, reflexívneho, kolaboratívneho, expanzívneho/exploratívneho a/alebo nového typu myslenia.

Myslenie pre ľudstvo

Celkovo sa jednotliví respondenti domnievajú, že zlepšenie myslenia má potenciál zanechať dlhodobý vplyv. Väčšina opýtaných súhlasí s tým, že lepšie myslenie by zvýšilo našu kolektívnu ľudskosť a boli by sme bližšie k riešeniu výziev, ktorým čelí ľudstvo a spoločnosť pre budúce generácie.

 • 62 % respondentov z USA, 54 % z Veľkej Británii a 52 % z Nemecka tvrdí, že naša spoločnosť by bola láskavejšia, keby sme viac mysleli jasne, hlboko a produktívne.

Celý Think Report si môžete pozrieť tu.

Metodická poznámka

Terénny výskum pre túto štúdiu sa uskutočnil prostredníctvom online prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 5 768 respondentov v období od 4. do 24. júla 2022. Prieskumná vzorka pozostávala z kombinácie generácie Pop, BEU , a ITDM z trhov USA, Veľkej Británie a Nemecka.  Rozpätie chýb pre jednotlivé trhové vzorky respondentov Gen Pop je +/- 3.

###

Značky: